שערי מט”ח יציגים לתאריך 23/06/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4470
0.491%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2142
0.709%-
ין
100
יפן
2.5447
0.028%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6199
0.661%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3770
0.619%-
דולר
1
קנדה
2.6592
0.401%-
כתר
1
דנמרק
0.4866
0.653%-
כתר
1
נורווגיה
0.3455
0.633%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2152
0.600%-
כתר
1
שוודיה
0.3382
0.937%-
פרנק
1
שוויץ
3.5727
0.335%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8616
0.491%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1836
0.542%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 22/06/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4640
0.290%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2443
0.056%-
ין
100
יפן
2.5440
0.251%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6440
0.121%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3918
0.603%-
דולר
1
קנדה
2.6699
0.037%-
כתר
1
דנמרק
0.4898
0.122%-
כתר
1
נורווגיה
0.3477
1.418%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2165
0.276%-
כתר
1
שוודיה
0.3414
0.553%-
פרנק
1
שוויץ
3.5847
0.277%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8856
0.277%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1846
0.381%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 21/06/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4540
0.029%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2467
0.459%
ין
100
יפן
2.5504
0.484%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6484
0.327%
דולר
1
אוסטרליה
2.4063
0.381%-
דולר
1
קנדה
2.6709
0.448%
כתר
1
דנמרק
0.4904
0.327%
כתר
1
נורווגיה
0.3527
1.089%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2171
0.602%
כתר
1
שוודיה
0.3433
0.674%
פרנק
1
שוויץ
3.5748
0.187%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8721
0.023%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1839
0.163%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 20/06/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.144%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2273
0.777%-
ין
100
יפן
2.5628
0.590%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6365
0.181%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4155
0.087%-
דולר
1
קנדה
2.6590
0.427%-
כתר
1
דנמרק
0.4888
0.184%-
כתר
1
נורווגיה
0.3489
0.259%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2158
0.461%-
כתר
1
שוודיה
0.3410
0.176%
פרנק
1
שוויץ
3.5815
0.145%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8732
0.145%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1842
0.217%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 17/06/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4600
0.087%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2604
1.313%
ין
100
יפן
2.5780
0.804%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6431
1.200%
דולר
1
אוסטרליה
2.4176
0.257%
דולר
1
קנדה
2.6704
0.235%-
כתר
1
דנמרק
0.4897
1.199%
כתר
1
נורווגיה
0.3480
1.075%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2168
0.231%
כתר
1
שוודיה
0.3404
1.129%
פרנק
1
שוויץ
3.5867
1.592%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8803
0.086%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1846
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים לתאריך 16/06/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4630
0.261%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2052
0.653%
ין
100
יפן
2.5989
1.101%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5999
0.602%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4114
0.534%
דולר
1
קנדה
2.6767
0.127%
כתר
1
דנמרק
0.4839
0.596%-
כתר
1
נורווגיה
0.3443
0.978%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2163
0.464%
כתר
1
שוודיה
0.3366
1.232%-
פרנק
1
שוויץ
3.5305
2.035%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8845
0.259%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1846
0.163%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 15/06/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4540
0.232%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1779
0.139%
ין
100
יפן
2.5706
0.144%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6217
0.765%
דולר
1
אוסטרליה
2.3986
0.964%
דולר
1
קנדה
2.6733
0.338%
כתר
1
דנמרק
0.4868
0.808%
כתר
1
נורווגיה
0.3477
0.404%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2153
0.467%
כתר
1
שוודיה
0.3408
0.769%
פרנק
1
שוויץ
3.4601
0.173%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8719
0.237%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1843
0.272%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 14/06/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4460
0.174%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1721
0.513%-
ין
100
יפן
2.5669
0.399%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5942
0.128%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3757
0.864%-
דולר
1
קנדה
2.6643
0.426%-
כתר
1
דנמרק
0.4829
0.165%-
כתר
1
נורווגיה
0.3463
0.944%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2143
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3382
0.324%-
פרנק
1
שוויץ
3.4661
0.118%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8604
0.169%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.441%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1838
0.109%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 13/06/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4400
1.926%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1936
0.446%-
ין
100
יפן
2.5567
1.360%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5988
0.449%
דולר
1
אוסטרליה
2.3964
0.478%-
דולר
1
קנדה
2.6757
0.802%
כתר
1
דנמרק
0.4837
0.436%
כתר
1
נורווגיה
0.3496
0.738%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2143
1.652%-
כתר
1
שוודיה
0.3393
0.352%-
פרנק
1
שוויץ
3.4620
0.327%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8522
1.939%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
1.794%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1840
1.996%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 10/06/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3750
1.108%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2124
0.597%
ין
100
יפן
2.5224
1.155%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5827
0.033%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4079
0.564%
דולר
1
קנדה
2.6544
0.045%-
כתר
1
דנמרק
0.4816
0.042%-
כתר
1
נורווגיה
0.3522
0.057%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2179
0.275%-
כתר
1
שוודיה
0.3405
0.264%-
פרנק
1
שוויץ
3.4507
0.969%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7599
1.113%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
0.905%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1804
0.951%