שערי מט"ח יציגים 17/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4220
0.322%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4184
0.029%-
ין
100
יפן
3.2670
0.706%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0359
0.387%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4937
0.368%-
דולר
1
קנדה
2.5910
0.031%-
כתר
1
דנמרק
0.5425
0.386%-
כתר
1
נורווגיה
0.3772
0.789%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2089
0.096%-
כתר
1
שוודיה
0.3877
0.334%-
פרנק
1
שוויץ
3.7560
0.289%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8261
0.306%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2172
0.138%

שערי מט"ח יציגים 16/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4110
0.321%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4197
0.122%
ין
100
יפן
3.2441
0.167%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0516
0.464%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5029
0.263%-
דולר
1
קנדה
2.5918
0.430%-
כתר
1
דנמרק
0.5446
0.457%-
כתר
1
נורווגיה
0.3802
0.053%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2091
0.674%
כתר
1
שוודיה
0.3890
0.588%-
פרנק
1
שוויץ
3.7669
0.294%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8114
0.305%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2169
0.138%-

שערי מט"ח יציגים 15/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4220
0.378%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4143
0.206%-
ין
100
יפן
3.2387
0.089%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0705
0.230%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5095
0.408%
דולר
1
קנדה
2.6030
0.203%-
כתר
1
דנמרק
0.5471
0.219%-
כתר
1
נורווגיה
0.3804
0.367%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2077
0.825%
כתר
1
שוודיה
0.3913
0.179%-
פרנק
1
שוויץ
3.7780
0.277%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8261
0.398%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2172
0.367%-

שערי מט"ח יציגים 14/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4350
0.087%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4234
0.327%
ין
100
יפן
3.2416
0.145%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0799
0.268%
דולר
1
אוסטרליה
2.4993
0.239%-
דולר
1
קנדה
2.6083
0.080%-
כתר
1
דנמרק
0.5483
0.256%
כתר
1
נורווגיה
0.3818
0.394%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2060
0.586%
כתר
1
שוודיה
0.3920
0.026%-
פרנק
1
שוויץ
3.7885
0.275%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8454
0.078%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2180
0.092%-

שערי מט"ח יציגים 11/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4380
0.703%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4090
0.857%-
ין
100
יפן
3.2369
0.609%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0690
0.715%
דולר
1
אוסטרליה
2.5053
0.939%
דולר
1
קנדה
2.6104
0.617%
כתר
1
דנמרק
0.5469
0.718%
כתר
1
נורווגיה
0.3803
0.662%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2048
0.589%
כתר
1
שוודיה
0.3921
0.513%
פרנק
1
שוויץ
3.7781
0.629%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8492
0.706%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.442%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2182
0.646%

שערי מט"ח יציגים 10/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4140
0.205%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4471
0.924%
ין
100
יפן
3.2173
0.209%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0401
0.856%
דולר
1
אוסטרליה
2.4820
0.702%
דולר
1
קנדה
2.5944
0.773%
כתר
1
דנמרק
0.5430
0.873%
כתר
1
נורווגיה
0.3778
1.178%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2036
0.148%
כתר
1
שוודיה
0.3901
0.931%
פרנק
1
שוויץ
3.7545
1.230%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8152
0.216%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.444%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2168
0.231%

שערי מט"ח יציגים 09/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4070
0.442%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4064
0.308%-
ין
100
יפן
3.2106
0.580%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0058
0.160%
דולר
1
אוסטרליה
2.4647
0.338%
דולר
1
קנדה
2.5745
0.089%-
כתר
1
דנמרק
0.5383
0.149%
כתר
1
נורווגיה
0.3734
0.480%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2033
1.548%
כתר
1
שוודיה
0.3865
0.181%
פרנק
1
שוויץ
3.7089
0.401%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8048
0.433%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
0.446%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2163
0.651%

שערי מט"ח יציגים 08/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3920
0.414%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4200
0.556%-
ין
100
יפן
3.1921
0.374%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9994
0.125%
דולר
1
אוסטרליה
2.4564
0.118%-
דולר
1
קנדה
2.5768
0.109%-
כתר
1
דנמרק
0.5375
0.149%
כתר
1
נורווגיה
0.3752
1.029%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2002
0.645%-
כתר
1
שוודיה
0.3858
0.156%
פרנק
1
שוויץ
3.6941
0.003%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7841
0.407%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
0.448%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.514%

שערי מט"ח יציגים 07/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3780
0.208%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4447
0.779%-
ין
100
יפן
3.1802
0.107%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9944
0.015%
דולר
1
אוסטרליה
2.4593
0.200%
דולר
1
קנדה
2.5796
0.311%
כתר
1
דנמרק
0.5367
0.000%
כתר
1
נורווגיה
0.3791
0.211%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2015
0.099%
כתר
1
שוודיה
0.3852
0.052%-
פרנק
1
שוויץ
3.6940
0.216%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7647
0.202%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2138
0.281%

שערי מט"ח יציגים 04/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3710
0.089%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4796
0.262%
ין
100
יפן
3.1768
0.420%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9938
0.322%
דולר
1
אוסטרליה
2.4544
0.134%-
דולר
1
קנדה
2.5716
0.004%-
כתר
1
דנמרק
0.5367
0.299%
כתר
1
נורווגיה
0.3783
0.079%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2013
0.399%
כתר
1
שוודיה
0.3854
0.078%
פרנק
1
שוויץ
3.7020
0.111%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7551
0.109%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2132
0.047%-