שערי מט”ח יציגים לתאריך 17/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2590
0.428%-
ליש”ט
1
בריטניה
3.9438
0.203%
ין
100
יפן
2.4163
0.866%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3132
0.090%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2673
1.078%-
דולר
1
קנדה
2.5287
0.245%-
כתר
1
דנמרק
0.4455
0.090%-
כתר
1
נורווגיה
0.3360
0.178%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1966
1.355%-
כתר
1
שוודיה
0.3136
0.381%-
פרנק
1
שוויץ
3.4239
0.555%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5914
0.550%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.463%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1700
0.643%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 16/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2730
0.245%
ליש”ט
1
בריטניה
3.9358
0.264%-
ין
100
יפן
2.4374
0.498%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3162
0.405%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2920
0.183%-
דולר
1
קנדה
2.5349
0.158%
כתר
1
דנמרק
0.4459
0.402%-
כתר
1
נורווגיה
0.3366
0.208%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1993
0.100%
כתר
1
שוודיה
0.3148
0.757%-
פרנק
1
שוויץ
3.4430
0.330%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6168
0.243%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1711
0.234%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 15/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2650
0.741%
ליש”ט
1
בריטניה
3.9462
0.142%-
ין
100
יפן
2.4496
0.757%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3297
0.314%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2962
0.550%-
דולר
1
קנדה
2.5309
0.476%-
כתר
1
דנמרק
0.4477
0.290%-
כתר
1
נורווגיה
0.3373
0.969%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1991
0.201%-
כתר
1
שוודיה
0.3172
1.215%-
פרנק
1
שוויץ
3.4544
0.381%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6056
0.865%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.935%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1707
0.887%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 12/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2410
0.552%-
ליש”ט
1
בריטניה
3.9518
0.644%-
ין
100
יפן
2.4312
1.074%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3402
0.843%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3089
0.177%-
דולר
1
קנדה
2.5430
0.360%-
כתר
1
דנמרק
0.4490
0.839%-
כתר
1
נורווגיה
0.3406
0.642%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1995
0.796%-
כתר
1
שוודיה
0.3211
1.230%-
פרנק
1
שוויץ
3.4413
0.681%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5661
0.540%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.926%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1692
0.704%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 11/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2590
0.972%-
ליש”ט
1
בריטניה
3.9774
0.028%-
ין
100
יפן
2.4576
0.787%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3686
0.095%
דולר
1
אוסטרליה
2.3130
0.789%
דולר
1
קנדה
2.5522
0.145%-
כתר
1
דנמרק
0.4528
0.111%
כתר
1
נורווגיה
0.3428
0.853%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2011
0.853%
כתר
1
שוודיה
0.3251
0.216%
פרנק
1
שוויץ
3.4649
0.003%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5909
0.975%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.917%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1704
0.873%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 10/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2910
0.484%-
ליש”ט
1
בריטניה
3.9785
0.607%-
ין
100
יפן
2.4384
0.372%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3654
0.532%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2949
0.417%-
דולר
1
קנדה
2.5559
0.603%-
כתר
1
דנמרק
0.4523
0.528%-
כתר
1
נורווגיה
0.3399
0.206%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1994
0.403%
כתר
1
שוודיה
0.3244
0.430%-
פרנק
1
שוויץ
3.4650
0.000%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6361
0.613%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.457%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1719
0.348%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 09/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3070
0.601%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.0028
0.581%-
ין
100
יפן
2.4475
0.762%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3834
0.189%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3045
0.617%-
דולר
1
קנדה
2.5714
0.287%-
כתר
1
דנמרק
0.4547
0.198%-
כתר
1
נורווגיה
0.3406
0.059%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1986
0.650%-
כתר
1
שוודיה
0.3258
0.397%-
פרנק
1
שוויץ
3.4650
0.245%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6647
0.478%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
0.455%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1725
0.576%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 08/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3270
0.240%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.0262
0.583%-
ין
100
יפן
2.4663
1.576%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3898
0.578%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3188
0.017%
דולר
1
קנדה
2.5788
0.375%-
כתר
1
דנמרק
0.4556
0.567%-
כתר
1
נורווגיה
0.3404
0.468%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1999
0.349%-
כתר
1
שוודיה
0.3271
0.456%-
פרנק
1
שוויץ
3.4735
0.444%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6871
0.349%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
0.452%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1735
0.459%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 05/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3350
0.448%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.0498
0.062%
ין
100
יפן
2.5058
0.208%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4095
0.088%
דולר
1
אוסטרליה
2.3184
0.736%-
דולר
1
קנדה
2.5885
0.801%-
כתר
1
דנמרק
0.4582
0.109%
כתר
1
נורווגיה
0.3420
0.697%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2006
0.200%
כתר
1
שוודיה
0.3286
0.061%-
פרנק
1
שוויץ
3.4890
0.092%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7035
0.324%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
0.450%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1743
0.343%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 04/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3500
0.475%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.0473
1.403%-
ין
100
יפן
2.5006
1.013%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4065
0.708%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3356
0.077%
דולר
1
קנדה
2.6094
0.332%-
כתר
1
דנמרק
0.4577
0.694%-
כתר
1
נורווגיה
0.3444
0.721%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2002
0.348%-
כתר
1
שוודיה
0.3288
0.333%-
פרנק
1
שוויץ
3.4858
0.786%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7188
0.502%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
0.448%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1749
0.625%-