שערי מט"ח יציגים 15/10/2021

שערי מט"ח יציגים 14/10/2021

שערי מט"ח יציגים 13/10/2021

שערי מט"ח יציגים 12/10/2021

שערי מט"ח יציגים 11/10/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2290
0.062%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4001
0.148%
ין
100
יפן
2.8593
0.918%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7349
0.080%
דולר
1
אוסטרליה
2.3715
0.641%
דולר
1
קנדה
2.5923
0.680%
כתר
1
דנמרק
0.5019
0.080%
כתר
1
נורווגיה
0.3778
0.532%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2159
0.231%-
כתר
1
שוודיה
0.3692
0.572%
פרנק
1
שוויץ
3.4854
0.374%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5546
0.059%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2053
0.243%-

שערי מט"ח יציגים 08/10/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2310
0.093%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3936
0.134%
ין
100
יפן
2.8858
0.400%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7319
0.013%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3564
0.166%
דולר
1
קנדה
2.5748
0.331%
כתר
1
דנמרק
0.5015
0.020%-
כתר
1
נורווגיה
0.3758
0.213%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2164
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3671
0.082%-
פרנק
1
שוויץ
3.4724
0.327%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5573
0.083%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2058
0.097%

שערי מט"ח יציגים 07/10/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2280
0.524%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3877
0.370%-
ין
100
יפן
2.8974
0.512%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7324
0.294%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3525
0.170%
דולר
1
קנדה
2.5663
0.019%-
כתר
1
דנמרק
0.5016
0.318%-
כתר
1
נורווגיה
0.3750
0.398%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2164
0.933%
כתר
1
שוודיה
0.3674
0.163%-
פרנק
1
שוויץ
3.4838
0.201%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5535
0.500%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.465%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2056
0.436%-

שערי מט"ח יציגים 06/10/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2450
0.496%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4040
0.095%
ין
100
יפן
2.9123
0.317%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7434
0.008%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3485
0.072%
דולר
1
קנדה
2.5668
0.168%
כתר
1
דנמרק
0.5032
0.020%-
כתר
1
נורווגיה
0.3765
0.238%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2144
0.279%-
כתר
1
שוודיה
0.3680
0.379%-
פרנק
1
שוויץ
3.4908
0.259%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5764
0.485%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.467%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2065
0.732%

שערי מט"ח יציגים 05/10/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2290
0.373%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3998
0.652%
ין
100
יפן
2.9031
0.398%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7437
0.147%
דולר
1
אוסטרליה
2.3468
0.222%
דולר
1
קנדה
2.5625
0.538%
כתר
1
דנמרק
0.5033
0.119%
כתר
1
נורווגיה
0.3774
0.909%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2150
0.139%-
כתר
1
שוודיה
0.3694
0.299%
פרנק
1
שוויץ
3.4818
0.441%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5543
0.364%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.469%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2050
0.049%

שערי מט"ח יציגים 04/10/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2170
0.310%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3713
0.682%
ין
100
יפן
2.8916
0.355%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7382
0.011%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3416
0.679%
דולר
1
קנדה
2.5488
0.513%
כתר
1
דנמרק
0.5027
0.020%
כתר
1
נורווגיה
0.3740
1.328%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2153
0.373%
כתר
1
שוודיה
0.3683
0.163%
פרנק
1
שוויץ
3.4665
0.049%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5378
0.389%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2049
0.195%-