שערי מט"ח יציגים 03/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4340
0.406%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2774
0.926%-
ין
100
יפן
3.1949
0.393%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8584
0.838%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3825
0.193%-
דולר
1
קנדה
2.5324
0.154%-
כתר
1
דנמרק
0.5178
0.843%-
כתר
1
נורווגיה
0.3605
1.043%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2028
0.393%-
כתר
1
שוודיה
0.3685
0.994%-
פרנק
1
שוויץ
3.6289
0.690%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8393
0.479%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2130
0.374%-

שערי מט"ח יציגים 02/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4480
0.174%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3174
0.770%
ין
100
יפן
3.2075
0.168%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8910
0.553%
דולר
1
אוסטרליה
2.3871
0.290%
דולר
1
קנדה
2.5363
0.244%-
כתר
1
דנמרק
0.5222
0.558%
כתר
1
נורווגיה
0.3643
1.194%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2036
1.698%
כתר
1
שוודיה
0.3722
0.867%
פרנק
1
שוויץ
3.6541
0.244%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8626
0.170%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2138
0.047%-

שערי מט"ח יציגים 01/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4540
0.346%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2844
0.712%
ין
100
יפן
3.2129
0.137%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8696
0.340%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3802
0.333%
דולר
1
קנדה
2.5425
0.462%
כתר
1
דנמרק
0.5193
0.307%-
כתר
1
נורווגיה
0.3600
1.180%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2002
0.200%
כתר
1
שוודיה
0.3690
0.162%-
פרנק
1
שוויץ
3.6452
0.063%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8709
0.368%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2139
0.233%-

שערי מט"ח יציגים 30/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4660
0.873%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2541
0.408%
ין
100
יפן
3.2173
0.356%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8828
0.209%
דולר
1
אוסטרליה
2.3723
0.368%
דולר
1
קנדה
2.5308
0.580%
כתר
1
דנמרק
0.5209
0.192%
כתר
1
נורווגיה
0.3558
0.169%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1998
0.301%
כתר
1
שוודיה
0.3696
0.054%
פרנק
1
שוויץ
3.6429
0.182%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8889
0.883%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.881%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2144
0.847%

שערי מט"ח יציגים 29/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4360
0.029%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2368
0.657%-
ין
100
יפן
3.2059
0.258%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8747
0.412%
דולר
1
אוסטרליה
2.3636
0.055%-
דולר
1
קנדה
2.5162
ללא שינוי
כתר
1
דנמרק
0.5199
0.445%
כתר
1
נורווגיה
0.3552
0.028%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1992
0.150%-
כתר
1
שוודיה
0.3694
0.271%
פרנק
1
שוויץ
3.6363
0.243%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8461
0.043%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2126
0.047%-

שערי מט"ח יציגים 26/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4370
0.145%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2648
0.339%-
ין
100
יפן
3.2142
0.140%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8588
0.088%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3649
0.169%-
דולר
1
קנדה
2.5162
0.443%-
כתר
1
דנמרק
0.5176
0.116%-
כתר
1
נורווגיה
0.3553
0.141%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1995
1.166%
כתר
1
שוודיה
0.3684
0.054%-
פרנק
1
שוויץ
3.6275
0.017%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8482
0.124%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2127
0.141%-

שערי מט"ח יציגים 25/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4420
0.496%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2793
0.273%-
ין
100
יפן
3.2097
0.183%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8622
0.263%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3689
0.025%-
דולר
1
קנדה
2.5274
0.067%
כתר
1
דנמרק
0.5182
0.269%-
כתר
1
נורווגיה
0.3558
0.891%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1972
0.303%-
כתר
1
שוודיה
0.3686
0.109%
פרנק
1
שוויץ
3.6281
0.028%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8542
0.482%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.885%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2130
0.567%

שערי מט"ח יציגים 24/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4250
0.262%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2910
0.262%
ין
100
יפן
3.2156
0.271%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8724
0.119%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3695
0.504%-
דולר
1
קנדה
2.5257
0.524%-
כתר
1
דנמרק
0.5196
0.096%-
כתר
1
נורווגיה
0.3590
0.526%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1978
0.453%-
כתר
1
שוודיה
0.3682
0.244%-
פרנק
1
שוויץ
3.6271
0.124%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8309
0.258%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2118
0.282%-

שערי מט"ח יציגים 23/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4340
0.348%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2798
0.201%
ין
100
יפן
3.2069
0.527%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8770
0.303%
דולר
1
אוסטרליה
2.3815
0.540%
דולר
1
קנדה
2.5390
0.043%
כתר
1
דנמרק
0.5201
0.309%
כתר
1
נורווגיה
0.3609
0.613%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1987
0.151%
כתר
1
שוודיה
0.3691
0.819%
פרנק
1
שוויץ
3.6316
0.110%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8434
0.233%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2124
0.047%-

שערי מט"ח יציגים 22/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4460
0.029%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2712
0.185%-
ין
100
יפן
3.2239
0.006%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8653
0.060%
דולר
1
אוסטרליה
2.3687
0.237%
דולר
1
קנדה
2.5379
0.055%
כתר
1
דנמרק
0.5185
0.077%
כתר
1
נורווגיה
0.3587
0.802%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1984
0.354%
כתר
1
שוודיה
0.3661
0.027%
פרנק
1
שוויץ
3.6276
0.052%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8547
0.154%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2125
0.282%-