שערי מט"ח יציגים 12/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2910
0.213%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5296
0.729%
ין
100
יפן
3.0101
0.363%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9191
0.343%
דולר
1
אוסטרליה
2.5110
0.633%
דולר
1
קנדה
2.6249
0.760%
כתר
1
דנמרק
0.5269
0.343%
כתר
1
נורווגיה
0.3882
0.596%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2254
0.133%
כתר
1
שוודיה
0.3843
0.130%
פרנק
1
שוויץ
3.5633
0.346%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6423
0.225%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.461%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2101
0.526%

שערי מט"ח יציגים 09/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2840
0.061%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4968
0.445%-
ין
100
יפן
2.9992
0.020%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9057
0.169%
דולר
1
אוסטרליה
2.4952
0.550%-
דולר
1
קנדה
2.6051
0.061%-
כתר
1
דנמרק
0.5251
0.172%
כתר
1
נורווגיה
0.3859
0.336%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2251
0.486%-
כתר
1
שוודיה
0.3838
0.419%
פרנק
1
שוויץ
3.5510
0.359%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6319
0.052%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2090
0.096%

שערי מט"ח יציגים 08/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2860
0.394%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5169
0.954%-
ין
100
יפן
2.9998
0.186%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8991
0.660%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5090
0.322%-
דולר
1
קנדה
2.6067
0.519%-
כתר
1
דנמרק
0.5242
0.682%-
כתר
1
נורווגיה
0.3872
0.743%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2262
0.265%-
כתר
1
שוודיה
0.3822
0.339%-
פרנק
1
שוויץ
3.5383
0.358%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6343
0.400%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.459%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2088
0.571%-

שערי מט"ח יציגים 07/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2990
0.302%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5604
0.365%-
ין
100
יפן
3.0054
0.384%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9250
0.440%
דולר
1
אוסטרליה
2.5171
0.056%-
דולר
1
קנדה
2.6203
0.562%-
כתר
1
דנמרק
0.5278
0.476%
כתר
1
נורווגיה
0.3901
0.619%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2268
0.220%-
כתר
1
שוודיה
0.3835
0.788%
פרנק
1
שוויץ
3.5510
0.672%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6529
0.294%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.457%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2100
0.143%-

שערי מט"ח יציגים 06/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3090
0.331%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5771
0.563%-
ין
100
יפן
2.9939
0.333%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9078
0.102%
דולר
1
אוסטרליה
2.5185
0.557%-
דולר
1
קנדה
2.6351
0.408%-
כתר
1
דנמרק
0.5253
0.095%
כתר
1
נורווגיה
0.3877
0.180%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2273
0.044%
כתר
1
שוודיה
0.3805
0.316%
פרנק
1
שוויץ
3.5273
0.131%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6666
0.346%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
0.455%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2103
0.426%-

שערי מט"ח יציגים 05/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3200
0.390%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6030
0.200%
ין
100
יפן
3.0039
0.186%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9038
0.199%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5326
0.504%
דולר
1
קנדה
2.6459
0.087%-
כתר
1
דנמרק
0.5248
0.209%-
כתר
1
נורווגיה
0.3884
0.334%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2272
0.575%
כתר
1
שוודיה
0.3793
0.551%-
פרנק
1
שוויץ
3.5227
0.037%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6828
0.379%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2112
0.377%-

שערי מט"ח יציגים 01/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3330
0.030%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5938
0.150%
ין
100
יפן
3.0095
0.103%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9116
0.028%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5199
0.725%-
דולר
1
קנדה
2.6482
0.106%
כתר
1
דנמרק
0.5259
0.038%-
כתר
1
נורווגיה
0.3897
0.358%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2259
0.848%
כתר
1
שוודיה
0.3814
0.209%-
פרנק
1
שוויץ
3.5214
0.489%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7006
0.045%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2120
0.047%-

שערי מט"ח יציגים 31/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3340
0.120%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5869
0.190%
ין
100
יפן
3.0126
0.232%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9127
0.156%
דולר
1
אוסטרליה
2.5383
0.035%-
דולר
1
קנדה
2.6454
0.155%
כתר
1
דנמרק
0.5261
0.133%
כתר
1
נורווגיה
0.3911
0.540%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2240
0.719%
כתר
1
שוודיה
0.3822
0.183%
פרנק
1
שוויץ
3.5387
0.127%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7027
0.138%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2121
0.094%

שערי מט"ח יציגים 30/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3300
0.359%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5782
0.838%-
ין
100
יפן
3.0196
0.886%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9066
0.666%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5392
0.439%-
דולר
1
קנדה
2.6413
0.355%-
כתר
1
דנמרק
0.5254
0.643%-
כתר
1
נורווגיה
0.3890
0.154%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2224
0.045%
כתר
1
שוודיה
0.3815
0.780%-
פרנק
1
שוויץ
3.5342
0.764%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6962
0.432%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
0.452%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2119
0.188%-

שערי מט"ח יציגים 29/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3420
0.511%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6169
0.975%
ין
100
יפן
3.0466
0.092%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9328
0.365%
דולר
1
אוסטרליה
2.5504
0.651%
דולר
1
קנדה
2.6507
0.253%
כתר
1
דנמרק
0.5288
0.361%
כתר
1
נורווגיה
0.3884
0.544%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2223
0.452%
כתר
1
שוודיה
0.3845
0.052%-
פרנק
1
שוויץ
3.5614
0.738%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7166
0.565%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
0.455%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2123
0.283%