שערי מט"ח יציגים 24/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6140
0.584%
לישט
1
בריטניה
4.6727
0.120%
יין
100
יפן
3.2312
0.579%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0537
0.329%
דולר
1
אוסטרליה
2.5461
0.364%-
דולר
1
קנדה
2.6867
0.004%
כתר
1
דנמרק
0.5429
0.314%
כתר
1
נורווגיה
0.4216
0.024%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2520
0.316%-
כתר
1
שוודיה
0.3861
0.364%
פרנק
1
שוויץ
3.5483
0.510%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0968
0.572%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.840%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2103
0.382%

שערי מט"ח יציגים 23/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5930
0.111%
לישט
1
בריטניה
4.6671
0.041%-
יין
100
יפן
3.2126
0.190%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0404
0.020%
דולר
1
אוסטרליה
2.5554
0.584%-
דולר
1
קנדה
2.6866
0.097%
כתר
1
דנמרק
0.5412
0.037%
כתר
1
נורווגיה
0.4215
0.262%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2528
0.707%-
כתר
1
שוודיה
0.3847
0.130%-
פרנק
1
שוויץ
3.5303
0.541%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0678
0.126%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2095
0.431%

שערי מט"ח יציגים 18/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5890
0.392%
לישט
1
בריטניה
4.6690
0.111%
יין
100
יפן
3.2065
0.464%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0396
0.099%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5704
0.132%-
דולר
1
קנדה
2.6840
0.011%
כתר
1
דנמרק
0.5410
0.129%-
כתר
1
נורווגיה
0.4204
0.332%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2546
0.702%-
כתר
1
שוודיה
0.3852
0.594%-
פרנק
1
שוויץ
3.5495
0.104%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0614
0.373%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2086
0.822%

שערי מט"ח יציגים 17/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5750
0.478%
לישט
1
בריטניה
4.6638
0.180%
יין
100
יפן
3.1917
0.381%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0436
0.580%
דולר
1
אוסטרליה
2.5738
1.279%
דולר
1
קנדה
2.6837
1.001%
כתר
1
דנמרק
0.5417
0.538%
כתר
1
נורווגיה
0.4218
0.692%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2564
1.504%
כתר
1
שוודיה
0.3875
0.911%
פרנק
1
שוויץ
3.5458
0.252%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0426
0.488%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.424%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2069
0.681%

שערי מט"ח יציגים 16/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5580
0.084%-
לישט
1
בריטניה
4.6554
0.270%-
יין
100
יפן
3.1796
0.025%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0203
0.184%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5413
0.532%-
דולר
1
קנדה
2.6571
0.599%-
כתר
1
דנמרק
0.5388
0.148%-
כתר
1
נורווגיה
0.4189
0.119%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2526
0.824%-
כתר
1
שוודיה
0.3840
0.260%-
פרנק
1
שוויץ
3.5369
0.386%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0181
0.086%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2055
0.146%

שערי מט"ח יציגים 15/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5610
0.475%-
לישט
1
בריטניה
4.6680
0.169%-
יין
100
יפן
3.1804
0.560%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0277
0.297%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5549
0.008%-
דולר
1
קנדה
2.6731
0.265%-
כתר
1
דנמרק
0.5396
0.296%-
כתר
1
נורווגיה
0.4194
0.119%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2547
0.274%-
כתר
1
שוודיה
0.3850
0.156%-
פרנק
1
שוויץ
3.5506
0.529%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0224
0.482%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2052
0.726%-

שערי מט"ח יציגים 12/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5780
0.140%-
לישט
1
בריטניה
4.6759
0.330%-
יין
100
יפן
3.1983
0.819%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0397
0.042%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5551
0.405%-
דולר
1
קנדה
2.6802
0.082%-
כתר
1
דנמרק
0.5412
0.018%-
כתר
1
נורווגיה
0.4199
0.380%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2554
0.584%-
כתר
1
שוודיה
0.3856
0.310%-
פרנק
1
שוויץ
3.5695
0.179%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0467
0.168%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2067
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 11/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5830
0.140%
לישט
1
בריטניה
4.6914
0.160%
יין
100
יפן
3.2247
0.193%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0414
0.136%
דולר
1
אוסטרליה
2.5655
0.278%
דולר
1
קנדה
2.6824
0.115%-
כתר
1
דנמרק
0.5413
0.129%
כתר
1
נורווגיה
0.4215
0.166%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2569
0.195%
כתר
1
שוודיה
0.3868
0.052%
פרנק
1
שוויץ
3.5759
0.045%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0552
0.166%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2067
0.097%

שערי מט"ח יציגים 10/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5780
0.056%-
לישט
1
בריטניה
4.6839
0.278%
יין
100
יפן
3.2185
0.215%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0359
0.258%
דולר
1
אוסטרליה
2.5584
0.558%
דולר
1
קנדה
2.6855
0.344%
כתר
1
דנמרק
0.5406
0.241%
כתר
1
נורווגיה
0.4208
0.646%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2564
1.024%
כתר
1
שוודיה
0.3866
0.181%
פרנק
1
שוויץ
3.5775
0.064%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0468
0.046%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2065
0.048%

שערי מט"ח יציגים 08/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5800
0.195%-
לישט
1
בריטניה
4.6709
0.554%-
יין
100
יפן
3.2116
0.003%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0255
0.052%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5442
0.442%-
דולר
1
קנדה
2.6763
0.383%-
כתר
1
דנמרק
0.5393
0.056%-
כתר
1
נורווגיה
0.4181
0.192%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2538
0.236%-
כתר
1
שוודיה
0.3859
0.207%-
פרנק
1
שוויץ
3.5798
0.204%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0491
0.204%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2064
0.386%-