שערי מט"ח יציגים 05/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4120
0.350%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4769
0.390%
ין
100
יפן
3.2248
0.099%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0378
0.199%
דולר
1
אוסטרליה
2.4599
0.630%
דולר
1
קנדה
2.5718
0.685%
כתר
1
דנמרק
0.5419
0.129%
כתר
1
נורווגיה
0.3783
1.015%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1979
0.764%
כתר
1
שוודיה
0.3924
0.281%
פרנק
1
שוויץ
3.7481
0.158%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8128
0.346%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2129
0.421%-

שערי מט"ח יציגים 04/08/2020

שערי מט"ח יציגים 03/08/2020

שערי מט"ח יציגים 31/07/2020

שערי מט"ח יציגים 29/07/2020

שערי מט"ח יציגים 28/07/2020

שערי מט"ח יציגים 27/07/2020

שערי מט"ח יציגים 24/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4200
0.029%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3598
0.299%
ין
100
יפן
3.2202
0.899%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9737
0.313%
דולר
1
אוסטרליה
2.4227
0.648%-
דולר
1
קנדה
2.5477
0.266%-
כתר
1
דנמרק
0.5339
0.319%
כתר
1
נורווגיה
0.3700
0.911%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2040
1.258%-
כתר
1
שוודיה
0.3860
0.026%-
פרנק
1
שוויץ
3.6997
0.331%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8237
0.014%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2139
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 23/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4210
0.058%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3468
0.127%
ין
100
יפן
3.1915
0.144%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9613
0.068%
דולר
1
אוסטרליה
2.4385
0.498%-
דולר
1
קנדה
2.5545
0.294%
כתר
1
דנמרק
0.5322
0.075%
כתר
1
נורווגיה
0.3734
0.559%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2066
0.816%-
כתר
1
שוודיה
0.3861
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.6875
0.444%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8244
0.033%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2139
0.281%

שערי מט"ח יציגים 22/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4190
0.058%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3413
0.152%-
ין
100
יפן
3.1961
0.198%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9586
1.036%
דולר
1
אוסטרליה
2.4507
1.122%
דולר
1
קנדה
2.5470
0.315%
כתר
1
דנמרק
0.5318
1.045%
כתר
1
נורווגיה
0.3755
0.562%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2083
0.386%
כתר
1
שוודיה
0.3861
0.915%
פרנק
1
שוויץ
3.6712
0.575%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8228
0.035%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2133
0.374%-