שערי מט"ח יציגים 09/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4710
0.231%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5694
0.508%
ין
100
יפן
3.1997
0.345%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8430
0.010%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3689
0.072%-
דולר
1
קנדה
2.6182
0.399%-
כתר
1
דנמרק
0.5143
0.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3798
0.185%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2372
0.169%
כתר
1
שוודיה
0.3647
0.164%-
פרנק
1
שוויץ
3.5063
0.031%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8927
0.176%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2146
0.047%

שערי מט"ח יציגים 06/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4630
0.115%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5463
0.160%-
ין
100
יפן
3.1887
0.151%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8434
0.078%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3706
0.127%
דולר
1
קנדה
2.6287
0.061%-
כתר
1
דנמרק
0.5144
0.078%-
כתר
1
נורווגיה
0.3791
0.106%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2368
0.085%
כתר
1
שוודיה
0.3653
0.055%
פרנק
1
שוויץ
3.5052
0.057%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8841
0.020%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2145
0.186%-

שערי מט"ח יציגים 05/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4670
0.115%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5536
0.156%
ין
100
יפן
3.1839
0.301%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8464
0.010%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3676
0.257%-
דולר
1
קנדה
2.6303
0.570%
כתר
1
דנמרק
0.5148
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.3787
0.132%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2366
0.713%-
כתר
1
שוודיה
0.3651
0.137%
פרנק
1
שוויץ
3.5072
0.097%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8851
0.212%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.047%

שערי מט"ח יציגים 04/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4710
0.287%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5465
0.526%
ין
100
יפן
3.1935
0.131%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8468
0.233%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3737
0.449%-
דולר
1
קנדה
2.6154
0.069%-
כתר
1
דנמרק
0.5148
0.233%-
כתר
1
נורווגיה
0.3782
0.500%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2383
0.252%
כתר
1
שוודיה
0.3646
0.246%-
פרנק
1
שוויץ
3.5106
0.247%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8955
0.287%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2148
0.325%-

שערי מט"ח יציגים 03/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4810
0.201%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5227
0.888%
ין
100
יפן
3.1977
0.890%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8558
0.755%
דולר
1
אוסטרליה
2.3844
1.077%
דולר
1
קנדה
2.6172
0.099%
כתר
1
דנמרק
0.5160
0.742%
כתר
1
נורווגיה
0.3801
0.609%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2377
0.465%
כתר
1
שוודיה
0.3655
0.550%
פרנק
1
שוויץ
3.5193
1.164%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9096
0.190%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2155
0.186%

שערי מט"ח יציגים 02/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4740
0.058%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4829
0.083%
ין
100
יפן
3.1695
0.073%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8269
0.073%
דולר
1
אוסטרליה
2.3590
0.170%
דולר
1
קנדה
2.6146
0.019%-
כתר
1
דנמרק
0.5122
0.078%
כתר
1
נורווגיה
0.3778
0.026%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2366
0.379%-
כתר
1
שוודיה
0.3635
0.137%-
פרנק
1
שוויץ
3.4788
0.066%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9003
0.035%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2151
0.232%-

שערי מט"ח יציגים 29/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4760
0.144%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4792
0.045%-
ין
100
יפן
3.1718
0.044%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8241
0.099%
דולר
1
אוסטרליה
2.3550
0.179%
דולר
1
קנדה
2.6151
0.126%
כתר
1
דנמרק
0.5118
0.098%
כתר
1
נורווגיה
0.3779
0.026%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2375
0.892%
כתר
1
שוודיה
0.3640
0.580%
פרנק
1
שוויץ
3.4765
0.017%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9020
0.118%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.046%

שערי מט"ח יציגים 28/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4710
ללא שינוי
ליש"ט
1
בריטניה
4.4812
0.257%
ין
100
יפן
3.1704
0.311%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8203
0.018%
דולר
1
אוסטרליה
2.3508
0.174%-
דולר
1
קנדה
2.6118
0.141%-
כתר
1
דנמרק
0.5113
0.020%
כתר
1
נורווגיה
0.3778
0.106%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2354
0.170%-
כתר
1
שוודיה
0.3619
0.055%
פרנק
1
שוויץ
3.4759
0.055%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8962
0.102%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2155
0.279%

שערי מט"ח יציגים 27/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4710
0.231%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4697
0.262%
ין
100
יפן
3.1803
0.066%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8196
0.131%
דולר
1
אוסטרליה
2.3549
0.328%
דולר
1
קנדה
2.6155
0.542%
כתר
1
דנמרק
0.5112
0.137%
כתר
1
נורווגיה
0.3782
0.053%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2358
0.726%
כתר
1
שוודיה
0.3617
0.305%
פרנק
1
שוויץ
3.4778
0.150%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8912
0.240%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.047%-

שערי מט"ח יציגים 26/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4630
0.058%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4580
0.067%
ין
100
יפן
3.1782
0.013%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8146
0.066%
דולר
1
אוסטרליה
2.3472
0.149%-
דולר
1
קנדה
2.6014
0.019%-
כתר
1
דנמרק
0.5105
0.059%
כתר
1
נורווגיה
0.3780
0.318%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2341
0.425%-
כתר
1
שוודיה
0.3606
0.362%
פרנק
1
שוויץ
3.4726
0.179%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8795
0.027%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2150
0.327%