שערי מט”ח יציגים 27/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4820
0.995%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2800
1.382%-
ין
100
יפן
3.2280
1.160%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8050
1.009%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3548
0.976%-
דולר
1
קנדה
2.6267
1.032%-
כתר
1
דנמרק
0.5096
1.049%-
כתר
1
נורווגיה
0.3839
0.955%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2309
1.703%-
כתר
1
שוודיה
0.3562
1.220%-
פרנק
1
שוויץ
3.5068
0.829%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9110
0.976%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
1.288%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2135
0.928%-

שערי מט”ח יציגים 26/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5170
0.457%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3400
0.083%-
ין
100
יפן
3.2659
0.113%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8438
0.122%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3780
0.249%
דולר
1
קנדה
2.6541
0.580%
כתר
1
דנמרק
0.5150
0.116%-
כתר
1
נורווגיה
0.3876
0.052%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2349
0.815%
כתר
1
שוודיה
0.3606
0.055%
פרנק
1
שוויץ
3.5361
0.386%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9594
0.444%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2155
0.701%

שערי מט”ח יציגים 25/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5010
0.171%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3436
0.713%-
ין
100
יפן
3.2622
0.190%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8485
0.210%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3721
0.403%-
דולר
1
קנדה
2.6388
0.223%-
כתר
1
דנמרק
0.5156
0.174%-
כתר
1
נורווגיה
0.3878
0.129%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2330
1.062%-
כתר
1
שוודיה
0.3604
0.083%-
פרנק
1
שוויץ
3.5498
0.099%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9375
0.125%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2140
0.604%-

שערי מט”ח יציגים 24/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5070
0.284%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3748
0.050%
ין
100
יפן
3.2560
0.525%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8566
0.202%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3817
0.025%-
דולר
1
קנדה
2.6447
0.015%-
כתר
1
דנמרק
0.5165
0.193%-
כתר
1
נורווגיה
0.3883
0.336%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2355
0.170%-
כתר
1
שוודיה
0.3607
0.139%
פרנק
1
שוויץ
3.5463
0.051%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9437
0.337%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2153
0.324%-

שערי מט”ח יציגים 23/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5170
0.114%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3726
0.898%-
ין
100
יפן
3.2732
0.519%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8644
0.510%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3823
0.322%-
דולר
1
קנדה
2.6451
0.113%-
כתר
1
דנמרק
0.5175
0.519%-
כתר
1
נורווגיה
0.3870
0.947%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2359
0.882%-
כתר
1
שוודיה
0.3602
0.744%-
פרנק
1
שוויץ
3.5481
0.116%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9604
0.107%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2160
0.279%

שערי מט”ח יציגים 20/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5130
0.227%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4122
0.669%
ין
100
יפן
3.2563
0.199%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8842
0.311%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3900
0.033%-
דולר
1
קנדה
2.6481
0.094%-
כתר
1
דנמרק
0.5202
0.307%-
כתר
1
נורווגיה
0.3907
0.737%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2380
0.668%-
כתר
1
שוודיה
0.3629
0.055%-
פרנק
1
שוויץ
3.5440
0.234%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9551
0.207%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2154
0.508%-

שערי מט”ח יציגים 19/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5210
0.565%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3829
0.529%-
ין
100
יפן
3.2628
0.318%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8963
0.378%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3908
1.264%-
דולר
1
קנדה
2.6506
0.745%-
כתר
1
דנמרק
0.5218
0.382%-
כתר
1
נורווגיה
0.3936
0.455%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2396
0.951%-
כתר
1
שוודיה
0.3631
0.411%-
פרנק
1
שוויץ
3.5523
0.124%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9654
0.583%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2165
0.414%-

שערי מט”ח יציגים 18/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5410
0.085%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4062
0.052%-
ין
100
יפן
3.2732
0.265%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9111
0.184%
דולר
1
אוסטרליה
2.4214
0.391%-
דולר
1
קנדה
2.6705
0.015%
כתר
1
דנמרק
0.5238
0.191%
כתר
1
נורווגיה
0.3954
0.330%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2419
0.207%
כתר
1
שוודיה
0.3646
0.355%-
פרנק
1
שוויץ
3.5567
0.347%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9945
0.076%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2174
0.416%

שערי מט”ח יציגים 16/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5380
0.312%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4085
0.733%
ין
100
יפן
3.2819
0.496%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9039
0.179%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4309
0.293%
דולר
1
קנדה
2.6701
0.097%
כתר
1
דנמרק
0.5228
0.191%-
כתר
1
נורווגיה
0.3941
0.025%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2414
0.371%-
כתר
1
שוודיה
0.3659
0.517%-
פרנק
1
שוויץ
3.5691
0.045%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9907
0.338%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2165
0.791%

שערי מט”ח יציגים 13/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.395%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3764
0.273%
ין
100
יפן
3.2657
0.509%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9109
0.197%
דולר
1
אוסטרליה
2.4238
0.456%-
דולר
1
קנדה
2.6675
0.663%-
כתר
1
דנמרק
0.5238
0.153%
כתר
1
נורווגיה
0.3942
0.329%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2423
0.124%
כתר
1
שוודיה
0.3678
0.300%
פרנק
1
שוויץ
3.5675
0.218%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9739
0.398%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2148
0.279%-