שערי מט”ח יציגים 31/05/2021

 

שערי מט”ח יציגים 28/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2530
0.154%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6207
0.704%
ין
100
יפן
2.9626
0.427%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9688
0.146%
דולר
1
אוסטרליה
2.5156
0.024%-
דולר
1
קנדה
2.6941
0.320%
כתר
1
דנמרק
0.5337
0.150%
כתר
1
נורווגיה
0.3903
0.541%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2354
0.675%-
כתר
1
שוודיה
0.3924
0.307%
פרנק
1
שוויץ
3.6246
0.199%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5883
0.144%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.465%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
0.338%

שערי מט”ח יציגים 27/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2480
0.031%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5884
0.308%-
ין
100
יפן
2.9753
0.221%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9630
0.262%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5162
0.408%-
דולר
1
קנדה
2.6855
0.164%-
כתר
1
דנמרק
0.5329
0.281%-
כתר
1
נורווגיה
0.3882
0.462%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2370
0.980%
כתר
1
שוודיה
0.3912
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.6174
0.289%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5817
0.044%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2068
0.193%-

שערי מט”ח יציגים 26/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2470
0.154%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6026
0.205%
ין
100
יפן
2.9819
0.175%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9734
0.020%
דולר
1
אוסטרליה
2.5265
0.401%
דולר
1
קנדה
2.6899
0.093%-
כתר
1
דנמרק
0.5344
0.019%
כתר
1
נורווגיה
0.3900
0.180%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2347
0.128%
כתר
1
שוודיה
0.3912
0.280%-
פרנק
1
שוויץ
3.6279
0.130%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5797
0.142%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2072
0.048%

שערי מט”ח יציגים 25/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2420
0.522%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5932
0.226%-
ין
100
יפן
2.9767
0.491%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9726
0.183%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5164
0.036%-
דולר
1
קנדה
2.6924
0.366%-
כתר
1
דנמרק
0.5343
0.150%-
כתר
1
נורווגיה
0.3893
0.128%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2344
0.558%
כתר
1
שוודיה
0.3923
0.204%
פרנק
1
שוויץ
3.6232
0.190%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5732
0.500%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.463%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2071
0.193%-

שערי מט”ח יציגים 24/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2590
0.123%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6036
0.370%-
ין
100
יפן
2.9914
0.144%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9799
0.030%
דולר
1
אוסטרליה
2.5173
0.198%-
דולר
1
קנדה
2.7023
0.267%
כתר
1
דנמרק
0.5351
0.019%
כתר
1
נורווגיה
0.3898
0.307%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2331
0.086%
כתר
1
שוודיה
0.3915
0.229%-
פרנק
1
שוויץ
3.6301
0.008%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5962
0.102%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
0.048%-

שערי מט”ח יציגים 21/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2550
0.276%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6207
0.243%
ין
100
יפן
2.9957
0.030%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9787
0.033%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5223
0.328%-
דולר
1
קנדה
2.6951
0.037%
כתר
1
דנמרק
0.5350
0.037%-
כתר
1
נורווגיה
0.3910
0.204%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2329
0.431%
כתר
1
שוודיה
0.3924
0.384%
פרנק
1
שוויץ
3.6304
0.237%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5915
0.252%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2076
0.048%-

שערי מט”ח יציגים 20/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2640
0.000%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6095
0.281%-
ין
100
יפן
2.9948
0.224%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9800
0.118%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5306
0.040%
דולר
1
קנדה
2.6941
0.366%-
כתר
1
דנמרק
0.5352
0.131%-
כתר
1
נורווגיה
0.3918
0.659%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2319
0.258%-
כתר
1
שוודיה
0.3909
0.331%-
פרנק
1
שוויץ
3.6218
0.022%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6031
0.013%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2077
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 19/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2640
0.275%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6225
0.630%-
ין
100
יפן
2.9881
0.582%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9847
0.378%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5296
0.963%-
דולר
1
קנדה
2.7040
0.585%-
כתר
1
דנמרק
0.5359
0.353%-
כתר
1
נורווגיה
0.3944
1.202%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2325
0.641%-
כתר
1
שוודיה
0.3922
0.583%-
פרנק
1
שוויץ
3.6210
0.748%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6037
0.271%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.461%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2077
0.336%-

שערי מט”ח יציגים 18/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2730
0.305%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6518
0.804%
ין
100
יפן
3.0056
0.190%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9998
0.626%
דולר
1
אוסטרליה
2.5542
0.634%
דולר
1
קנדה
2.7199
0.662%
כתר
1
דנמרק
0.5378
0.617%
כתר
1
נורווגיה
0.3992
1.474%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2340
0.862%
כתר
1
שוודיה
0.3945
0.792%
פרנק
1
שוויץ
3.6483
0.427%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6162
0.296%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.459%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2084
0.573%-