שערי מט”ח יציגים 31/05/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5660
0.308%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7509
0.034%-
יין
100
יפן
3.2747
0.265%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1650
0.082%
דולר
1
אוסטרליה
2.6995
0.015%
דולר
1
קנדה
2.7749
0.660%
כתר
1
דנמרק
0.5595
0.054%
כתר
1
נורווגיה
0.4363
0.161%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2834
0.527%-
כתר
1
שוודיה
0.4055
0.222%
פרנק
1
שוויץ
3.6155
0.133%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0258
0.315%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1993
0.150%-

שערי מט”ח יציגים 30/05/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5770
0.473%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7525
0.220%-
יין
100
יפן
3.2834
0.620%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1616
0.219%
דולר
1
אוסטרליה
2.6991
0.166%-
דולר
1
קנדה
2.7567
0.022%-
כתר
1
דנמרק
0.5592
0.251%
כתר
1
נורווגיה
0.4356
0.577%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2849
0.423%
כתר
1
שוודיה
0.4046
0.697%
פרנק
1
שוויץ
3.6107
0.163%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0417
0.466%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0236
0.840%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1996
0.449%-

שערי מט”ח יציגים 29/05/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5940
0.729%
ליש”ט
1
בריטניה
4.7630
0.052%-
יין
100
יפן
3.3039
1.284%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1525
0.553%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7036
0.011%
דולר
1
קנדה
2.7573
0.282%-
כתר
1
דנמרק
0.5578
0.499%-
כתר
1
נורווגיה
0.4331
1.702%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2837
0.735%-
כתר
1
שוודיה
0.4018
1.952%-
פרנק
1
שוויץ
3.6166
0.564%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0653
0.738%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
0.847%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2005
0.703%

שערי מט”ח יציגים 25/05/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5680
0.028%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7655
0.337%-
יין
100
יפן
3.2620
0.190%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1756
0.115%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7033
0.263%
דולר
1
קנדה
2.7651
0.220%-
כתר
1
דנמרק
0.5606
0.107%-
כתר
1
נורווגיה
0.4406
0.045%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2858
0.209%-
כתר
1
שוודיה
0.4098
0.417%
פרנק
1
שוויץ
3.5963
0.191%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0282
0.016%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1991
0.100%-

שערי מט”ח יציגים 24/05/2018

שערי מט”ח יציגים 23/05/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5800
0.449%
ליש”ט
1
בריטניה
4.7661
0.638%-
יין
100
יפן
3.2633
1.502%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1882
0.556%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6959
0.462%-
דולר
1
קנדה
2.7748
0.588%-
כתר
1
דנמרק
0.5622
0.584%-
כתר
1
נורווגיה
0.4410
0.653%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2831
0.317%-
כתר
1
שוודיה
0.4071
1.237%-
פרנק
1
שוויץ
3.6145
0.904%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0458
0.444%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
0.424%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1993
0.151%

שערי מט”ח יציגים 22/05/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5640
0.558%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7967
0.142%-
יין
100
יפן
3.2150
0.115%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2116
0.033%
דולר
1
אוסטרליה
2.7084
0.434%
דולר
1
קנדה
2.7912
0.241%
כתר
1
דנמרק
0.5655
0.035%
כתר
1
נורווגיה
0.4439
0.384%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2840
1.719%
כתר
1
שוודיה
0.4122
0.659%
פרנק
1
שוויץ
3.5821
0.061%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0235
0.523%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1990
0.450%-

שערי מט”ח יציגים 21/05/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5840
0.139%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.8035
0.932%-
יין
100
יפן
3.2187
0.593%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2102
0.724%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6967
0.082%-
דולר
1
קנדה
2.7845
0.610%-
כתר
1
דנמרק
0.5653
0.737%-
כתר
1
נורווגיה
0.4422
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2792
2.548%-
כתר
1
שוודיה
0.4095
0.438%-
פרנק
1
שוויץ
3.5843
0.167%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0499
0.182%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1999
0.794%-

שערי מט”ח יציגים 18/05/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5890
0.056%
ליש”ט
1
בריטניה
4.8487
0.308%
יין
100
יפן
3.2379
0.102%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2409
0.355%
דולר
1
אוסטרליה
2.6989
0.111%
דולר
1
קנדה
2.8016
0.160%-
כתר
1
דנמרק
0.5695
0.352%
כתר
1
נורווגיה
0.4422
0.090%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2865
0.175%
כתר
1
שוודיה
0.4113
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.5903
0.307%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0591
0.079%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2015
0.649%

שערי מט”ח יציגים 17/05/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5870
0.167%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.8338
0.250%-
יין
100
יפן
3.2412
0.641%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2259
0.222%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6959
0.201%
דולר
1
קנדה
2.8061
0.401%
כתר
1
דנמרק
0.5675
0.193%-
כתר
1
נורווגיה
0.4426
0.090%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2860
0.244%-
כתר
1
שוודיה
0.4113
0.170%
פרנק
1
שוויץ
3.5793
0.254%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0551
0.176%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2002
0.199%-