שערי מט”ח יציגים 29/12/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4670
0.144%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6819
0.345%
יין
100
יפן
3.0803
0.133%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1526
0.208%
דולר
1
אוסטרליה
2.7078
0.218%
דולר
1
קנדה
2.7648
0.461%
כתר
1
דנמרק
0.5577
0.198%
כתר
1
נורווגיה
0.4221
0.524%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2813
0.036%
כתר
1
שוודיה
0.4221
0.285%
פרנק
1
שוויץ
3.5546
0.387%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.8904
0.135%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1950
0.154%-

שערי מט”ח יציגים 28/12/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4720
0.201%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6658
0.028%-
יין
100
יפן
3.0762
0.120%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1440
0.152%
דולר
1
אוסטרליה
2.7019
0.092%-
דולר
1
קנדה
2.7521
0.036%-
כתר
1
דנמרק
0.5566
0.144%
כתר
1
נורווגיה
0.4199
0.024%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2812
0.214%
כתר
1
שוודיה
0.4209
0.406%
פרנק
1
שוויץ
3.5409
0.628%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.8970
0.214%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1953
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 27/12/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4790
0.258%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6671
0.152%
יין
100
יפן
3.0725
0.188%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1377
0.092%
דולר
1
אוסטרליה
2.7044
0.520%
דולר
1
קנדה
2.7531
0.452%
כתר
1
דנמרק
0.5558
0.090%
כתר
1
נורווגיה
0.4198
0.335%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2806
1.117%
כתר
1
שוודיה
0.4192
0.455%
פרנק
1
שוויץ
3.5188
0.068%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9075
0.173%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1953
0.255%-

שערי מט”ח יציגים 26/12/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4880
0.086%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6600
0.041%
יין
100
יפן
3.0783
0.166%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1339
0.075%
דולר
1
אוסטרליה
2.6904
0.063%
דולר
1
קנדה
2.7407
0.040%
כתר
1
דנמרק
0.5553
0.072%
כתר
1
נורווגיה
0.4184
0.384%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2775
1.277%
כתר
1
שוודיה
0.4173
0.361%
פרנק
1
שוויץ
3.5212
0.009%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9160
0.077%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1958
0.359%

שערי מט”ח יציגים 22/12/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4850
0.115%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6581
0.011%-
יין
100
יפן
3.0732
0.029%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1308
0.169%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6887
0.493%
דולר
1
קנדה
2.7396
0.754%
כתר
1
דנמרק
0.5549
0.162%-
כתר
1
נורווגיה
0.4168
0.458%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2740
0.109%-
כתר
1
שוודיה
0.4158
0.241%
פרנק
1
שוויץ
3.5215
0.176%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9122
0.177%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1951
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 21/12/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4890
0.286%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6586
0.678%-
יין
100
יפן
3.0723
0.631%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1378
0.162%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6755
0.402%-
דולר
1
קנדה
2.7191
0.136%-
כתר
1
דנמרק
0.5558
0.180%-
כתר
1
נורווגיה
0.4149
1.120%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2743
0.508%-
כתר
1
שוודיה
0.4148
0.837%-
פרנק
1
שוויץ
3.5277
0.494%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9209
0.292%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
0.433%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1951
0.358%-

שערי מט”ח יציגים 20/12/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4990
0.029%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6904
0.267%
יין
100
יפן
3.0918
0.489%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1445
0.310%
דולר
1
אוסטרליה
2.6863
0.007%-
דולר
1
קנדה
2.7228
0.103%
כתר
1
דנמרק
0.5568
0.306%
כתר
1
נורווגיה
0.4196
0.311%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2757
0.657%
כתר
1
שוודיה
0.4183
0.674%
פרנק
1
שוויץ
3.5452
0.253%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9353
0.032%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1958
0.051%

שערי מט”ח יציגים 19/12/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4980
0.427%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6779
0.351%-
יין
100
יפן
3.1070
0.455%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1317
0.232%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6865
0.182%-
דולר
1
קנדה
2.7200
0.319%-
כתר
1
דנמרק
0.5551
0.234%-
כתר
1
נורווגיה
0.4183
0.452%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2739
0.146%
כתר
1
שוודיה
0.4155
0.048%
פרנק
1
שוויץ
3.5542
0.023%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9337
0.418%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1957
0.609%-

שערי מט”ח יציגים 18/12/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5130
0.284%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6944
0.744%-
יין
100
יפן
3.1212
0.662%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1413
0.327%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6914
0.543%-
דולר
1
קנדה
2.7287
1.266%-
כתר
1
דנמרק
0.5564
0.305%-
כתר
1
נורווגיה
0.4202
1.246%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2735
4.389%
כתר
1
שוודיה
0.4153
0.646%-
פרנק
1
שוויץ
3.5550
0.300%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9544
0.282%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1969
0.152%-

שערי מט”ח יציגים 15/12/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5230
0.142%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7296
0.141%-
יין
100
יפן
3.1420
0.313%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1549
0.500%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7061
0.063%
דולר
1
קנדה
2.7637
0.469%
כתר
1
דנמרק
0.5581
0.517%-
כתר
1
נורווגיה
0.4255
0.445%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2620
0.038%-
כתר
1
שוודיה
0.4180
0.500%-
פרנק
1
שוויץ
3.5657
0.255%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9684
0.143%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1972
0.253%-