שערי מט”ח יציגים 30/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4660
0.873%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2541
0.408%
ין
100
יפן
3.2173
0.356%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8828
0.209%
דולר
1
אוסטרליה
2.3723
0.368%
דולר
1
קנדה
2.5308
0.580%
כתר
1
דנמרק
0.5209
0.192%
כתר
1
נורווגיה
0.3558
0.169%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1998
0.301%
כתר
1
שוודיה
0.3696
0.054%
פרנק
1
שוויץ
3.6429
0.182%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8889
0.883%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.881%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2144
0.847%

שערי מט”ח יציגים 29/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4360
0.029%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2368
0.657%-
ין
100
יפן
3.2059
0.258%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8747
0.412%
דולר
1
אוסטרליה
2.3636
0.055%-
דולר
1
קנדה
2.5162
ללא שינוי
כתר
1
דנמרק
0.5199
0.445%
כתר
1
נורווגיה
0.3552
0.028%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1992
0.150%-
כתר
1
שוודיה
0.3694
0.271%
פרנק
1
שוויץ
3.6363
0.243%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8461
0.043%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2126
0.047%-

שערי מט”ח יציגים 26/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4370
0.145%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2648
0.339%-
ין
100
יפן
3.2142
0.140%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8588
0.088%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3649
0.169%-
דולר
1
קנדה
2.5162
0.443%-
כתר
1
דנמרק
0.5176
0.116%-
כתר
1
נורווגיה
0.3553
0.141%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1995
1.166%
כתר
1
שוודיה
0.3684
0.054%-
פרנק
1
שוויץ
3.6275
0.017%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8482
0.124%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2127
0.141%-

שערי מט”ח יציגים 25/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4420
0.496%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2793
0.273%-
ין
100
יפן
3.2097
0.183%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8622
0.263%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3689
0.025%-
דולר
1
קנדה
2.5274
0.067%
כתר
1
דנמרק
0.5182
0.269%-
כתר
1
נורווגיה
0.3558
0.891%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1972
0.303%-
כתר
1
שוודיה
0.3686
0.109%
פרנק
1
שוויץ
3.6281
0.028%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8542
0.482%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.885%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2130
0.567%

שערי מט”ח יציגים 24/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4250
0.262%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2910
0.262%
ין
100
יפן
3.2156
0.271%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8724
0.119%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3695
0.504%-
דולר
1
קנדה
2.5257
0.524%-
כתר
1
דנמרק
0.5196
0.096%-
כתר
1
נורווגיה
0.3590
0.526%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1978
0.453%-
כתר
1
שוודיה
0.3682
0.244%-
פרנק
1
שוויץ
3.6271
0.124%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8309
0.258%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2118
0.282%-

שערי מט”ח יציגים 23/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4340
0.348%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2798
0.201%
ין
100
יפן
3.2069
0.527%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8770
0.303%
דולר
1
אוסטרליה
2.3815
0.540%
דולר
1
קנדה
2.5390
0.043%
כתר
1
דנמרק
0.5201
0.309%
כתר
1
נורווגיה
0.3609
0.613%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1987
0.151%
כתר
1
שוודיה
0.3691
0.819%
פרנק
1
שוויץ
3.6316
0.110%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8434
0.233%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2124
0.047%-

שערי מט”ח יציגים 22/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4460
0.029%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2712
0.185%-
ין
100
יפן
3.2239
0.006%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8653
0.060%
דולר
1
אוסטרליה
2.3687
0.237%
דולר
1
קנדה
2.5379
0.055%
כתר
1
דנמרק
0.5185
0.077%
כתר
1
נורווגיה
0.3587
0.802%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1984
0.354%
כתר
1
שוודיה
0.3661
0.027%
פרנק
1
שוויץ
3.6276
0.052%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8547
0.154%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2125
0.282%-

שערי מט”ח יציגים 19/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4470
0.116%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2791
1.118%-
ין
100
יפן
3.2237
0.077%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8630
0.543%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3631
0.564%-
דולר
1
קנדה
2.5365
0.463%-
כתר
1
דנמרק
0.5181
0.538%-
כתר
1
נורווגיה
0.3616
0.877%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1977
1.002%-
כתר
1
שוודיה
0.3660
1.001%-
פרנק
1
שוויץ
3.6257
0.330%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8622
0.099%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2131
0.094%-

שערי מט”ח יציגים 18/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4510
0.145%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3275
0.293%-
ין
100
יפן
3.2262
0.211%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8841
0.041%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3765
0.281%-
דולר
1
קנדה
2.5483
0.239%-
כתר
1
דנמרק
0.5209
0.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3648
0.773%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1997
0.647%-
כתר
1
שוודיה
0.3697
0.081%
פרנק
1
שוויץ
3.6377
0.091%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8670
0.164%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2133
0.047%

שערי מט”ח יציגים 17/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4560
0.461%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3402
1.193%-
ין
100
יפן
3.2194
0.522%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8857
0.981%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3832
0.741%-
דולר
1
קנדה
2.5544
0.227%-
כתר
1
דנמרק
0.5212
0.950%-
כתר
1
נורווגיה
0.3620
0.768%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2010
0.936%-
כתר
1
שוודיה
0.3694
0.885%-
פרנק
1
שוויץ
3.6410
0.630%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8750
0.453%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.870%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2132
0.699%-