שערי מט”ח יציגים 30/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4410
0.520%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4108
0.950%-
ין
100
יפן
3.2546
0.641%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0258
0.644%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4483
0.702%-
דולר
1
קנדה
2.5697
0.799%-
כתר
1
דנמרק
0.5407
0.643%-
כתר
1
נורווגיה
0.3626
1.091%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2040
0.147%
כתר
1
שוודיה
0.3808
0.808%-
פרנק
1
שוויץ
3.7260
0.727%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8528
0.531%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2180
0.819%-

שערי מט”ח יציגים 29/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4590
0.231%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4531
0.463%
ין
100
יפן
3.2756
0.471%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0519
0.077%
דולר
1
אוסטרליה
2.4656
0.432%
דולר
1
קנדה
2.5904
0.277%-
כתר
1
דנמרק
0.5442
0.055%
כתר
1
נורווגיה
0.3666
0.521%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2037
1.164%-
כתר
1
שוודיה
0.3839
0.708%
פרנק
1
שוויץ
3.7533
0.214%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8787
0.231%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2198
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 25/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4670
0.316%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4326
0.133%
ין
100
יפן
3.2911
0.200%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0488
0.022%
דולר
1
אוסטרליה
2.4550
0.339%
דולר
1
קנדה
2.5976
0.062%
כתר
1
דנמרק
0.5439
0.018%
כתר
1
נורווגיה
0.3647
0.220%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2061
1.029%
כתר
1
שוודיה
0.3812
0.314%-
פרנק
1
שוויץ
3.7453
0.258%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8900
0.314%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2198
0.317%-

שערי מט”ח יציגים 24/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4780
0.958%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4267
0.979%
ין
100
יפן
3.2977
0.448%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0479
0.317%
דולר
1
אוסטרליה
2.4467
0.342%-
דולר
1
קנדה
2.5960
0.395%
כתר
1
דנמרק
0.5438
0.314%
כתר
1
נורווגיה
0.3639
0.791%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2040
0.344%
כתר
1
שוודיה
0.3824
0.984%-
פרנק
1
שוויץ
3.7550
0.195%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9054
0.947%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.877%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2205
1.054%

שערי מט”ח יציגים 23/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4450
0.116%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3838
0.745%-
ין
100
יפן
3.2830
0.249%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0351
0.257%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4551
1.167%-
דולר
1
קנדה
2.5858
0.043%-
כתר
1
דנמרק
0.5421
0.276%-
כתר
1
נורווגיה
0.3668
0.677%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2033
1.930%-
כתר
1
שוודיה
0.3862
0.643%-
פרנק
1
שוויץ
3.7477
0.367%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8594
0.136%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2182
0.137%-

שערי מט”ח יציגים 22/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4410
0.029%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4167
0.271%-
ין
100
יפן
3.2912
0.484%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0455
0.298%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4841
0.592%-
דולר
1
קנדה
2.5869
0.481%-
כתר
1
דנמרק
0.5436
0.312%-
כתר
1
נורווגיה
0.3693
0.912%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2073
0.778%
כתר
1
שוודיה
0.3887
0.282%-
פרנק
1
שוויץ
3.7615
0.225%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8528
0.029%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.228%-

שערי מט”ח יציגים 21/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4420
0.584%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4287
0.233%
ין
100
יפן
3.3072
1.231%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0576
0.538%
דולר
1
אוסטרליה
2.4989
0.209%
דולר
1
קנדה
2.5994
0.324%
כתר
1
דנמרק
0.5453
0.516%
כתר
1
נורווגיה
0.3727
1.193%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2057
1.532%-
כתר
1
שוודיה
0.3898
0.542%
פרנק
1
שוויץ
3.7700
0.373%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8542
0.582%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.885%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2190
0.829%

שערי מט”ח יציגים 17/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4220
0.322%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4184
0.029%-
ין
100
יפן
3.2670
0.706%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0359
0.387%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4937
0.368%-
דולר
1
קנדה
2.5910
0.031%-
כתר
1
דנמרק
0.5425
0.386%-
כתר
1
נורווגיה
0.3772
0.789%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2089
0.096%-
כתר
1
שוודיה
0.3877
0.334%-
פרנק
1
שוויץ
3.7560
0.289%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8261
0.306%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2172
0.138%

שערי מט”ח יציגים 16/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4110
0.321%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4197
0.122%
ין
100
יפן
3.2441
0.167%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0516
0.464%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5029
0.263%-
דולר
1
קנדה
2.5918
0.430%-
כתר
1
דנמרק
0.5446
0.457%-
כתר
1
נורווגיה
0.3802
0.053%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2091
0.674%
כתר
1
שוודיה
0.3890
0.588%-
פרנק
1
שוויץ
3.7669
0.294%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8114
0.305%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2169
0.138%-

שערי מט”ח יציגים 15/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4220
0.378%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4143
0.206%-
ין
100
יפן
3.2387
0.089%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0705
0.230%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5095
0.408%
דולר
1
קנדה
2.6030
0.203%-
כתר
1
דנמרק
0.5471
0.219%-
כתר
1
נורווגיה
0.3804
0.367%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2077
0.825%
כתר
1
שוודיה
0.3913
0.179%-
פרנק
1
שוויץ
3.7780
0.277%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8261
0.398%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2172
0.367%-