שערי מט”ח יציגים 30/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4220
0.352%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4215
0.179%
ין
100
יפן
3.2795
0.217%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9938
0.060%
דולר
1
אוסטרליה
2.4065
0.430%
דולר
1
קנדה
2.5677
0.560%
כתר
1
דנמרק
0.5363
0.056%
כתר
1
נורווגיה
0.3583
0.028%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2095
1.159%
כתר
1
שוודיה
0.3837
0.104%
פרנק
1
שוויץ
3.7355
0.029%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8261
0.343%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.444%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2179
0.322%

שערי מט”ח יציגים 29/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4100
0.501%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4136
0.289%
ין
100
יפן
3.2724
0.519%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9914
0.198%
דולר
1
אוסטרליה
2.3962
0.279%-
דולר
1
קנדה
2.5534
0.269%-
כתר
1
דנמרק
0.5360
0.131%
כתר
1
נורווגיה
0.3584
1.457%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2071
0.145%-
כתר
1
שוודיה
0.3833
0.286%-
פרנק
1
שוויץ
3.7366
0.346%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8096
0.489%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
0.446%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2172
0.556%

שערי מט”ח יציגים 28/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3930
0.325%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4009
0.188%-
ין
100
יפן
3.2555
0.736%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9835
0.345%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4029
0.332%-
דולר
1
קנדה
2.5603
0.300%-
כתר
1
דנמרק
0.5353
0.354%-
כתר
1
נורווגיה
0.3637
1.222%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2074
1.238%-
כתר
1
שוודיה
0.3844
0.800%-
פרנק
1
שוויץ
3.7237
0.089%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7862
0.344%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2160
0.512%

שערי מט”ח יציגים 27/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3820
0.030%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4092
0.104%-
ין
100
יפן
3.2317
0.248%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9973
0.015%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4109
0.083%-
דולר
1
קנדה
2.5680
0.156%
כתר
1
דנמרק
0.5372
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.3682
0.794%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2100
1.107%
כתר
1
שוודיה
0.3875
0.129%
פרנק
1
שוויץ
3.7204
0.247%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7698
0.027%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.186%-

שערי מט”ח יציגים 26/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3810
0.089%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4138
0.298%-
ין
100
יפן
3.2237
0.186%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9979
0.010%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4129
0.012%
דולר
1
קנדה
2.5640
0.427%-
כתר
1
דנמרק
0.5372
0.037%-
כתר
1
נורווגיה
0.3653
0.355%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2077
0.622%-
כתר
1
שוודיה
0.3870
0.259%
פרנק
1
שוויץ
3.7296
0.027%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7685
0.181%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
0.448%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2153
0.140%

שערי מט”ח יציגים 23/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3780
0.059%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4270
0.126%-
ין
100
יפן
3.2297
0.012%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9983
0.057%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4126
0.525%
דולר
1
קנדה
2.5750
0.148%
כתר
1
דנמרק
0.5374
0.037%-
כתר
1
נורווגיה
0.3666
0.055%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2090
0.771%
כתר
1
שוודיה
0.3860
0.156%
פרנק
1
שוויץ
3.7306
0.067%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7599
0.164%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
0.446%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2150
0.186%-

שערי מט”ח יציגים 22/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3800
0.148%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4326
0.346%
ין
100
יפן
3.2293
0.065%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0006
0.262%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4000
0.075%
דולר
1
קנדה
2.5712
0.399%-
כתר
1
דנמרק
0.5376
0.241%-
כתר
1
נורווגיה
0.3664
0.163%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2074
0.436%
כתר
1
שוודיה
0.3854
0.388%-
פרנק
1
שוויץ
3.7281
0.390%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7677
0.136%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2154
0.093%

שערי מט”ח יציגים 21/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3850
0.178%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4173
1.022%
ין
100
יפן
3.2272
0.891%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0111
0.526%
דולר
1
אוסטרליה
2.3982
0.905%
דולר
1
קנדה
2.5815
0.734%
כתר
1
דנמרק
0.5389
0.522%
כתר
1
נורווגיה
0.3670
0.769%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2065
1.027%
כתר
1
שוודיה
0.3869
0.598%
פרנק
1
שוויץ
3.7427
0.543%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7742
0.178%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
0.448%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2152
0.093%

שערי מט”ח יציגים 20/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3790
0.030%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3726
0.530%-
ין
100
יפן
3.1987
0.287%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9901
0.226%
דולר
1
אוסטרליה
2.3767
1.062%-
דולר
1
קנדה
2.5627
0.129%-
כתר
1
דנמרק
0.5361
0.206%
כתר
1
נורווגיה
0.3642
0.082%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2044
0.487%-
כתר
1
שוודיה
0.3846
0.052%
פרנק
1
שוויץ
3.7225
0.277%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7657
0.038%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2150
0.047%

שערי מט”ח יציגים 19/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3780
0.148%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3959
0.413%
ין
100
יפן
3.2079
0.208%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9811
0.490%
דולר
1
אוסטרליה
2.4022
0.234%
דולר
1
קנדה
2.5660
0.195%
כתר
1
דנמרק
0.5350
0.526%
כתר
1
נורווגיה
0.3639
0.831%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2054
0.588%
כתר
1
שוודיה
0.3844
0.602%
פרנק
1
שוויץ
3.7122
0.438%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7639
0.147%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
0.446%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.278%-