שערי מט”ח יציגים 17/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6300 0.028%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.4972 0.268%
יין 100 יפן 3.2057 0.087%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9095 0.460%
דולר 1 אוסטרליה 2.7912 0.014%-
דולר 1 קנדה 2.7244 0.110%-
כתר 1 דנמרק 0.5259 0.478%
כתר 1 נורווגיה 0.4297 1.153%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2850 0.070%
כתר 1 שוודיה 0.4129 0.806%
פרנק 1 שוויץ 3.6485 0.247%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1167 0.059%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0241 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2000 ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 16/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6310 0.738%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.4852 0.524%
יין 100 יפן 3.2029 0.370%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8916 0.108%
דולר 1 אוסטרליה 2.7916 0.555%
דולר 1 קנדה 2.7274 0.290%
כתר 1 דנמרק 0.5234 0.096%
כתר 1 נורווגיה 0.4248 0.211%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2848 1.751%
כתר 1 שוודיה 0.4096 0.688%
פרנק 1 שוויץ 3.6395 0.358%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1197 0.685%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0241 0.823%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2000 0.249%-

שערי מט”ח יציגים 15/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6580 0.082%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.4618 0.464%
יין 100 יפן 3.1911 0.207%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8874 0.144%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7762 0.267%
דולר 1 קנדה 2.7195 0.114%-
כתר 1 דנמרק 0.5229 0.153%-
כתר 1 נורווגיה 0.4257 0.234%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2799 0.539%
כתר 1 שוודיה 0.4068 0.708%-
פרנק 1 שוויץ 3.6265 0.083%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1550 0.087%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0243 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2005 1.426%-

שערי מט”ח יציגים 14/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6610 0.462%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.4412 0.704%-
יין 100 יפן 3.1845 0.047%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8930 0.210%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7688 0.130%
דולר 1 קנדה 2.7226 0.044%-
כתר 1 דנמרק 0.5237 0.210%-
כתר 1 נורווגיה 0.4267 0.327%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2784 0.797%
כתר 1 שוודיה 0.4097 0.614%
פרנק 1 שוויץ 3.6295 0.105%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1595 0.461%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0243 0.410%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2034 2.912%-

שערי מט”ח יציגים 10/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6780 0.271%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.4727 0.419%-
יין 100 יפן 3.1860 1.022%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9012 0.213%
דולר 1 אוסטרליה 2.7652 0.285%-
דולר 1 קנדה 2.7238 0.095%-
כתר 1 דנמרק 0.5248 0.210%
כתר 1 נורווגיה 0.4281 0.534%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2762 0.790%-
כתר 1 שוודיה 0.4072 0.147%-
פרנק 1 שוויץ 3.6333 0.047%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1834 0.363%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0244 0.408%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2095 1.110%

שערי מט”ח יציגים 09/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6880 0.109%
ליש”ט 1 בריטניה 4.4915 0.308%
יין 100 יפן 3.2189 0.356%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8929 0.118%
דולר 1 אוסטרליה 2.7731 0.470%-
דולר 1 קנדה 2.7264 0.554%-
כתר 1 דנמרק 0.5237 0.115%
כתר 1 נורווגיה 0.4304 0.921%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2784 1.382%-
כתר 1 שוודיה 0.4078 0.196%-
פרנק 1 שוויץ 3.6350 0.017%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2023 0.196%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0245 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2072 0.096%-

שערי מט”ח יציגים 08/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6840 0.190%
ליש”ט 1 בריטניה 4.4777 0.109%-
יין 100 יפן 3.2304 0.167%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8883 0.044%
דולר 1 אוסטרליה 2.7862 0.258%-
דולר 1 קנדה 2.7416 0.029%
כתר 1 דנמרק 0.5231 0.057%
כתר 1 נורווגיה 0.4344 0.023%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2823 0.458%-
כתר 1 שוודיה 0.4086 0.073%
פרנק 1 שוויץ 3.6356 0.351%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1921 0.121%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0245 0.410%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2074 1.285%-

שערי מט”ח יציגים 07/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6770 0.054%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.4826 0.742%-
יין 100 יפן 3.2250 0.260%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8866 0.267%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7934 0.104%-
דולר 1 קנדה 2.7408 0.266%-
כתר 1 דנמרק 0.5228 0.286%-
כתר 1 נורווגיה 0.4345 0.023%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2836 0.247%
כתר 1 שוודיה 0.4083 0.098%-
פרנק 1 שוויץ 3.6229 0.606%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1858 0.073%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0244 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2101 5.785%-

שערי מט”ח יציגים 06/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6790 0.379%-
ליש”ט 1 בריטניה 4.5161 0.011%
יין 100 יפן 3.2334 0.040%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8970 0.345%
דולר 1 אוסטרליה 2.7963 0.269%
דולר 1 קנדה 2.7481 0.174%-
כתר 1 דנמרק 0.5243 0.364%
כתר 1 נורווגיה 0.4344 0.207%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2829 0.569%
כתר 1 שוודיה 0.4087 0.245%
פרנק 1 שוויץ 3.6450 0.052%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1896 0.305%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0244 0.408%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2230 2.407%-

שערי מט”ח יציגים 03/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6930 0.136%
ליש”ט 1 בריטניה 4.5156 0.236%-
יין 100 יפן 3.2321 0.149%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8836 0.070%
דולר 1 אוסטרליה 2.7888 0.744%-
דולר 1 קנדה 2.7529 0.196%-
כתר 1 דנמרק 0.5224 0.057%
כתר 1 נורווגיה 0.4353 0.412%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2813 0.213%-
כתר 1 שוודיה 0.4077 0.098%
פרנק 1 שוויץ 3.6431 0.099%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2055 0.038%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0245 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2285 1.510%