שערי מט”ח יציגים 28/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6270
0.778%
לישט
1
בריטניה
4.7385
0.307%
יין
100
יפן
3.1962
0.094%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2156
0.005%
דולר
1
אוסטרליה
2.6166
0.538%
דולר
1
קנדה
2.7869
1.140%
כתר
1
דנמרק
0.5653
0.035%
כתר
1
נורווגיה
0.4446
0.361%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2563
0.985%
כתר
1
שוודיה
0.4094
0.392%
פרנק
1
שוויץ
3.7169
0.089%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1115
0.761%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.840%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2024
0.897%

שערי מט”ח יציגים 27/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5990
0.559%
לישט
1
בריטניה
4.7240
0.308%
יין
100
יפן
3.1932
0.665%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2154
0.071%
דולר
1
אוסטרליה
2.6026
0.200%
דולר
1
קנדה
2.7555
0.279%-
כתר
1
דנמרק
0.5651
0.053%
כתר
1
נורווגיה
0.4430
0.431%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2538
1.398%
כתר
1
שוודיה
0.4078
0.320%
פרנק
1
שוויץ
3.7136
0.135%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0729
0.559%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2006
0.400%

שערי מט”ח יציגים 26/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5790
0.084%-
לישט
1
בריטניה
4.7095
0.322%
יין
100
יפן
3.1721
0.025%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2124
0.057%
דולר
1
אוסטרליה
2.5974
0.019%
דולר
1
קנדה
2.7632
0.076%-
כתר
1
דנמרק
0.5648
0.071%
כתר
1
נורווגיה
0.4411
0.136%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2503
0.361%
כתר
1
שוודיה
0.4065
0.368%-
פרנק
1
שוויץ
3.7086
0.013%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0447
0.089%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1998
0.100%-

שערי מט”ח יציגים 25/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5820
0.252%
לישט
1
בריטניה
4.6944
0.595%-
יין
100
יפן
3.1729
0.133%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2100
0.021%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5969
0.384%-
דולר
1
קנדה
2.7653
0.069%-
כתר
1
דנמרק
0.5644
0.035%-
כתר
1
נורווגיה
0.4405
0.228%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2494
0.637%-
כתר
1
שוודיה
0.4080
0.344%
פרנק
1
שוויץ
3.7081
0.731%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0492
0.334%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.424%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2000
0.301%

שערי מט”ח יציגים 21/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5730
0.279%-
לישט
1
בריטניה
4.7225
0.342%-
יין
100
יפן
3.1687
0.736%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2109
0.331%
דולר
1
אוסטרליה
2.6069
0.050%
דולר
1
קנדה
2.7672
0.385%-
כתר
1
דנמרק
0.5646
0.338%
כתר
1
נורווגיה
0.4395
0.618%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2510
1.496%
כתר
1
שוודיה
0.4066
0.247%
פרנק
1
שוויץ
3.7354
0.698%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0324
0.281%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1994
0.300%-

שערי מט”ח יציגים 20/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5830
ללא שינוי
לישט
1
בריטניה
4.7387
0.987%
יין
100
יפן
3.1922
0.231%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1970
0.474%
דולר
1
אוסטרליה
2.6056
1.358%
דולר
1
קנדה
2.7779
0.967%
כתר
1
דנמרק
0.5627
0.482%
כתר
1
נורווגיה
0.4368
0.183%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2473
3.690%
כתר
1
שוודיה
0.4056
1.654%
פרנק
1
שוויץ
3.7095
0.086%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0466
0.063%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2000
0.251%

שערי מט”ח יציגים 17/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5830
0.533%
לישט
1
בריטניה
4.6924
0.299%
יין
100
יפן
3.1996
0.408%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1772
0.149%
דולר
1
אוסטרליה
2.5707
0.148%
דולר
1
קנדה
2.7513
0.394%
כתר
1
דנמרק
0.5600
0.143%
כתר
1
נורווגיה
0.4360
0.670%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2385
0.914%-
כתר
1
שוודיה
0.3990
0.808%
פרנק
1
שוויץ
3.7127
0.430%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0498
0.622%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.424%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1995
0.251%

שערי מט”ח יציגים 14/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5640
0.308%-
לישט
1
בריטניה
4.6784
0.294%
יין
100
יפן
3.1866
0.555%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1710
0.327%
דולר
1
אוסטרליה
2.5669
0.159%-
דולר
1
קנדה
2.7405
0.324%-
כתר
1
דנמרק
0.5592
0.341%
כתר
1
נורווגיה
0.4331
0.115%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2407
0.660%-
כתר
1
שוודיה
0.3958
0.553%-
פרנק
1
שוויץ
3.6968
0.203%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0186
0.282%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1990
0.050%-

שערי מט”ח יציגים 13/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5750
0.362%-
לישט
1
בריטניה
4.6647
0.182%-
יין
100
יפן
3.2044
0.441%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1574
0.050%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5710
0.642%
דולר
1
קנדה
2.7494
0.029%-
כתר
1
דנמרק
0.5573
0.054%-
כתר
1
נורווגיה
0.4336
0.394%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2423
1.978%
כתר
1
שוודיה
0.3980
0.277%
פרנק
1
שוויץ
3.6893
0.049%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0328
0.394%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1991
0.599%-

שערי מט”ח יציגים 12/09/2018