שערי מט”ח יציגים 29/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4760
0.144%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4792
0.045%-
ין
100
יפן
3.1718
0.044%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8241
0.099%
דולר
1
אוסטרליה
2.3550
0.179%
דולר
1
קנדה
2.6151
0.126%
כתר
1
דנמרק
0.5118
0.098%
כתר
1
נורווגיה
0.3779
0.026%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2375
0.892%
כתר
1
שוודיה
0.3640
0.580%
פרנק
1
שוויץ
3.4765
0.017%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9020
0.118%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.046%

שערי מט”ח יציגים 28/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4710
ללא שינוי
ליש”ט
1
בריטניה
4.4812
0.257%
ין
100
יפן
3.1704
0.311%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8203
0.018%
דולר
1
אוסטרליה
2.3508
0.174%-
דולר
1
קנדה
2.6118
0.141%-
כתר
1
דנמרק
0.5113
0.020%
כתר
1
נורווגיה
0.3778
0.106%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2354
0.170%-
כתר
1
שוודיה
0.3619
0.055%
פרנק
1
שוויץ
3.4759
0.055%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8962
0.102%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2155
0.279%

שערי מט”ח יציגים 27/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4710
0.231%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4697
0.262%
ין
100
יפן
3.1803
0.066%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8196
0.131%
דולר
1
אוסטרליה
2.3549
0.328%
דולר
1
קנדה
2.6155
0.542%
כתר
1
דנמרק
0.5112
0.137%
כתר
1
נורווגיה
0.3782
0.053%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2358
0.726%
כתר
1
שוודיה
0.3617
0.305%
פרנק
1
שוויץ
3.4778
0.150%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8912
0.240%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.047%-

שערי מט”ח יציגים 26/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4630
0.058%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4580
0.067%
ין
100
יפן
3.1782
0.013%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8146
0.066%
דולר
1
אוסטרליה
2.3472
0.149%-
דולר
1
קנדה
2.6014
0.019%-
כתר
1
דנמרק
0.5105
0.059%
כתר
1
נורווגיה
0.3780
0.318%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2341
0.425%-
כתר
1
שוודיה
0.3606
0.362%
פרנק
1
שוויץ
3.4726
0.179%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8795
0.027%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2150
0.327%

שערי מט”ח יציגים 25/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4610
0.029%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4550
0.362%-
ין
100
יפן
3.1778
0.220%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8121
0.519%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3507
0.115%-
דולר
1
קנדה
2.6019
0.222%-
כתר
1
דנמרק
0.5102
0.507%-
כתר
1
נורווגיה
0.3768
0.738%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2351
0.760%-
כתר
1
שוודיה
0.3593
0.388%-
פרנק
1
שוויץ
3.4664
0.428%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8808
0.002%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2143
0.233%-

שערי מט”ח יציגים 22/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4600
0.145%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4712
0.105%-
ין
100
יפן
3.1848
0.101%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8320
0.073%
דולר
1
אוסטרליה
2.3534
0.017%
דולר
1
קנדה
2.6077
0.466%
כתר
1
דנמרק
0.5128
0.078%
כתר
1
נורווגיה
0.3796
0.105%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2369
0.851%
כתר
1
שוודיה
0.3607
0.334%
פרנק
1
שוויץ
3.4813
0.106%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8807
0.222%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2148
0.093%

שערי מט”ח יציגים 21/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.461%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4759
0.062%-
ין
100
יפן
3.1816
0.587%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8292
0.240%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3530
0.457%-
דולר
1
קנדה
2.5956
0.437%-
כתר
1
דנמרק
0.5124
0.233%-
כתר
1
נורווגיה
0.3792
0.424%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2349
0.428%
כתר
1
שוודיה
0.3595
0.447%
פרנק
1
שוויץ
3.4850
0.406%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8699
0.511%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.870%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2146
0.510%-

שערי מט”ח יציגים 20/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4710
0.405%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4787
0.179%
ין
100
יפן
3.2004
0.651%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8384
0.243%
דולר
1
אוסטרליה
2.3638
0.242%
דולר
1
קנדה
2.6070
0.375%-
כתר
1
דנמרק
0.5136
0.234%
כתר
1
נורווגיה
0.3776
0.553%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2339
0.171%-
כתר
1
שוודיה
0.3579
0.417%-
פרנק
1
שוויץ
3.4992
0.318%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8949
0.388%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2157
0.559%

שערי מט”ח יציגים 19/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4570
0.173%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4707
0.337%-
ין
100
יפן
3.1797
0.145%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8291
0.005%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3581
0.004%
דולר
1
קנדה
2.6168
0.084%-
כתר
1
דנמרק
0.5124
0.000%
כתר
1
נורווגיה
0.3797
0.026%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2343
0.043%-
כתר
1
שוודיה
0.3594
0.084%
פרנק
1
שוויץ
3.4881
0.149%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8760
0.145%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2145
0.233%-

שערי מט”ח יציגים 18/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4630
0.431%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4858
0.170%
ין
100
יפן
3.1751
0.812%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8293
0.078%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3580
0.097%-
דולר
1
קנדה
2.6190
0.267%-
כתר
1
דנמרק
0.5124
0.097%-
כתר
1
נורווגיה
0.3798
0.079%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2344
0.509%-
כתר
1
שוודיה
0.3591
0.111%-
פרנק
1
שוויץ
3.4933
0.459%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8831
0.463%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2150
0.278%-