שערי מט”ח יציגים 31/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3340
0.120%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5869
0.190%
ין
100
יפן
3.0126
0.232%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9127
0.156%
דולר
1
אוסטרליה
2.5383
0.035%-
דולר
1
קנדה
2.6454
0.155%
כתר
1
דנמרק
0.5261
0.133%
כתר
1
נורווגיה
0.3911
0.540%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2240
0.719%
כתר
1
שוודיה
0.3822
0.183%
פרנק
1
שוויץ
3.5387
0.127%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7027
0.138%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2121
0.094%

שערי מט”ח יציגים 30/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3300
0.359%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5782
0.838%-
ין
100
יפן
3.0196
0.886%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9066
0.666%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5392
0.439%-
דולר
1
קנדה
2.6413
0.355%-
כתר
1
דנמרק
0.5254
0.643%-
כתר
1
נורווגיה
0.3890
0.154%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2224
0.045%
כתר
1
שוודיה
0.3815
0.780%-
פרנק
1
שוויץ
3.5342
0.764%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6962
0.432%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
0.452%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2119
0.188%-

שערי מט”ח יציגים 29/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3420
0.511%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6169
0.975%
ין
100
יפן
3.0466
0.092%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9328
0.365%
דולר
1
אוסטרליה
2.5504
0.651%
דולר
1
קנדה
2.6507
0.253%
כתר
1
דנמרק
0.5288
0.361%
כתר
1
נורווגיה
0.3884
0.544%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2223
0.452%
כתר
1
שוודיה
0.3845
0.052%-
פרנק
1
שוויץ
3.5614
0.738%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7166
0.565%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
0.455%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2123
0.283%

שערי מט”ח יציגים 26/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3250
0.453%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5723
0.816%
ין
100
יפן
3.0438
0.336%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9185
0.282%
דולר
1
אוסטרליה
2.5339
0.876%
דולר
1
קנדה
2.6440
0.574%
כתר
1
דנמרק
0.5269
0.267%
כתר
1
נורווגיה
0.3863
0.520%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2213
0.180%-
כתר
1
שוודיה
0.3847
0.339%
פרנק
1
שוויץ
3.5353
0.045%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6901
0.478%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
0.457%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2117
0.762%

שערי מט”ח יציגים 25/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3100
0.455%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5353
0.394%
ין
100
יפן
3.0336
0.040%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9075
0.218%
דולר
1
אוסטרליה
2.5119
0.024%
דולר
1
קנדה
2.6289
0.313%
כתר
1
דנמרק
0.5255
0.229%
כתר
1
נורווגיה
0.3843
0.182%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2217
0.583%-
כתר
1
שוודיה
0.3834
0.052%-
פרנק
1
שוויץ
3.5369
0.377%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6678
0.430%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
0.459%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2101
0.478%

שערי מט”ח יציגים 24/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2950
0.242%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5175
1.322%-
ין
100
יפן
3.0324
0.092%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8990
1.013%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5113
1.776%-
דולר
1
קנדה
2.6207
0.941%-
כתר
1
דנמרק
0.5243
1.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3836
1.185%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2230
0.668%-
כתר
1
שוודיה
0.3836
1.159%-
פרנק
1
שוויץ
3.5236
1.294%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6478
0.228%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2091
0.523%-

שערי מט”ח יציגים 22/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3030
0.426%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5780
0.159%-
ין
100
יפן
3.0352
0.311%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9389
0.380%
דולר
1
אוסטרליה
2.5567
0.133%
דולר
1
קנדה
2.6456
0.326%
כתר
1
דנמרק
0.5297
0.398%
כתר
1
נורווגיה
0.3882
0.207%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2245
0.223%
כתר
1
שוודיה
0.3881
0.284%
פרנק
1
שוויץ
3.5698
0.541%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6584
0.431%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.461%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2102
0.238%

שערי מט”ח יציגים 19/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2890
0.243%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5853
0.553%-
ין
100
יפן
3.0258
0.046%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9240
0.393%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5533
0.885%-
דולר
1
קנדה
2.6370
0.756%-
כתר
1
דנמרק
0.5276
0.396%-
כתר
1
נורווגיה
0.3874
0.997%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2240
0.134%-
כתר
1
שוודיה
0.3870
0.360%-
פרנק
1
שוויץ
3.5506
0.261%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6384
0.260%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.459%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2097
0.143%-

שערי מט”ח יציגים 18/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2970
0.243%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6108
0.849%
ין
100
יפן
3.0244
0.425%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9395
0.688%
דולר
1
אוסטרליה
2.5761
1.493%
דולר
1
קנדה
2.6571
0.766%
כתר
1
דנמרק
0.5297
0.665%
כתר
1
נורווגיה
0.3913
1.190%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2243
1.770%
כתר
1
שוודיה
0.3884
0.726%
פרנק
1
שוויץ
3.5599
0.443%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6505
0.259%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.461%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2100
0.478%

שערי מט”ח יציגים 17/03/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2890
0.303%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5720
0.004%-
ין
100
יפן
3.0116
0.410%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9126
0.771%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5382
0.619%-
דולר
1
קנדה
2.6369
0.378%-
כתר
1
דנמרק
0.5262
0.754%-
כתר
1
נורווגיה
0.3867
0.998%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2204
1.122%-
כתר
1
שוודיה
0.3856
0.798%-
פרנק
1
שוויץ
3.5442
0.645%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6385
0.322%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.459%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2090
0.524%-