שערי מט”ח יציגים לתאריך 29/02/2024

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.584 ירידה ‎-0.693%
לירה שטרלינג GBP 4.5372 ירידה ‎-0.576%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.3895 ירידה ‎-0.25%
אירו EUR 3.8856 ירידה ‎-0.428%
דולר אוסטרליה AUD 2.329 ירידה ‎-0.699%
דולר קנדי CAD 2.6384 ירידה ‎-0.64%
כתר דני DKK 0.5213 ירידה ‎-0.42%
כתר נורווגי NOK 0.3377 ירידה ‎-0.822%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1865 ירידה ‎-0.533%
קרונה שוודית SEK 0.3466 ירידה ‎-0.545%
פרנק שווצרי CHF 4.0743 ירידה ‎-0.629%
דינר ירדני JOD 5.0546 ירידה ‎-0.684%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0004 0%
לירה מצרית EGP 0.116 ירידה ‎-0.685%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 28/02/2024

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.609 ירידה ‎-1.096%
לירה שטרלינג GBP 4.5635 ירידה ‎-1.489%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.3955 ירידה ‎-1.123%
אירו EUR 3.9023 ירידה ‎-1.45%
דולר אוסטרליה AUD 2.3454 ירידה ‎-1.915%
דולר קנדי CAD 2.6554 ירידה ‎-1.623%
כתר דני DKK 0.5235 ירידה ‎-1.45%
כתר נורווגי NOK 0.3405 ירידה ‎-1.732%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1875 ירידה ‎-0.899%
קרונה שוודית SEK 0.3485 ירידה ‎-1.776%
פרנק שווצרי CHF 4.1001 ירידה ‎-1.164%
דינר ירדני JOD 5.0894 ירידה ‎-1.1%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0004 0%
לירה מצרית EGP 0.1168 ירידה ‎-1.101%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 26/02/2024

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.649 עליה 0.358%
לירה שטרלינג GBP 4.6325 עליה 0.663%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.4227 עליה 0.452%
אירו EUR 3.9597 עליה 0.635%
דולר אוסטרליה AUD 2.3912 עליה 0.323%
דולר קנדי CAD 2.6992 עליה 0.197%
כתר דני DKK 0.5312 עליה 0.625%
כתר נורווגי NOK 0.3465 עליה 0.522%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1892 עליה 0.692%
קרונה שוודית SEK 0.3548 עליה 0.968%
פרנק שווצרי CHF 4.1484 עליה 0.589%
דינר ירדני JOD 5.146 עליה 0.367%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0004 0%
לירה מצרית EGP 0.1181 עליה 0.34%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 23/02/2024

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.636 ירידה ‎-0.165%
לירה שטרלינג GBP 4.602 ירידה ‎-0.327%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.4118 ירידה ‎-0.503%
אירו EUR 3.9347 ירידה ‎-0.483%
דולר אוסטרליה AUD 2.3835 ירידה ‎-0.551%
דולר קנדי CAD 2.6939 ירידה ‎-0.473%
כתר דני DKK 0.5279 ירידה ‎-0.471%
כתר נורווגי NOK 0.3447 ירידה ‎-1.062%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1879 ירידה ‎-2.186%
קרונה שוודית SEK 0.3514 ירידה ‎-0.622%
פרנק שווצרי CHF 4.1241 ירידה ‎-0.588%
דינר ירדני JOD 5.1272 ירידה ‎-0.169%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0004 0%
לירה מצרית EGP 0.1177 ירידה ‎-0.17%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 22/02/2024

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.642 ירידה ‎-1.006%
לירה שטרלינג GBP 4.6171 ירידה ‎-0.485%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.424 ירידה ‎-1.126%
אירו EUR 3.9538 ירידה ‎-0.456%
דולר אוסטרליה AUD 2.3967 ירידה ‎-0.564%
דולר קנדי CAD 2.7067 ירידה ‎-0.456%
כתר דני DKK 0.5304 ירידה ‎-0.469%
כתר נורווגי NOK 0.3484 ירידה ‎-0.684%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1921 ירידה ‎-1.639%
קרונה שוודית SEK 0.3536 ירידה ‎-0.254%
פרנק שווצרי CHF 4.1485 ירידה ‎-0.716%
דינר ירדני JOD 5.1359 ירידה ‎-0.987%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0004 0%
לירה מצרית EGP 0.1179 ירידה ‎-0.841%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 21/02/2024

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.679 עליה 0.629%
לירה שטרלינג GBP 4.6396 עליה 0.78%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.4516 עליה 0.727%
אירו EUR 3.9719 עליה 0.618%
דולר אוסטרליה AUD 2.4103 עליה 0.521%
דולר קנדי CAD 2.7191 עליה 0.284%
כתר דני DKK 0.5329 עליה 0.623%
כתר נורווגי NOK 0.3508 עליה 0.545%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1953 עליה 1.402%
קרונה שוודית SEK 0.3545 עליה 0.767%
פרנק שווצרי CHF 4.1784 עליה 0.82%
דינר ירדני JOD 5.1871 עליה 0.627%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0004 0%
לירה מצרית EGP 0.1189 עליה 0.507%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 20/02/2024

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.656 עליה 0.939%
לירה שטרלינג GBP 4.6037 עליה 0.775%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.4339 עליה 0.783%
אירו EUR 3.9475 עליה 1.13%
דולר אוסטרליה AUD 2.3978 עליה 1.25%
דולר קנדי CAD 2.7114 עליה 0.863%
כתר דני DKK 0.5296 עליה 1.146%
כתר נורווגי NOK 0.3489 עליה 1.101%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1926 עליה 0.732%
קרונה שוודית SEK 0.3518 עליה 1.267%
פרנק שווצרי CHF 4.1444 עליה 0.736%
דינר ירדני JOD 5.1548 עליה 0.944%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0004 0%
לירה מצרית EGP 0.1183 עליה 0.595%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 19/02/2024

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.622 עליה 0.36%
לירה שטרלינג GBP 4.5683 עליה 0.575%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.415 עליה 0.558%
אירו EUR 3.9034 עליה 0.456%
דולר אוסטרליה AUD 2.3682 עליה 0.62%
דולר קנדי CAD 2.6882 עליה 0.415%
כתר דני DKK 0.5236 עליה 0.46%
כתר נורווגי NOK 0.3451 עליה 0.642%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1912 עליה 0.157%
קרונה שוודית SEK 0.3474 עליה 0.608%
פרנק שווצרי CHF 4.1141 עליה 0.481%
דינר ירדני JOD 5.1066 עליה 0.344%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0004 ירידה ‎-83.333%
לירה מצרית EGP 0.1176 עליה 0.685%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 16/02/2024

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.609 ירידה ‎-0.496%
לירה שטרלינג GBP 4.5422 ירידה ‎-0.266%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.4016 ירידה ‎-0.658%
אירו EUR 3.8857 ירידה ‎-0.331%
דולר אוסטרליה AUD 2.3536 ירידה ‎-0.259%
דולר קנדי CAD 2.6771 ירידה ‎-0.101%
כתר דני DKK 0.5212 ירידה ‎-0.325%
כתר נורווגי NOK 0.3429 ירידה ‎-0.058%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1909 עליה 0.052%
קרונה שוודית SEK 0.3453 ירידה ‎-0.26%
פרנק שווצרי CHF 4.0944 ירידה ‎-0.409%
דינר ירדני JOD 5.0891 ירידה ‎-0.489%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0024 0%
לירה מצרית EGP 0.1168 ירידה ‎-0.341%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 15/02/2024

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.627 ירידה ‎-0.929%
לירה שטרלינג GBP 4.5543 ירידה ‎-0.916%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.4175 ירידה ‎-0.523%
אירו EUR 3.8986 ירידה ‎-0.513%
דולר אוסטרליה AUD 2.3597 ירידה ‎-0.485%
דולר קנדי CAD 2.6798 ירידה ‎-0.917%
כתר דני DKK 0.5229 ירידה ‎-0.533%
כתר נורווגי NOK 0.3431 ירידה ‎-0.666%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1908 ירידה ‎-0.469%
קרונה שוודית SEK 0.3462 0%
פרנק שווצרי CHF 4.1112 ירידה ‎-0.359%
דינר ירדני JOD 5.1141 ירידה ‎-0.972%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0024 0%
לירה מצרית EGP 0.1172 ירידה ‎-1.097%