שערי מט”ח יציגים 31/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2070
0.466%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4224
0.176%-
ין
100
יפן
2.9195
0.443%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7973
0.047%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3502
0.034%
דולר
1
קנדה
2.5494
0.207%-
כתר
1
דנמרק
0.5107
0.039%-
כתר
1
נורווגיה
0.3708
0.081%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2205
0.227%
כתר
1
שוודיה
0.3738
0.349%
פרנק
1
שוויץ
3.5128
0.193%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5236
0.442%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
0.469%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2043
0.487%-

שערי מט”ח יציגים 30/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2220
0.309%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4302
0.074%-
ין
100
יפן
2.9325
0.102%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7991
0.047%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3494
0.222%
דולר
1
קנדה
2.5547
0.067%
כתר
1
דנמרק
0.5109
0.039%-
כתר
1
נורווגיה
0.3705
1.064%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2200
1.336%
כתר
1
שוודיה
0.3725
0.350%
פרנק
1
שוויץ
3.5196
0.153%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5437
0.329%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.467%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2053
0.291%-

שערי מט”ח יציגים 27/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2320
0.342%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4335
0.169%
ין
100
יפן
2.9355
0.325%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8009
0.214%
דולר
1
אוסטרליה
2.3442
0.239%
דולר
1
קנדה
2.5530
0.110%-
כתר
1
דנמרק
0.5111
0.216%
כתר
1
נורווגיה
0.3666
0.109%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2171
0.556%
כתר
1
שוודיה
0.3712
0.243%
פרנק
1
שוויץ
3.5250
0.196%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5587
0.352%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.469%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2059
0.390%

שערי מט”ח יציגים 26/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2210
0.186%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4260
0.111%-
ין
100
יפן
2.9260
0.452%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7928
0.040%
דולר
1
אוסטרליה
2.3386
0.226%-
דולר
1
קנדה
2.5558
0.207%-
כתר
1
דנמרק
0.5100
0.039%
כתר
1
נורווגיה
0.3662
0.274%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2159
0.231%-
כתר
1
שוודיה
0.3703
0.216%-
פרנק
1
שוויץ
3.5181
0.439%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5427
0.200%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2051
0.292%-

שערי מט”ח יציגים 25/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2270
0.280%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4309
0.274%
ין
100
יפן
2.9393
0.229%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7913
0.373%
דולר
1
אוסטרליה
2.3439
0.536%
דולר
1
קנדה
2.5611
0.345%
כתר
1
דנמרק
0.5098
0.374%
כתר
1
נורווגיה
0.3652
0.606%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2164
1.501%
כתר
1
שוודיה
0.3711
0.270%
פרנק
1
שוויץ
3.5336
0.235%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5518
0.291%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2057
0.587%

 

שערי מט”ח יציגים 24/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2180
0.372%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4188
0.029%-
ין
100
יפן
2.9326
0.010%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7772
0.217%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3314
0.483%
דולר
1
קנדה
2.5523
0.508%
כתר
1
דנמרק
0.5079
0.216%-
כתר
1
נורווגיה
0.3630
0.582%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2132
0.377%
כתר
1
שוודיה
0.3701
0.298%
פרנק
1
שוויץ
3.5253
0.091%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5386
0.380%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.467%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2045
0.487%-

שערי מט”ח יציגים 23/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2300
0.462%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4201
0.070%
ין
100
יפן
2.9329
0.892%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7854
0.132%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3202
0.537%
דולר
1
קנדה
2.5394
1.071%
כתר
1
דנמרק
0.5090
0.118%-
כתר
1
נורווגיה
0.3609
1.149%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2124
0.568%
כתר
1
שוודיה
0.3690
0.463%
פרנק
1
שוויץ
3.5221
0.500%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5559
0.454%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.465%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2055
0.581%-

שערי מט”ח יציגים 20/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2450
0.062%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4170
0.471%-
ין
100
יפן
2.9593
0.030%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7904
0.082%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3078
0.543%-
דולר
1
קנדה
2.5125
1.176%-
כתר
1
דנמרק
0.5096
0.078%-
כתר
1
נורווגיה
0.3568
0.861%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2112
1.077%-
כתר
1
שוודיה
0.3673
0.488%-
פרנק
1
שוויץ
3.5398
0.156%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5767
0.055%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.467%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2067
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 19/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2430
0.124%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4379
0.415%-
ין
100
יפן
2.9584
0.179%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7935
0.047%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3204
1.163%-
דולר
1
קנדה
2.5424
0.920%-
כתר
1
דנמרק
0.5100
0.078%-
כתר
1
נורווגיה
0.3599
0.990%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2135
1.658%-
כתר
1
שוודיה
0.3691
0.432%-
פרנק
1
שוויץ
3.5343
0.203%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5742
0.053%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2067
0.145%

שערי מט”ח יציגים 18/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2390
0.465%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4564
0.220%
ין
100
יפן
2.9531
0.078%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7953
0.016%
דולר
1
אוסטרליה
2.3477
0.038%-
דולר
1
קנדה
2.5660
0.395%
כתר
1
דנמרק
0.5104
0.039%
כתר
1
נורווגיה
0.3635
0.356%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2171
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3707
0.403%-
פרנק
1
שוויץ
3.5415
0.127%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5718
0.530%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.469%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2064
0.683%