שערי מט”ח יציגים 28/02/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2380
0.644%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3382
0.571%-
ין
100
יפן
2.8034
0.828%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6273
0.434%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3397
0.196%-
דולר
1
קנדה
2.5441
0.000%
כתר
1
דנמרק
0.4875
0.409%-
כתר
1
נורווגיה
0.3649
0.468%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2102
1.175%-
כתר
1
שוודיה
0.3423
0.088%-
פרנק
1
שוויץ
3.5112
0.261%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5676
0.637%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.926%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2061
0.435%-

שערי מט”ח יציגים 25/02/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2590
0.367%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3631
0.356%-
ין
100
יפן
2.8268
0.877%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6431
0.181%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3443
0.051%
דולר
1
קנדה
2.5441
0.098%-
כתר
1
דנמרק
0.4895
0.204%-
כתר
1
נורווגיה
0.3632
0.777%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2127
0.747%-
כתר
1
שוודיה
0.3426
0.558%
פרנק
1
שוויץ
3.5204
0.565%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5969
0.349%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2070
0.576%-

שערי מט”ח יציגים 24/02/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2710
1.489%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3787
0.078%-
ין
100
יפן
2.8518
1.835%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6497
0.186%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3431
0.154%
דולר
1
קנדה
2.5466
0.442%
כתר
1
דנמרק
0.4905
0.203%-
כתר
1
נורווגיה
0.3604
1.016%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2143
0.140%
כתר
1
שוודיה
0.3407
1.503%-
פרנק
1
שוויץ
3.5404
1.030%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6130
1.467%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
1.408%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2082
1.462%

שערי מט”ח יציגים 23/02/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2230
0.124%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3821
0.371%
ין
100
יפן
2.8004
0.025%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6565
0.093%
דולר
1
אוסטרליה
2.3395
0.559%
דולר
1
קנדה
2.5354
0.269%
כתר
1
דנמרק
0.4915
0.102%
כתר
1
נורווגיה
0.3641
0.719%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2140
0.659%
כתר
1
שוודיה
0.3459
0.348%
פרנק
1
שוויץ
3.5043
0.029%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5463
0.128%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2052
0.146%

שערי מט”ח יציגים 22/02/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2190
0.280%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3659
0.105%-
ין
100
יפן
2.7997
0.247%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6531
0.288%
דולר
1
אוסטרליה
2.3265
0.645%
דולר
1
קנדה
2.5286
0.425%
כתר
1
דנמרק
0.4910
0.286%
כתר
1
נורווגיה
0.3615
0.949%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2126
0.425%
כתר
1
שוודיה
0.3447
0.789%
פרנק
1
שוויץ
3.5033
0.123%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5405
0.300%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.472%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2049
0.294%

שערי מט”ח יציגים 21/02/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2100
0.532%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3705
0.444%
ין
100
יפן
2.7928
0.703%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6426
0.317%
דולר
1
אוסטרליה
2.3116
0.317%
דולר
1
קנדה
2.5179
0.004%-
כתר
1
דנמרק
0.4896
0.307%
כתר
1
נורווגיה
0.3581
0.028%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2117
0.750%-
כתר
1
שוודיה
0.3420
0.321%-
פרנק
1
שוויץ
3.4990
0.894%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5269
0.553%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
0.474%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2043
0.690%

שערי מט”ח יציגים 18/02/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1930
0.125%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3512
0.193%
ין
100
יפן
2.7733
0.022%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6311
0.105%
דולר
1
אוסטרליה
2.3043
0.196%
דולר
1
קנדה
2.5180
0.307%
כתר
1
דנמרק
0.4881
0.103%
כתר
1
נורווגיה
0.3580
0.139%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2133
0.047%-
כתר
1
שוודיה
0.3431
0.058%
פרנק
1
שוויץ
3.4680
0.130%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5020
0.098%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0211
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2029
0.198%

שערי מט”ח יציגים 17/02/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1890
0.189%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3428
0.598%
ין
100
יפן
2.7727
0.763%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6273
0.105%
דולר
1
אוסטרליה
2.2998
0.709%
דולר
1
קנדה
2.5103
0.068%
כתר
1
דנמרק
0.4876
0.123%
כתר
1
נורווגיה
0.3585
0.168%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2134
1.042%
כתר
1
שוודיה
0.3429
0.087%-
פרנק
1
שוויץ
3.4635
0.639%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4976
0.192%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0211
0.476%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2025
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 16/02/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1830
1.302%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3170
1.177%-
ין
100
יפן
2.7517
1.306%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6235
0.951%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2836
0.769%-
דולר
1
קנדה
2.5086
1.037%-
כתר
1
דנמרק
0.4870
0.916%-
כתר
1
נורווגיה
0.3579
1.242%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2112
0.845%-
כתר
1
שוודיה
0.3432
0.838%-
פרנק
1
שוויץ
3.4415
1.319%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4890
1.308%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
1.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2025
1.220%-

שערי מט”ח יציגים 15/02/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2250
1.134%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3684
0.883%-
ין
100
יפן
2.7881
1.536%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6583
0.770%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3013
0.566%-
דולר
1
קנדה
2.5349
0.740%-
כתר
1
דנמרק
0.4915
0.807%-
כתר
1
נורווגיה
0.3624
0.658%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2130
0.699%-
כתר
1
שוודיה
0.3461
0.145%
פרנק
1
שוויץ
3.4875
1.064%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5485
1.137%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
1.389%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2050
1.300%-