שערי מט”ח יציגים לתאריך 31/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3380
0.663%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1995
0.169%
ין
100
יפן
2.6030
0.012%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5757
0.084%
דולר
1
אוסטרליה
2.3953
0.601%
דולר
1
קנדה
2.6350
0.823%
כתר
1
דנמרק
0.4806
0.062%
כתר
1
נורווגיה
0.3544
0.710%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2139
0.233%-
כתר
1
שוודיה
0.3403
0.177%
פרנק
1
שוויץ
3.4774
0.619%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7080
0.671%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
0.913%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1797
0.672%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 30/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3160
1.162%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1924
0.990%-
ין
100
יפן
2.6027
1.420%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5727
0.838%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3810
0.647%-
דולר
1
קנדה
2.6135
0.688%-
כתר
1
דנמרק
0.4803
0.805%-
כתר
1
נורווגיה
0.3519
0.255%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2144
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3397
0.498%-
פרנק
1
שוויץ
3.4560
1.235%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6766
1.171%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
1.351%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1785
0.998%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 27/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3550
0.238%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2343
0.196%-
ין
100
יפן
2.6402
0.554%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6029
0.050%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3965
0.537%
דולר
1
קנדה
2.6316
0.362%
כתר
1
דנמרק
0.4842
0.041%-
כתר
1
נורווגיה
0.3528
0.284%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2144
0.469%
כתר
1
שוודיה
0.3414
0.205%
פרנק
1
שוויץ
3.4992
0.245%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7320
0.226%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1803
0.166%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 26/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3630
0.119%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2426
1.058%
ין
100
יפן
2.6549
0.500%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6047
0.592%
דולר
1
אוסטרליה
2.3837
0.421%
דולר
1
קנדה
2.6221
0.341%
כתר
1
דנמרק
0.4844
0.561%
כתר
1
נורווגיה
0.3518
0.745%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2134
0.698%-
כתר
1
שוודיה
0.3407
0.088%
פרנק
1
שוויץ
3.5078
0.666%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7427
0.112%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1806
0.111%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 25/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3590
0.299%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1982
0.284%
ין
100
יפן
2.6417
0.544%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5835
0.053%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3737
0.143%
דולר
1
קנדה
2.6132
0.233%-
כתר
1
דנמרק
0.4817
0.042%-
כתר
1
נורווגיה
0.3492
0.316%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2149
0.562%
כתר
1
שוודיה
0.3404
0.322%-
פרנק
1
שוויץ
3.4846
0.482%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7374
0.284%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
0.452%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1808
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים לתאריך 24/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3490
0.209%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1863
0.834%-
ין
100
יפן
2.6274
0.182%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5854
0.098%
דולר
1
אוסטרליה
2.3703
0.849%-
דולר
1
קנדה
2.6193
0.285%-
כתר
1
דנמרק
0.4819
0.104%
כתר
1
נורווגיה
0.3481
0.486%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2137
0.094%
כתר
1
שוודיה
0.3415
0.088%-
פרנק
1
שוויץ
3.4679
0.109%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7240
0.190%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
0.450%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1808
0.823%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 23/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3560
0.089%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2215
0.788%
ין
100
יפן
2.6322
0.343%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5819
0.927%
דולר
1
אוסטרליה
2.3906
0.852%
דולר
1
קנדה
2.6268
0.069%
כתר
1
דנמרק
0.4814
0.944%
כתר
1
נורווגיה
0.3498
1.274%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2135
0.755%
כתר
1
שוודיה
0.3418
1.094%
פרנק
1
שוויץ
3.4717
0.682%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7330
0.095%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1823
0.762%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 20/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3590
0.944%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1885
0.473%-
ין
100
יפן
2.6232
1.138%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5490
0.493%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3704
0.084%-
דולר
1
קנדה
2.6250
0.707%-
כתר
1
דנמרק
0.4769
0.501%-
כתר
1
נורווגיה
0.3454
0.029%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2119
0.141%-
כתר
1
שוודיה
0.3381
0.354%-
פרנק
1
שוויץ
3.4482
0.723%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7375
0.935%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
0.893%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1837
1.024%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 19/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3910
1.103%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2084
1.139%
ין
100
יפן
2.6534
2.191%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5666
1.203%
דולר
1
אוסטרליה
2.3724
0.863%
דולר
1
קנדה
2.6437
1.198%
כתר
1
דנמרק
0.4793
1.204%
כתר
1
נורווגיה
0.3455
0.116%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2122
0.616%
כתר
1
שוודיה
0.3393
0.832%
פרנק
1
שוויץ
3.4733
3.314%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7822
1.106%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
0.901%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1856
1.034%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 18/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3540
0.268%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1610
0.718%-
ין
100
יפן
2.5965
0.138%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5242
0.379%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3521
0.566%-
דולר
1
קנדה
2.6124
0.434%-
כתר
1
דנמרק
0.4736
0.358%-
כתר
1
נורווגיה
0.3451
0.776%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2109
0.668%
כתר
1
שוודיה
0.3365
0.503%-
פרנק
1
שוויץ
3.3619
0.515%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7299
0.295%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1837
0.054%-