שערי מט”ח יציגים לתאריך 29/09/2023

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.824 ירידה ‎-0.65%
לירה שטרלינג GBP 4.6779 ירידה ‎-0.477%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.566 ירידה ‎-0.465%
אירו EUR 4.0531 ירידה ‎-0.108%
דולר אוסטרליה AUD 2.4774 עליה 0.634%
דולר קנדי CAD 2.8425 ירידה ‎-0.455%
כתר דני DKK 0.5436 ירידה ‎-0.11%
כתר נורווגי NOK 0.36 עליה 0.418%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.2031 עליה 0.944%
קרונה שוודית SEK 0.3527 עליה 0.887%
פרנק שווצרי CHF 4.2 עליה 0.229%
דינר ירדני JOD 5.387 ירידה ‎-0.64%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0025 ירידה ‎-3.846%
לירה מצרית EGP 0.1237 ירידה ‎-0.722%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 28/09/2023

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.849 עליה 0.026%
לירה שטרלינג GBP 4.7003 עליה 0.666%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.578 ירידה ‎-0.012%
אירו EUR 4.0575 עליה 0.079%
דולר אוסטרליה AUD 2.4618 עליה 0.457%
דולר קנדי CAD 2.8555 עליה 0.447%
כתר דני DKK 0.5442 עליה 0.092%
כתר נורווגי NOK 0.3585 עליה 0.533%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.2012 עליה 0.449%
קרונה שוודית SEK 0.3496 עליה 0.373%
פרנק שווצרי CHF 4.1904 עליה 0.096%
דינר ירדני JOD 5.4217 ירידה ‎-0.096%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0026 0%
לירה מצרית EGP 0.1246 עליה 0.08%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 27/09/2023

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.848 עליה 0.759%
לירה שטרלינג GBP 4.6692 עליה 0.363%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.5783 עליה 0.495%
אירו EUR 4.0543 עליה 0.143%
דולר אוסטרליה AUD 2.4506 עליה 0.131%
דולר קנדי CAD 2.8428 עליה 0.463%
כתר דני DKK 0.5437 עליה 0.147%
כתר נורווגי NOK 0.3566 עליה 0.848%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.2003 ירידה ‎-0.348%
קרונה שוודית SEK 0.3483 עליה 0.346%
פרנק שווצרי CHF 4.1864 עליה 0.022%
דינר ירדני JOD 5.4269 עליה 0.743%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0026 עליה 4%
לירה מצרית EGP 0.1245 עליה 0.728%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 26/09/2023

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.819 עליה 0.079%
לירה שטרלינג GBP 4.6523 ירידה ‎-0.543%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.5656 ירידה ‎-0.264%
אירו EUR 4.0485 ירידה ‎-0.337%
דולר אוסטרליה AUD 2.4474 ירידה ‎-0.326%
דולר קנדי CAD 2.8297 ירידה ‎-0.131%
כתר דני DKK 0.5429 ירידה ‎-0.349%
כתר נורווגי NOK 0.3536 ירידה ‎-0.226%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.201 ירידה ‎-0.741%
קרונה שוודית SEK 0.3471 עליה 1.61%
פרנק שווצרי CHF 4.1855 ירידה ‎-0.653%
דינר ירדני JOD 5.3869 עליה 0.095%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0025 0%
לירה מצרית EGP 0.1236 עליה 0.081%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 22/09/2023

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.816 עליה 0.289%
לירה שטרלינג GBP 4.6777 עליה 0.058%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.5724 עליה 0.074%
אירו EUR 4.0622 עליה 0.22%
דולר אוסטרליה AUD 2.4554 עליה 0.726%
דולר קנדי CAD 2.8334 עליה 0.546%
כתר דני DKK 0.5448 עליה 0.184%
כתר נורווגי NOK 0.3544 עליה 0.51%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.2025 עליה 0.446%
קרונה שוודית SEK 0.3416 עליה 0.235%
פרנק שווצרי CHF 4.213 עליה 0.276%
דינר ירדני JOD 5.3818 עליה 0.287%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0025 0%
לירה מצרית EGP 0.1235 עליה 0.325%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 21/09/2023

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.805 ירידה ‎-0.131%
לירה שטרלינג GBP 4.675 ירידה ‎-0.777%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.5705 ירידה ‎-0.225%
אירו EUR 4.0533 ירידה ‎-0.596%
דולר אוסטרליה AUD 2.4377 ירידה ‎-1.372%
דולר קנדי CAD 2.818 ירידה ‎-0.691%
כתר דני DKK 0.5438 ירידה ‎-0.603%
כתר נורווגי NOK 0.3526 ירידה ‎-0.76%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.2016 ירידה ‎-0.149%
קרונה שוודית SEK 0.3408 ירידה ‎-0.757%
פרנק שווצרי CHF 4.2014 ירידה ‎-1.067%
דינר ירדני JOD 5.3664 ירידה ‎-0.154%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0025 0%
לירה מצרית EGP 0.1231 ירידה ‎-0.162%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 20/09/2023

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.81 עליה 0.158%
לירה שטרלינג GBP 4.7116 ירידה ‎-0.068%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.5763 ירידה ‎-0.008%
אירו EUR 4.0776 עליה 0.165%
דולר אוסטרליה AUD 2.4716 עליה 0.578%
דולר קנדי CAD 2.8376 עליה 0.29%
כתר דני DKK 0.5471 עליה 0.183%
כתר נורווגי NOK 0.3553 עליה 0.367%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.2019 עליה 0.498%
קרונה שוודית SEK 0.3434 עליה 0.263%
פרנק שווצרי CHF 4.2467 עליה 0.052%
דינר ירדני JOD 5.3747 עליה 0.117%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0025 0%
לירה מצרית EGP 0.1233 עליה 0.162%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 19/09/2023

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.804 ירידה ‎-0.549%
לירה שטרלינג GBP 4.7148 ירידה ‎-0.62%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.5765 ירידה ‎-0.54%
אירו EUR 4.0709 ירידה ‎-0.247%
דולר אוסטרליה AUD 2.4574 ירידה ‎-0.231%
דולר קנדי CAD 2.8294 ירידה ‎-0.095%
כתר דני DKK 0.5461 ירידה ‎-0.237%
כתר נורווגי NOK 0.354 עליה 0.227%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.2009 עליה 0.1%
קרונה שוודית SEK 0.3425 עליה 0.41%
פרנק שווצרי CHF 4.2445 ירידה ‎-0.565%
דינר ירדני JOD 5.3684 ירידה ‎-0.539%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0025 0%
לירה מצרית EGP 0.1231 ירידה ‎-0.565%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 18/09/2023

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.825 ירידה ‎-0.026%
לירה שטרלינג GBP 4.7442 ירידה ‎-0.501%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.5905 ירידה ‎-0.196%
אירו EUR 4.081 ירידה ‎-0.606%
דולר אוסטרליה AUD 2.4631 עליה 0.057%
דולר קנדי CAD 2.8321 עליה 0.152%
כתר דני DKK 0.5474 ירידה ‎-0.545%
כתר נורווגי NOK 0.3532 ירידה ‎-1.037%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.2007 ירידה ‎-0.889%
קרונה שוודית SEK 0.3411 ירידה ‎-0.872%
פרנק שווצרי CHF 4.2686 ירידה ‎-0.346%
דינר ירדני JOD 5.3975 עליה 0.035%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0025 0%
לירה מצרית EGP 0.1238 0%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 14/09/2023

שם המטבע שער יציג שינוי יומי
דולר אמריקני USD 3.826 עליה 0.183%
לירה שטרלינג GBP 4.7681 עליה 0.09%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.5956 עליה 0.162%
אירו EUR 4.1059 עליה 0.178%
דולר אוסטרליה AUD 2.4617 עליה 0.609%
דולר קנדי CAD 2.8278 עליה 0.48%
כתר דני DKK 0.5504 עליה 0.182%
כתר נורווגי NOK 0.3569 ירידה ‎-0.056%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.2025 עליה 0.446%
קרונה שוודית SEK 0.3441 עליה 0.262%
פרנק שווצרי CHF 4.2834 עליה 0.159%
דינר ירדני JOD 5.3956 עליה 0.085%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0025 0%
לירה מצרית EGP 0.1238 עליה 0.162%