שערי מט”ח יציגים 31/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4990
0.029%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2583
0.056%-
ין
100
יפן
3.2224
0.031%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8997
0.046%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4117
0.071%
דולר
1
קנדה
2.6616
0.154%
כתר
1
דנמרק
0.5222
0.057%-
כתר
1
נורווגיה
0.3987
0.499%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2459
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3657
0.218%-
פרנק
1
שוויץ
3.5319
0.059%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9347
0.049%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2113
0.095%

שערי מט”ח יציגים 30/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5000
0.709%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2607
1.949%-
ין
100
יפן
3.2234
0.663%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9015
0.533%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4100
1.019%-
דולר
1
קנדה
2.6575
0.699%-
כתר
1
דנמרק
0.5225
0.533%-
כתר
1
נורווגיה
0.4007
0.988%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2459
0.807%-
כתר
1
שוודיה
0.3665
1.186%-
פרנק
1
שוויץ
3.5340
0.599%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9371
0.700%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.858%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2111
0.565%-

שערי מט”ח יציגים 29/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5250
0.028%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3454
0.858%-
ין
100
יפן
3.2449
0.031%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9224
0.087%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4348
0.360%-
דולר
1
קנדה
2.6762
0.030%
כתר
1
דנמרק
0.5253
0.095%-
כתר
1
נורווגיה
0.4047
0.025%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2479
0.522%-
כתר
1
שוודיה
0.3709
0.322%-
פרנק
1
שוויץ
3.5553
0.037%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9719
0.014%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2123
0.094%-

שערי מט”ח יציגים 26/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5260
0.085%
לישט
1
בריטניה
4.3830
0.404%-
יין
100
יפן
3.2439
0.494%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9258
0.003%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4436
0.497%-
דולר
1
קנדה
2.6754
0.265%-
כתר
1
דנמרק
0.5258
0.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.4048
0.565%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2492
1.346%-
כתר
1
שוודיה
0.3721
0.241%-
פרנק
1
שוויץ
3.5540
0.521%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9726
0.076%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2125
0.047%-

שערי מט”ח יציגים 25/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5230
0.057%
לישט
1
בריטניה
4.4008
0.005%
יין
100
יפן
3.2600
0.068%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9259
0.076%
דולר
1
אוסטרליה
2.4558
0.077%-
דולר
1
קנדה
2.6825
0.060%
כתר
1
דנמרק
0.5259
0.057%
כתר
1
נורווגיה
0.4071
0.049%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2526
0.158%-
כתר
1
שוודיה
0.3730
0.107%
פרנק
1
שוויץ
3.5726
0.003%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9688
0.068%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2126
0.283%

שערי מט”ח יציגים 24/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5210
0.452%-
לישט
1
בריטניה
4.4006
0.068%-
יין
100
יפן
3.2578
0.407%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9229
0.797%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4577
1.202%-
דולר
1
קנדה
2.6809
0.427%-
כתר
1
דנמרק
0.5256
0.755%-
כתר
1
נורווגיה
0.4073
0.318%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2530
0.550%-
כתר
1
שוודיה
0.3726
0.428%-
פרנק
1
שוויץ
3.5727
0.667%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9654
0.706%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2120
0.376%-

שערי מט”ח יציגים 23/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5370
0.085%
לישט
1
בריטניה
4.4036
0.102%-
יין
100
יפן
3.2711
0.153%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9544
0.318%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4876
0.153%-
דולר
1
קנדה
2.6924
0.591%-
כתר
1
דנמרק
0.5296
0.301%-
כתר
1
נורווגיה
0.4086
0.897%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2544
0.157%
כתר
1
שוודיה
0.3742
0.479%-
פרנק
1
שוויץ
3.5967
0.150%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0007
0.315%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2128
0.188%

שערי מט”ח יציגים 22/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5340
0.028%-
לישט
1
בריטניה
4.4081
0.416%-
יין
100
יפן
3.2761
0.277%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9670
0.329%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4914
0.272%-
דולר
1
קנדה
2.7084
0.170%-
כתר
1
דנמרק
0.5312
0.356%-
כתר
1
נורווגיה
0.4123
0.338%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2540
0.587%-
כתר
1
שוודיה
0.3760
0.818%-
פרנק
1
שוויץ
3.6021
0.237%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9850
0.018%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2124
0.141%-

שערי מט”ח יציגים 19/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5350
0.226%-
לישט
1
בריטניה
4.4265
0.066%
יין
100
יפן
3.2852
ללא שינוי
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9801
0.123%
דולר
1
אוסטרליה
2.4982
0.253%
דולר
1
קנדה
2.7130
0.007%
כתר
1
דנמרק
0.5331
0.150%
כתר
1
נורווגיה
0.4137
0.340%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2555
0.909%
כתר
1
שוודיה
0.3791
0.185%
פרנק
1
שוויץ
3.5936
0.111%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9859
0.214%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2127
0.047%-

שערי מט”ח יציגים 18/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5430
0.057%
לישט
1
בריטניה
4.4236
0.660%
יין
100
יפן
3.2852
0.434%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9752
0.050%
דולר
1
אוסטרליה
2.4919
0.439%
דולר
1
קנדה
2.7128
0.033%
כתר
1
דנמרק
0.5323
0.038%
כתר
1
נורווגיה
0.4123
0.121%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2532
0.197%-
כתר
1
שוודיה
0.3784
0.159%
פרנק
1
שוויץ
3.5896
0.282%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9966
0.040%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2128
ללא שינוי