שערי מט”ח יציגים 30/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2600
0.031%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5177
0.069%
ין
100
יפן
2.9498
0.034%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8748
0.137%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4450
0.391%-
דולר
1
קנדה
2.6292
0.220%-
כתר
1
דנמרק
0.5210
0.153%-
כתר
1
נורווגיה
0.3806
0.079%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2278
0.264%
כתר
1
שוודיה
0.3830
0.157%
פרנק
1
שוויץ
3.5320
0.212%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5980
0.020%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2079
0.096%-

שערי מט”ח יציגים 29/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2610
ללא שינוי
ליש”ט
1
בריטניה
4.5146
0.322%-
ין
100
יפן
2.9488
0.340%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8801
0.039%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4546
0.418%-
דולר
1
קנדה
2.6350
0.337%-
כתר
1
דנמרק
0.5218
0.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3803
0.341%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2272
0.656%-
כתר
1
שוודיה
0.3824
0.261%-
פרנק
1
שוויץ
3.5395
0.008%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5989
0.004%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2081
0.096%-

שערי מט”ח יציגים 28/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2610
0.493%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5292
0.321%
ין
100
יפן
2.9388
0.348%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8816
0.139%
דולר
1
אוסטרליה
2.4649
0.004%
דולר
1
קנדה
2.6439
0.254%
כתר
1
דנמרק
0.5219
0.115%
כתר
1
נורווגיה
0.3816
0.209%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2287
0.305%-
כתר
1
שוודיה
0.3834
0.052%
פרנק
1
שוויץ
3.5398
0.102%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5987
0.492%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.465%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2083
0.579%

שערי מט”ח יציגים 25/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2450
0.246%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5147
0.629%-
ין
100
יפן
2.9286
0.208%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8762
0.239%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4648
0.016%-
דולר
1
קנדה
2.6372
0.336%-
כתר
1
דנמרק
0.5213
0.229%-
כתר
1
נורווגיה
0.3824
0.078%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2294
0.218%
כתר
1
שוודיה
0.3832
0.208%-
פרנק
1
שוויץ
3.5362
0.167%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5762
0.264%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2071
0.096%-

שערי מט”ח יציגים 24/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2530
0.123%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5433
0.046%-
ין
100
יפן
2.9347
0.048%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8855
0.072%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4652
0.081%
דולר
1
קנדה
2.6461
0.087%-
כתר
1
דנמרק
0.5225
0.076%-
כתר
1
נורווגיה
0.3827
0.236%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2289
0.044%-
כתר
1
שוודיה
0.3840
0.026%-
פרנק
1
שוויץ
3.5421
0.116%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5883
0.104%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2073
0.432%-

שערי מט”ח יציגים 23/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2570
0.123%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5454
0.418%
ין
100
יפן
2.9333
0.714%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8883
0.253%
דולר
1
אוסטרליה
2.4632
0.600%
דולר
1
קנדה
2.6484
0.570%
כתר
1
דנמרק
0.5229
0.249%
כתר
1
נורווגיה
0.3818
0.659%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2290
0.483%
כתר
1
שוודיה
0.3841
0.787%
פרנק
1
שוויץ
3.5462
0.073%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5931
0.143%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.463%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2082
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 22/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2610
0.153%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5265
0.146%-
ין
100
יפן
2.9544
0.384%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8785
0.188%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4485
0.224%-
דולר
1
קנדה
2.6334
0.137%
כתר
1
דנמרק
0.5216
0.172%-
כתר
1
נורווגיה
0.3793
0.424%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2279
0.697%-
כתר
1
שוודיה
0.3811
0.237%
פרנק
1
שוויץ
3.5436
0.059%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5997
0.143%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2082
0.240%-

שערי מט”ח יציגים 21/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2660
0.031%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5331
0.018%-
ין
100
יפן
2.9658
0.067%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8858
0.100%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4540
0.292%-
דולר
1
קנדה
2.6298
0.401%-
כתר
1
דנמרק
0.5225
0.115%-
כתר
1
נורווגיה
0.3777
0.788%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2295
0.907%-
כתר
1
שוודיה
0.3802
0.210%-
פרנק
1
שוויץ
3.5457
0.191%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6063
0.024%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2087
0.144%

שערי מט”ח יציגים 18/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2650
0.153%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5339
0.325%-
ין
100
יפן
2.9638
0.652%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8897
0.039%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4612
0.525%-
דולר
1
קנדה
2.6404
0.121%-
כתר
1
דנמרק
0.5231
0.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3807
0.184%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2316
0.173%
כתר
1
שוודיה
0.3810
0.079%-
פרנק
1
שוויץ
3.5525
0.306%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6052
0.163%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2084
0.289%

שערי מט”ח יציגים 17/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2600
0.648%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5487
0.516%-
ין
100
יפן
2.9446
0.037%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8912
0.833%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4742
0.861%-
דולר
1
קנדה
2.6436
0.575%-
כתר
1
דנמרק
0.5232
0.834%-
כתר
1
נורווגיה
0.3814
1.650%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2312
1.826%-
כתר
1
שוודיה
0.3813
1.575%-
פרנק
1
שוויץ
3.5634
1.017%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5977
0.655%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.935%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2078
0.435%