שערי מט”ח יציגים 30/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2290
0.529%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3395
0.014%
ין
100
יפן
2.8814
0.097%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7360
0.248%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3223
0.142%-
דולר
1
קנדה
2.5351
0.051%
כתר
1
דנמרק
0.5024
0.258%-
כתר
1
נורווגיה
0.3672
0.515%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2125
0.375%-
כתר
1
שוודיה
0.3677
0.109%
פרנק
1
שוויץ
3.4472
0.321%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5543
0.525%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.943%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2057
0.587%

 

שערי מט”ח יציגים 29/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2120
0.250%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3389
1.137%-
ין
100
יפן
2.8842
0.128%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7453
0.003%
דולר
1
אוסטרליה
2.3256
0.073%-
דולר
1
קנדה
2.5338
0.040%
כתר
1
דנמרק
0.5037
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.3691
0.966%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2133
0.094%
כתר
1
שוודיה
0.3673
0.326%-
פרנק
1
שוויץ
3.4583
0.203%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5305
0.270%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2045
0.442%

שערי מט”ח יציגים 27/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2040
0.094%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3888
0.041%
ין
100
יפן
2.8879
0.397%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7452
0.274%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3273
0.056%-
דולר
1
קנדה
2.5328
0.400%
כתר
1
דנמרק
0.5037
0.257%-
כתר
1
נורווגיה
0.3727
0.054%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2131
0.606%-
כתר
1
שוודיה
0.3685
0.540%-
פרנק
1
שוויץ
3.4513
0.315%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5183
0.084%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2036
0.147%-

שערי מט”ח יציגים 24/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2010
0.062%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3870
0.357%
ין
100
יפן
2.8994
0.426%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7555
0.136%
דולר
1
אוסטרליה
2.3286
0.155%
דולר
1
קנדה
2.5227
0.091%-
כתר
1
דנמרק
0.5050
0.139%
כתר
1
נורווגיה
0.3725
0.513%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2144
1.606%-
כתר
1
שוודיה
0.3705
0.325%
פרנק
1
שוויץ
3.4622
0.110%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5145
0.053%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2039
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 23/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2030
0.156%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3714
0.226%-
ין
100
יפן
2.9118
0.594%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7504
0.330%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3250
0.077%-
דולר
1
קנדה
2.5250
0.574%
כתר
1
דנמרק
0.5043
0.356%-
כתר
1
נורווגיה
0.3706
0.027%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2179
0.230%
כתר
1
שוודיה
0.3693
0.189%-
פרנק
1
שוויץ
3.4584
0.409%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5169
0.159%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2039
0.147%-

 

שערי מט”ח יציגים 22/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2080
0.156%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3813
0.262%-
ין
100
יפן
2.9292
0.021%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7628
0.011%
דולר
1
אוסטרליה
2.3268
0.026%
דולר
1
קנדה
2.5106
0.044%-
כתר
1
דנמרק
0.5061
0.040%
כתר
1
נורווגיה
0.3705
0.926%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2174
0.184%
כתר
1
שוודיה
0.3700
0.407%
פרנק
1
שוויץ
3.4726
0.751%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5241
0.168%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2042
0.147%-

שערי מט”ח יציגים 20/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2130
0.187%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3928
0.737%-
ין
100
יפן
2.9286
0.415%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7624
0.410%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3262
0.903%-
דולר
1
קנדה
2.5117
1.028%-
כתר
1
דנמרק
0.5059
0.413%-
כתר
1
נורווגיה
0.3671
1.555%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2170
1.139%-
כתר
1
שוודיה
0.3685
1.047%-
פרנק
1
שוויץ
3.4467
0.382%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5317
0.177%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2045
0.196%

שערי מט”ח יציגים 17/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2070
0.125%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4254
0.606%-
ין
100
יפן
2.9165
0.034%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7779
0.335%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3474
0.306%-
דולר
1
קנדה
2.5378
0.012%-
כתר
1
דנמרק
0.5080
0.334%-
כתר
1
נורווגיה
0.3729
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2195
2.747%-
כתר
1
שוודיה
0.3724
0.321%-
פרנק
1
שוויץ
3.4599
0.620%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5237
0.115%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2041
0.049%

שערי מט”ח יציגים 14/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2110
0.156%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4524
0.474%
ין
100
יפן
2.9155
0.100%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7906
0.403%
דולר
1
אוסטרליה
2.3546
0.059%-
דולר
1
קנדה
2.5381
0.439%
כתר
1
דנמרק
0.5097
0.394%
כתר
1
נורווגיה
0.3729
0.757%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2257
0.044%
כתר
1
שוודיה
0.3736
0.809%
פרנק
1
שוויץ
3.4815
0.308%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5289
0.146%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2040
0.098%-

שערי מט”ח יציגים 13/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2060
0.156%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4314
0.180%-
ין
100
יפן
2.9126
0.072%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7754
0.375%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3560
0.448%-
דולר
1
קנדה
2.5270
0.347%-
כתר
1
דנמרק
0.5077
0.373%-
כתר
1
נורווגיה
0.3701
0.027%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2256
0.441%-
כתר
1
שוודיה
0.3706
0.430%-
פרנק
1
שוויץ
3.4708
0.638%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5223
0.175%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2042
0.245%