שערי מט”ח יציגים 31/07/2020

שערי מט”ח יציגים 29/07/2020

שערי מט”ח יציגים 28/07/2020

שערי מט”ח יציגים 27/07/2020

שערי מט”ח יציגים 24/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4200
0.029%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3598
0.299%
ין
100
יפן
3.2202
0.899%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9737
0.313%
דולר
1
אוסטרליה
2.4227
0.648%-
דולר
1
קנדה
2.5477
0.266%-
כתר
1
דנמרק
0.5339
0.319%
כתר
1
נורווגיה
0.3700
0.911%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2040
1.258%-
כתר
1
שוודיה
0.3860
0.026%-
פרנק
1
שוויץ
3.6997
0.331%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8237
0.014%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2139
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 23/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4210
0.058%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3468
0.127%
ין
100
יפן
3.1915
0.144%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9613
0.068%
דולר
1
אוסטרליה
2.4385
0.498%-
דולר
1
קנדה
2.5545
0.294%
כתר
1
דנמרק
0.5322
0.075%
כתר
1
נורווגיה
0.3734
0.559%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2066
0.816%-
כתר
1
שוודיה
0.3861
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.6875
0.444%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8244
0.033%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2139
0.281%

שערי מט”ח יציגים 22/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4190
0.058%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3413
0.152%-
ין
100
יפן
3.1961
0.198%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9586
1.036%
דולר
1
אוסטרליה
2.4507
1.122%
דולר
1
קנדה
2.5470
0.315%
כתר
1
דנמרק
0.5318
1.045%
כתר
1
נורווגיה
0.3755
0.562%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2083
0.386%
כתר
1
שוודיה
0.3861
0.915%
פרנק
1
שוויץ
3.6712
0.575%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8228
0.035%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2133
0.374%-

שערי מט”ח יציגים 21/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4210
0.291%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3479
0.268%
ין
100
יפן
3.1898
0.428%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9180
0.270%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4235
0.924%
דולר
1
קנדה
2.5390
0.388%
כתר
1
דנמרק
0.5263
0.227%-
כתר
1
נורווגיה
0.3734
0.810%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2075
1.072%
כתר
1
שוודיה
0.3826
0.315%
פרנק
1
שוויץ
3.6502
0.230%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8245
0.316%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2141
0.372%-

שערי מט”ח יציגים 20/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4310
0.464%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3363
0.169%
ין
100
יפן
3.2035
0.438%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9286
0.031%
דולר
1
אוסטרליה
2.4013
0.344%-
דולר
1
קנדה
2.5292
0.370%-
כתר
1
דנמרק
0.5275
0.000%
כתר
1
נורווגיה
0.3704
0.108%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2053
0.388%-
כתר
1
שוודיה
0.3814
0.395%
פרנק
1
שוויץ
3.6586
0.222%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8398
0.459%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.555%-

שערי מט”ח יציגים 17/07/2020