שערי מט”ח יציגים 28/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5020
0.086%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2950
0.454%-
ין
100
יפן
3.2477
0.031%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8534
0.091%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3147
0.844%-
דולר
1
קנדה
2.5436
0.110%-
כתר
1
דנמרק
0.5168
0.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3543
0.338%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2010
0.050%
כתר
1
שוודיה
0.3648
0.219%-
פרנק
1
שוויץ
3.6101
ללא שינוי
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9391
0.073%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.433%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2211
0.091%

שערי מט”ח יציגים 27/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4990
0.455%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3146
0.215%-
ין
100
יפן
3.2487
0.469%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8569
0.177%
דולר
1
אוסטרליה
2.3344
0.448%
דולר
1
קנדה
2.5464
0.581%
כתר
1
דנמרק
0.5171
0.136%
כתר
1
נורווגיה
0.3555
0.651%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2009
0.298%-
כתר
1
שוודיה
0.3656
0.137%
פרנק
1
שוויץ
3.6101
0.554%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9355
0.442%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2209
0.316%-

שערי מט”ח יציגים 26/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5150
0.397%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3239
0.696%
ין
100
יפן
3.2640
0.539%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8501
0.101%
דולר
1
אוסטרליה
2.3240
1.092%
דולר
1
קנדה
2.5317
0.668%
כתר
1
דנמרק
0.5164
0.116%
כתר
1
נורווגיה
0.3532
0.972%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2015
1.819%
כתר
1
שוודיה
0.3651
0.275%
פרנק
1
שוויץ
3.6302
0.011%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9574
0.392%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2216
0.404%-

שערי מט”ח יציגים 22/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5290
0.427%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2940
0.128%-
ין
100
יפן
3.2817
0.592%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8462
0.445%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2989
0.592%-
דולר
1
קנדה
2.5149
0.479%-
כתר
1
דנמרק
0.5158
0.444%-
כתר
1
נורווגיה
0.3498
1.298%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1979
0.712%
כתר
1
שוודיה
0.3641
0.709%-
פרנק
1
שוויץ
3.6306
0.217%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9769
0.414%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2225
0.588%

שערי מט”ח יציגים 21/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5140
0.285%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2995
0.088%
ין
100
יפן
3.2624
0.163%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8634
0.633%
דולר
1
אוסטרליה
2.3126
0.421%
דולר
1
קנדה
2.5270
0.270%
כתר
1
דנמרק
0.5181
0.621%
כתר
1
נורווגיה
0.3544
0.653%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1965
1.184%
כתר
1
שוודיה
0.3667
0.936%
פרנק
1
שוויץ
3.6385
0.306%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9564
0.371%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2212
0.135%-

שערי מט”ח יציגים 20/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5040
0.596%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2957
0.489%-
ין
100
יפן
3.2571
0.595%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8391
0.632%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3029
0.208%-
דולר
1
קנדה
2.5202
0.431%-
כתר
1
דנמרק
0.5149
0.637%-
כתר
1
נורווגיה
0.3521
0.227%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1942
0.362%
כתר
1
שוודיה
0.3633
0.520%-
פרנק
1
שוויץ
3.6274
0.105%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9381
0.672%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2215
0.806%-

שערי מט”ח יציגים 19/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5250
0.508%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3168
0.461%
ין
100
יפן
3.2766
0.784%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8635
0.896%
דולר
1
אוסטרליה
2.3077
1.038%
דולר
1
קנדה
2.5311
0.500%
כתר
1
דנמרק
0.5182
0.876%
כתר
1
נורווגיה
0.3529
1.350%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1935
0.939%
כתר
1
שוודיה
0.3652
1.473%
פרנק
1
שוויץ
3.6312
0.327%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9715
0.522%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2233
0.490%-

שערי מט”ח יציגים 18/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5430
0.283%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2970
0.424%-
ין
100
יפן
3.3025
0.124%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8292
0.222%
דולר
1
אוסטרליה
2.2840
0.000%
דולר
1
קנדה
2.5185
0.004%-
כתר
1
דנמרק
0.5137
0.273%
כתר
1
נורווגיה
0.3482
0.029%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1917
0.364%-
כתר
1
שוודיה
0.3599
0.194%-
פרנק
1
שוויץ
3.6431
0.297%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9976
0.382%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2244
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 15/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5330
0.367%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3153
0.192%-
ין
100
יפן
3.2984
0.384%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8207
0.058%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2840
0.453%
דולר
1
קנדה
2.5186
0.219%
כתר
1
דנמרק
0.5123
0.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3483
0.840%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1924
1.530%
כתר
1
שוודיה
0.3606
0.558%
פרנק
1
שוויץ
3.6323
0.107%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9786
0.456%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2244
0.311%-

שערי מט”ח יציגים 14/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5460
0.997%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3236
0.097%-
ין
100
יפן
3.3111
0.825%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8229
0.120%
דולר
1
אוסטרליה
2.2737
0.642%-
דולר
1
קנדה
2.5131
0.283%
כתר
1
דנמרק
0.5126
0.078%
כתר
1
נורווגיה
0.3454
0.833%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1895
1.096%-
כתר
1
שוודיה
0.3586
0.527%-
פרנק
1
שוויץ
3.6362
0.220%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0014
0.971%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.862%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2251
0.987%