שערי מט”ח יציגים 31/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1950
0.031%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2871
0.292%
ין
100
יפן
2.7678
0.116%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5647
0.281%
דולר
1
אוסטרליה
2.2531
0.670%
דולר
1
קנדה
2.5045
0.088%
כתר
1
דנמרק
0.4790
0.293%
כתר
1
נורווגיה
0.3562
0.225%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2052
0.533%-
כתר
1
שוודיה
0.3399
0.443%
פרנק
1
שוויץ
3.4259
0.114%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5063
0.018%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0211
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2029
0.049%-

שערי מט”ח יציגים 28/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1960
ללא שינוי
ליש”ט
1
בריטניה
4.2746
0.126%-
ין
100
יפן
2.7646
0.292%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5547
0.336%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2381
1.026%-
דולר
1
קנדה
2.5023
0.533%-
כתר
1
דנמרק
0.4776
0.334%-
כתר
1
נורווגיה
0.3554
0.364%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2063
1.433%-
כתר
1
שוודיה
0.3384
0.821%-
פרנק
1
שוויץ
3.4298
0.114%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5071
0.004%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0211
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2030
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 27/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1960
0.630%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2800
0.310%-
ין
100
יפן
2.7727
0.316%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5667
0.460%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2613
0.781%-
דולר
1
קנדה
2.5157
0.475%-
כתר
1
דנמרק
0.4792
0.478%-
כתר
1
נורווגיה
0.3567
0.280%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2093
0.143%-
כתר
1
שוודיה
0.3412
0.554%-
פרנק
1
שוויץ
3.4337
0.481%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5073
0.621%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0211
0.476%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2030
0.396%

שערי מט”ח יציגים 26/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1760
0.220%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2933
0.269%
ין
100
יפן
2.7815
0.326%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5832
0.150%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2791
0.445%
דולר
1
קנדה
2.5277
0.425%
כתר
1
דנמרק
0.4815
0.104%-
כתר
1
נורווגיה
0.3577
1.160%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2096
0.915%
כתר
1
שוודיה
0.3431
0.380%
פרנק
1
שוויץ
3.4503
0.289%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4795
0.214%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2022
0.148%-

שערי מט”ח יציגים 25/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1830
0.505%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2818
0.168%
ין
100
יפן
2.7906
0.205%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5886
0.148%
דולר
1
אוסטרליה
2.2690
0.412%
דולר
1
קנדה
2.5170
0.247%
כתר
1
דנמרק
0.4820
0.125%
כתר
1
נורווגיה
0.3536
0.142%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2077
0.145%
כתר
1
שוודיה
0.3418
0.088%-
פרנק
1
שוויץ
3.4603
0.357%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4891
0.495%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
0.478%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2025
0.696%

שערי מט”ח יציגים 24/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1670
0.860%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2746
0.329%
ין
100
יפן
2.7849
1.074%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5833
0.623%
דולר
1
אוסטרליה
2.2597
0.146%
דולר
1
קנדה
2.5108
0.224%
כתר
1
דנמרק
0.4814
0.606%
כתר
1
נורווגיה
0.3531
0.563%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2074
0.048%-
כתר
1
שוודיה
0.3421
0.204%-
פרנק
1
שוויץ
3.4727
0.868%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4670
0.879%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
0.481%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2011
0.802%

שערי מט”ח יציגים 21/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1400
0.191%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2606
0.155%-
ין
100
יפן
2.7553
0.474%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5611
0.197%
דולר
1
אוסטרליה
2.2564
0.582%-
דולר
1
קנדה
2.5052
0.155%-
כתר
1
דנמרק
0.4785
0.188%
כתר
1
נורווגיה
0.3551
0.393%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2075
0.582%
כתר
1
שוודיה
0.3428
0.117%-
פרנק
1
שוויץ
3.4428
0.570%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4281
0.163%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0208
0.483%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1995
0.050%

שערי מט”ח יציגים 20/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1340
0.288%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2672
0.160%
ין
100
יפן
2.7423
0.465%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5541
0.308%
דולר
1
אוסטרליה
2.2696
0.706%
דולר
1
קנדה
2.5091
0.164%
כתר
1
דנמרק
0.4776
0.315%
כתר
1
נורווגיה
0.3565
0.028%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2063
1.376%
כתר
1
שוודיה
0.3432
0.146%
פרנק
1
שוויץ
3.4233
0.355%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4209
0.293%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0207
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1994
0.251%

שערי מט”ח יציגים 19/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1250
0.032%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2604
0.231%
ין
100
יפן
2.7296
0.213%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5432
0.396%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2537
0.356%
דולר
1
קנדה
2.5050
0.216%
כתר
1
דנמרק
0.4761
0.397%-
כתר
1
נורווגיה
0.3564
0.084%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2035
0.593%
כתר
1
שוודיה
0.3427
0.638%-
פרנק
1
שוויץ
3.4112
0.076%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4080
0.032%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0207
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1989
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 18/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1240
0.612%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2506
0.250%
ין
100
יפן
2.7238
0.394%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5573
0.378%
דולר
1
אוסטרליה
2.2457
0.170%
דולר
1
קנדה
2.4996
0.778%
כתר
1
דנמרק
0.4780
0.378%
כתר
1
נורווגיה
0.3567
0.281%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2023
0.248%
כתר
1
שוודיה
0.3449
0.262%
פרנק
1
שוויץ
3.4138
0.530%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4066
0.619%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0207
0.976%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1989
0.862%