שערי מט”ח יציגים 30/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5880
0.250%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.9218
1.434%-
יין
100
יפן
3.2841
0.167%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3387
0.104%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7082
0.192%-
דולר
1
קנדה
2.7910
0.065%
כתר
1
דנמרק
0.5823
0.103%-
כתר
1
נורווגיה
0.4487
0.022%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2886
0.586%-
כתר
1
שוודיה
0.4130
0.218%
פרנק
1
שוויץ
3.6261
0.069%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0576
0.276%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2031
0.098%-

שערי מט”ח יציגים 27/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5970
0.503%
ליש”ט
1
בריטניה
4.9934
0.048%
יין
100
יפן
3.2896
0.446%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3432
0.335%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7134
0.122%
דולר
1
קנדה
2.7892
0.162%
כתר
1
דנמרק
0.5829
0.342%-
כתר
1
נורווגיה
0.4486
0.355%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2903
0.346%
כתר
1
שוודיה
0.4121
1.175%-
פרנק
1
שוויץ
3.6286
0.214%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0716
0.521%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2033
0.594%

שערי מט”ח יציגים 26/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5790
0.306%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.9910
0.337%-
יין
100
יפן
3.2750
0.474%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3578
0.402%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7101
0.287%-
דולר
1
קנדה
2.7847
0.065%-
כתר
1
דנמרק
0.5849
0.443%-
כתר
1
נורווגיה
0.4502
0.222%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2893
0.486%
כתר
1
שוודיה
0.4170
0.620%-
פרנק
1
שוויץ
3.6364
0.389%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0453
0.277%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2021
0.296%-

שערי מט”ח יציגים 25/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5900
0.814%
ליש”ט
1
בריטניה
5.0079
0.754%
יין
100
יפן
3.2906
0.565%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3754
0.582%
דולר
1
אוסטרליה
2.7179
0.243%
דולר
1
קנדה
2.7865
0.433%
כתר
1
דנמרק
0.5875
0.617%
כתר
1
נורווגיה
0.4512
0.089%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2879
0.243%-
כתר
1
שוודיה
0.4196
0.191%
פרנק
1
שוויץ
3.6506
0.258%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0593
0.775%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
0.851%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2027
0.746%

שערי מט”ח יציגים 24/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5610
0.480%
ליש”ט
1
בריטניה
4.9704
0.477%
יין
100
יפן
3.2721
0.064%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3501
0.367%
דולר
1
אוסטרליה
2.7113
0.111%
דולר
1
קנדה
2.7745
0.152%
כתר
1
דנמרק
0.5839
0.344%
כתר
1
נורווגיה
0.4516
0.244%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2886
0.311%-
כתר
1
שוודיה
0.4188
0.287%
פרנק
1
שוויץ
3.6412
0.267%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0204
0.502%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0235
0.427%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2012
0.449%

שערי מט”ח יציגים 23/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5440
0.596%
ליש”ט
1
בריטניה
4.9468
0.063%-
יין
100
יפן
3.2742
0.070%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3342
0.370%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7083
0.335%-
דולר
1
קנדה
2.7703
0.456%-
כתר
1
דנמרק
0.5819
0.377%-
כתר
1
נורווגיה
0.4505
0.376%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2895
1.363%-
כתר
1
שוודיה
0.4176
0.310%-
פרנק
1
שוויץ
3.6315
0.146%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9953
0.594%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2003
0.502%

שערי מט”ח יציגים 20/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5230
0.114%
ליש”ט
1
בריטניה
4.9499
1.547%-
יין
100
יפן
3.2765
0.082%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3503
0.039%
דולר
1
אוסטרליה
2.7174
0.374%-
דולר
1
קנדה
2.7830
0.444%-
כתר
1
דנמרק
0.5841
0.034%
כתר
1
נורווגיה
0.4522
0.044%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2935
0.376%
כתר
1
שוודיה
0.4189
0.239%
פרנק
1
שוויץ
3.6262
0.198%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9658
0.167%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1993
0.403%

שערי מט”ח יציגים 18/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5190
0.227%-
ליש”ט
1
בריטניה
5.0277
0.394%-
יין
100
יפן
3.2792
0.473%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3486
0.314%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7276
0.580%-
דולר
1
קנדה
2.7954
0.431%-
כתר
1
דנמרק
0.5839
0.324%-
כתר
1
נורווגיה
0.4524
0.132%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2924
0.205%-
כתר
1
שוודיה
0.4179
0.167%-
פרנק
1
שוויץ
3.6334
0.846%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9575
0.268%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1985
0.351%-

שערי מט”ח יציגים 17/04/2018

דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.685%
ליש”ט
1
בריטניה
5.0476
0.781%
יין
100
יפן
3.2948
0.876%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3623
0.755%
דולר
1
אוסטרליה
2.7435
0.764%
דולר
1
קנדה
2.8075
1.015%
כתר
1
דנמרק
0.5858
0.757%
כתר
1
נורווגיה
0.4530
0.466%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2930
0.826%
כתר
1
שוודיה
0.4186
0.552%
פרנק
1
שוויץ
3.6644
0.439%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9708
0.613%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1992
0.252%

שערי מט”ח יציגים 16/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5030
0.086%-
ליש”ט
1
בריטניה
5.0085
0.040%-
יין
100
יפן
3.2662
0.255%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3296
0.081%
דולר
1
אוסטרליה
2.7227
0.472%-
דולר
1
קנדה
2.7793
0.419%-
כתר
1
דנמרק
0.5814
0.086%
כתר
1
נורווגיה
0.4509
0.310%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2906
0.206%-
כתר
1
שוודיה
0.4163
0.216%-
פרנק
1
שוויץ
3.6484
ללא שינוי
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9405
0.028%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1987
0.201%-