שערי מט”ח יציגים 28/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4670
0.961%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4648
1.030%
ין
100
יפן
3.1879
2.101%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8196
1.612%
דולר
1
אוסטרליה
2.2676
0.421%
דולר
1
קנדה
2.5796
0.221%
כתר
1
דנמרק
0.5111
1.610%
כתר
1
נורווגיה
0.3672
0.328%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2218
0.894%-
כתר
1
שוודיה
0.3578
0.590%
פרנק
1
שוויץ
3.5917
1.535%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8896
0.958%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.881%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2218
0.772%

שערי מט”ח יציגים 27/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4340
0.232%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4193
0.641%-
ין
100
יפן
3.1223
0.221%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7590
0.478%
דולר
1
אוסטרליה
2.2581
0.071%-
דולר
1
קנדה
2.5739
0.506%-
כתר
1
דנמרק
0.5030
0.459%
כתר
1
נורווגיה
0.3660
0.109%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2238
1.799%-
כתר
1
שוודיה
0.3557
0.594%
פרנק
1
שוויץ
3.5374
0.283%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8432
0.237%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2201
0.227%-

שערי מט”ח יציגים 26/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4420
0.379%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4478
0.151%
ין
100
יפן
3.1154
0.588%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7411
0.703%
דולר
1
אוסטרליה
2.2597
0.031%-
דולר
1
קנדה
2.5870
0.256%
כתר
1
דנמרק
0.5007
0.684%
כתר
1
נורווגיה
0.3664
0.137%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2279
0.841%
כתר
1
שוודיה
0.3536
0.569%
פרנק
1
שוויץ
3.5274
0.725%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8547
0.393%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.441%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2206
0.182%

שערי מט”ח יציגים 25/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4290
0.233%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4411
0.117%
ין
100
יפן
3.0972
0.278%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7150
0.153%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2604
0.388%-
דולר
1
קנדה
2.5804
0.190%-
כתר
1
דנמרק
0.4973
0.161%-
כתר
1
נורווגיה
0.3659
0.218%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2260
0.484%-
כתר
1
שוודיה
0.3516
0.085%
פרנק
1
שוויץ
3.5020
0.128%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8357
0.250%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2202
0.362%-

שערי מט”ח יציגים 24/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4370
0.380%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4359
0.253%
ין
100
יפן
3.0886
0.803%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7207
0.489%
דולר
1
אוסטרליה
2.2692
0.518%
דולר
1
קנדה
2.5853
0.124%
כתר
1
דנמרק
0.4981
0.464%
כתר
1
נורווגיה
0.3667
0.082%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2271
0.265%
כתר
1
שוודיה
0.3513
0.400%
פרנק
1
שוויץ
3.5065
0.496%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8478
0.393%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.442%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2210
0.455%

שערי מט”ח יציגים 21/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4240
0.233%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4247
0.231%
ין
100
יפן
3.0640
0.124%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7026
0.022%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2575
0.756%-
דולר
1
קנדה
2.5821
0.243%-
כתר
1
דנמרק
0.4958
0.020%-
כתר
1
נורווגיה
0.3670
0.488%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2265
0.440%-
כתר
1
שוודיה
0.3499
0.057%
פרנק
1
שוויץ
3.4892
0.009%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8288
0.227%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2200
0.136%-

שערי מט”ח יציגים 20/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4320
0.234%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4145
0.702%-
ין
100
יפן
3.0602
1.290%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7034
0.222%
דולר
1
אוסטרליה
2.2747
0.724%-
דולר
1
קנדה
2.5884
0.004%
כתר
1
דנמרק
0.4959
0.243%
כתר
1
נורווגיה
0.3688
0.054%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2275
0.698%-
כתר
1
שוודיה
0.3497
0.086%
פרנק
1
שוויץ
3.4895
0.313%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8398
0.217%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.442%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2203
0.319%

שערי מט”ח יציגים 19/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4240
0.234%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4457
0.182%-
ין
100
יפן
3.1002
0.424%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6952
0.127%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2913
0.306%
דולר
1
קנדה
2.5883
0.442%
כתר
1
דנמרק
0.4947
0.121%-
כתר
1
נורווגיה
0.3686
0.491%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2291
1.059%
כתר
1
שוודיה
0.3494
0.285%-
פרנק
1
שוויץ
3.4786
0.132%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8293
0.232%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2196
0.503%

שערי מט”ח יציגים 18/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4160
0.350%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4538
0.164%-
ין
100
יפן
3.1134
0.189%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6999
0.420%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2843
0.821%-
דולר
1
קנדה
2.5769
0.537%-
כתר
1
דנמרק
0.4953
0.402%-
כתר
1
נורווגיה
0.3668
0.865%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2267
1.349%-
כתר
1
שוודיה
0.3504
0.539%-
פרנק
1
שוויץ
3.4832
0.215%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8181
0.333%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.091%-

שערי מט”ח יציגים 17/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4280
0.175%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4611
0.277%-
ין
100
יפן
3.1193
0.272%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7155
0.250%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3032
0.290%-
דולר
1
קנדה
2.5908
0.019%-
כתר
1
דנמרק
0.4973
0.241%-
כתר
1
נורווגיה
0.3700
0.189%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2298
0.519%-
כתר
1
שוודיה
0.3523
0.564%-
פרנק
1
שוויץ
3.4907
0.300%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8342
0.200%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2187
ללא שינוי