שערי מט”ח יציגים 25/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2800
0.490%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6397
0.579%
ין
100
יפן
3.0909
0.214%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0116
1.048%
דולר
1
אוסטרליה
2.6188
1.292%
דולר
1
קנדה
2.6275
1.194%
כתר
1
דנמרק
0.5395
1.049%
כתר
1
נורווגיה
0.3923
1.370%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2215
1.336%-
כתר
1
שוודיה
0.3988
1.424%
פרנק
1
שוויץ
3.6211
0.678%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6257
0.478%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.463%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2090
0.288%

שערי מט”ח יציגים 24/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2640
0.000%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6130
0.328%
ין
100
יפן
3.0843
0.596%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9700
0.066%
דולר
1
אוסטרליה
2.5854
0.178%
דולר
1
קנדה
2.5965
0.336%
כתר
1
דנמרק
0.5339
0.094%
כתר
1
נורווגיה
0.3870
0.703%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2245
0.899%
כתר
1
שוודיה
0.3932
0.152%-
פרנק
1
שוויץ
3.5967
0.833%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6037
0.015%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2084
0.337%

שערי מט”ח יציגים 23/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2640
0.122%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5979
0.321%
ין
100
יפן
3.1028
0.255%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9674
0.030%
דולר
1
אוסטרליה
2.5808
0.124%
דולר
1
קנדה
2.5878
0.023%-
כתר
1
דנמרק
0.5334
0.019%
כתר
1
נורווגיה
0.3843
0.234%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2225
1.274%
כתר
1
שוודיה
0.3938
0.379%-
פרנק
1
שוויץ
3.6269
0.406%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6030
0.139%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2077
0.144%-

שערי מט”ח יציגים 22/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2680
0.092%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5832
0.238%
ין
100
יפן
3.0949
0.158%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9662
0.043%
דולר
1
אוסטרליה
2.5776
0.956%
דולר
1
קנדה
2.5884
0.353%
כתר
1
דנמרק
0.5333
0.038%
כתר
1
נורווגיה
0.3852
0.388%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2197
2.182%-
כתר
1
שוודיה
0.3953
0.304%
פרנק
1
שוויץ
3.6417
0.397%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6094
0.085%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2080
0.431%-

שערי מט”ח יציגים 19/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2710
0.184%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5723
0.406%
ין
100
יפן
3.0998
0.324%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9645
0.571%
דולר
1
אוסטרליה
2.5532
0.524%
דולר
1
קנדה
2.5793
0.229%
כתר
1
דנמרק
0.5331
0.585%
כתר
1
נורווגיה
0.3867
0.259%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2246
0.223%
כתר
1
שוודיה
0.3941
0.357%
פרנק
1
שוויץ
3.6562
0.456%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6133
0.176%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2089
0.048%

שערי מט”ח יציגים 18/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2650
0.246%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5538
0.877%
ין
100
יפן
3.0898
0.560%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9420
0.323%
דולר
1
אוסטרליה
2.5399
0.718%
דולר
1
קנדה
2.5734
0.374%
כתר
1
דנמרק
0.5300
0.322%
כתר
1
נורווגיה
0.3857
0.260%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2241
1.679%
כתר
1
שוודיה
0.3927
0.435%
פרנק
1
שוויץ
3.6396
0.074%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6052
0.263%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.465%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2088
0.481%

שערי מט”ח יציגים 17/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2570
0.618%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5142
0.129%
ין
100
יפן
3.0726
0.036%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9293
0.185%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5218
0.079%-
דולר
1
קנדה
2.5638
0.051%
כתר
1
דנמרק
0.5283
0.189%-
כתר
1
נורווגיה
0.3847
0.543%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2204
1.607%-
כתר
1
שוודיה
0.3910
0.204%-
פרנק
1
שוויץ
3.6369
0.225%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5931
0.618%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.467%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2078
0.435%

שערי מט”ח יציגים 16/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2370
0.216%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5084
0.060%-
ין
100
יפן
3.0737
0.205%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9366
0.036%
דולר
1
אוסטרליה
2.5238
0.032%
דולר
1
קנדה
2.5625
0.074%-
כתר
1
דנמרק
0.5293
0.019%
כתר
1
נורווגיה
0.3868
0.207%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2240
0.400%-
כתר
1
שוודיה
0.3918
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.6451
0.066%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5649
0.236%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.465%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2069
0.481%-

שערי מט”ח יציגים 15/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2440
0.154%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5111
0.705%
ין
100
יפן
3.0800
0.391%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9352
ללא שינוי
דולר
1
אוסטרליה
2.5230
0.490%
דולר
1
קנדה
2.5644
0.600%
כתר
1
דנמרק
0.5292
0.019%
כתר
1
נורווגיה
0.3860
1.074%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2249
1.581%
כתר
1
שוודיה
0.3918
0.513%
פרנק
1
שוויץ
3.6427
0.011%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5757
0.157%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2079
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 12/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2490
0.337%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4795
0.586%-
ין
100
יפן
3.0921
0.659%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9352
0.410%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5107
0.476%-
דולר
1
קנדה
2.5491
0.833%-
כתר
1
דנמרק
0.5291
0.414%-
כתר
1
נורווגיה
0.3819
0.754%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2214
0.405%-
כתר
1
שוודיה
0.3898
0.485%-
פרנק
1
שוויץ
3.6423
0.475%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5829
0.320%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.463%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2079
0.336%-