שערי מט”ח יציגים 31/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4480
0.058%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5299
0.303%
ין
100
יפן
3.1631
0.277%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8023
0.029%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3093
0.435%-
דולר
1
קנדה
2.6073
0.080%-
כתר
1
דנמרק
0.5088
0.039%-
כתר
1
נורווגיה
0.3740
0.054%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2325
0.726%-
כתר
1
שוודיה
0.3568
0.168%-
פרנק
1
שוויץ
3.5526
0.127%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8635
0.064%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2182
0.137%-

שערי מט”ח יציגים 30/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4500
0.231%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5162
0.367%
ין
100
יפן
3.1719
0.088%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8034
0.018%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3194
0.604%-
דולר
1
קנדה
2.6094
0.549%-
כתר
1
דנמרק
0.5090
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.3738
1.242%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2342
1.140%-
כתר
1
שוודיה
0.3574
0.639%-
פרנק
1
שוויץ
3.5571
0.316%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8666
0.180%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.183%-

שערי מט”ח יציגים 29/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4580
0.087%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4997
0.118%
ין
100
יפן
3.1691
0.016%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8041
0.047%
דולר
1
אוסטרליה
2.3335
0.013%-
דולר
1
קנדה
2.6238
0.172%
כתר
1
דנמרק
0.5090
0.039%
כתר
1
נורווגיה
0.3785
0.265%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2369
0.466%
כתר
1
שוודיה
0.3597
0.251%
פרנק
1
שוויץ
3.5459
0.214%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8754
0.037%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2189
0.137%

שערי מט”ח יציגים 28/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.087%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4944
0.522%-
ין
100
יפן
3.1686
0.129%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8023
0.233%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3338
0.273%-
דולר
1
קנדה
2.6193
0.122%-
כתר
1
דנמרק
0.5088
0.235%-
כתר
1
נורווגיה
0.3775
0.710%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2358
0.841%-
כתר
1
שוודיה
0.3588
0.416%-
פרנק
1
שוויץ
3.5535
0.325%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8736
0.070%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2186
0.091%-

שערי מט”ח יציגים 27/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4580
0.087%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5180
0.357%-
ין
100
יפן
3.1727
0.625%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8112
0.196%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3402
1.103%-
דולר
1
קנדה
2.6225
0.372%-
כתר
1
דנמרק
0.5100
0.196%-
כתר
1
נורווגיה
0.3802
1.093%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2378
1.123%-
כתר
1
שוודיה
0.3603
0.525%-
פרנק
1
שוויץ
3.5651
0.084%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8770
0.084%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2188
0.137%-

שערי מט”ח יציגים 24/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.087%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5342
0.084%-
ין
100
יפן
3.1530
0.048%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8187
0.454%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3663
0.350%-
דולר
1
קנדה
2.6323
0.183%
כתר
1
דנמרק
0.5110
0.448%-
כתר
1
נורווגיה
0.3844
0.130%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2405
0.042%-
כתר
1
שוודיה
0.3622
0.467%-
פרנק
1
שוויץ
3.5621
0.221%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8729
0.033%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2191
0.229%

שערי מט”ח יציגים 23/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4580
0.174%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5380
0.363%
ין
100
יפן
3.1545
0.503%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8361
0.293%
דולר
1
אוסטרליה
2.3746
0.453%
דולר
1
קנדה
2.6275
0.583%-
כתר
1
דנמרק
0.5133
0.273%
כתר
1
נורווגיה
0.3849
0.104%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2406
0.712%
כתר
1
שוודיה
0.3639
0.303%
פרנק
1
שוויץ
3.5700
0.459%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8745
0.162%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2186
0.092%

שערי מט”ח יציגים 22/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4520
0.087%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5216
0.222%
ין
100
יפן
3.1387
0.019%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8249
0.300%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3639
0.375%-
דולר
1
קנדה
2.6429
0.113%-
כתר
1
דנמרק
0.5119
0.292%-
כתר
1
נורווגיה
0.3845
0.389%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2389
0.168%
כתר
1
שוודיה
0.3628
0.165%-
פרנק
1
שוויץ
3.5537
0.443%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8666
0.142%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2184
0.183%-

שערי מט”ח יציגים 21/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.029%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5116
0.499%
ין
100
יפן
3.1393
0.099%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8364
0.144%
דולר
1
אוסטרליה
2.3728
0.067%
דולר
1
קנדה
2.6459
0.045%
כתר
1
דנמרק
0.5134
0.137%
כתר
1
נורווגיה
0.3860
0.438%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2385
0.294%
כתר
1
שוודיה
0.3634
0.138%
פרנק
1
שוויץ
3.5695
0.084%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8735
0.047%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2188
0.046%

שערי מט”ח יציגים 20/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4560
0.058%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4892
0.903%-
ין
100
יפן
3.1362
0.035%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8309
0.395%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3712
0.583%-
דולר
1
קנדה
2.6447
0.174%-
כתר
1
דנמרק
0.5127
0.389%-
כתר
1
נורווגיה
0.3877
0.232%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2378
0.958%-
כתר
1
שוודיה
0.3629
0.330%-
פרנק
1
שוויץ
3.5665
0.338%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8712
0.012%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2187
0.229%