שערי מט”ח יציגים 31/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7480
0.610%-
לישט
1
בריטניה
4.7934
0.588%
יין
100
יפן
3.4113
0.091%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2916
0.519%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6452
0.474%-
דולר
1
קנדה
2.7517
0.671%-
כתר
1
דנמרק
0.5746
0.537%-
כתר
1
נורווגיה
0.4315
0.046%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2610
0.038%-
כתר
1
שוודיה
0.4189
0.380%-
פרנק
1
שוויץ
3.8072
0.452%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2786
0.545%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0248
0.800%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2091
0.806%-

שערי מט”ח יציגים 28/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7710
0.264%-
לישט
1
בריטניה
4.7654
0.276%-
יין
100
יפן
3.4144
0.038%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3140
0.160%
דולר
1
אוסטרליה
2.6578
0.165%-
דולר
1
קנדה
2.7703
0.281%-
כתר
1
דנמרק
0.5777
0.139%
כתר
1
נורווגיה
0.4313
0.116%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2611
0.115%
כתר
1
שוודיה
0.4205
0.406%
פרנק
1
שוויץ
3.8245
0.294%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3075
0.349%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
0.398%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2108
0.095%-

שערי מט”ח יציגים 27/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7810
0.185%
לישט
1
בריטניה
4.7786
0.075%-
יין
100
יפן
3.4131
0.132%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3071
0.317%
דולר
1
אוסטרליה
2.6622
0.030%-
דולר
1
קנדה
2.7781
0.072%
כתר
1
דנמרק
0.5769
0.330%
כתר
1
נורווגיה
0.4318
0.794%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2608
0.968%
כתר
1
שוודיה
0.4188
0.770%
פרנק
1
שוויץ
3.8133
0.216%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3261
0.115%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0251
0.400%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2110
0.142%

שערי מט”ח יציגים 26/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7740
ללא שינוי
לישט
1
בריטניה
4.7822
0.140%
יין
100
יפן
3.4086
0.336%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2935
0.195%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6630
0.045%-
דולר
1
קנדה
2.7761
0.187%-
כתר
1
דנמרק
0.5750
0.191%-
כתר
1
נורווגיה
0.4284
0.672%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2583
0.462%-
כתר
1
שוודיה
0.4156
0.264%-
פרנק
1
שוויץ
3.8051
0.190%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3200
0.068%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2107
0.286%

שערי מט”ח יציגים 24/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7740
0.027%
לישט
1
בריטניה
4.7755
0.209%-
יין
100
יפן
3.3972
0.047%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3019
0.479%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6642
0.671%-
דולר
1
קנדה
2.7813
0.394%-
כתר
1
דנמרק
0.5761
0.484%-
כתר
1
נורווגיה
0.4313
1.078%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2595
1.331%-
כתר
1
שוודיה
0.4167
0.927%-
פרנק
1
שוויץ
3.7979
0.615%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3164
0.019%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2101
0.285%-

שערי מט”ח יציגים 21/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7730
0.426%
לישט
1
בריטניה
4.7855
0.483%
יין
100
יפן
3.3956
1.011%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3226
0.420%
דולר
1
אוסטרליה
2.6822
0.075%
דולר
1
קנדה
2.7923
0.133%
כתר
1
דנמרק
0.5789
0.399%
כתר
1
נורווגיה
0.4360
0.184%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2630
0.190%-
כתר
1
שוודיה
0.4206
0.071%
פרנק
1
שוויץ
3.8214
0.635%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3154
0.383%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
0.806%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2107
0.477%

שערי מט”ח יציגים 20/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7570
0.027%
לישט
1
בריטניה
4.7625
0.301%
יין
100
יפן
3.3616
0.550%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3045
0.479%
דולר
1
אוסטרליה
2.6802
0.697%-
דולר
1
קנדה
2.7886
0.093%-
כתר
1
דנמרק
0.5766
0.523%
כתר
1
נורווגיה
0.4352
0.857%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2635
0.305%
כתר
1
שוודיה
0.4203
1.302%
פרנק
1
שוויץ
3.7973
0.444%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2951
0.068%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0248
0.402%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2097
0.048%

שערי מט”ח יציגים 19/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7560
0.186%-
לישט
1
בריטניה
4.7482
0.538%-
יין
100
יפן
3.3432
0.191%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2840
0.014%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6990
0.310%-
דולר
1
קנדה
2.7912
0.595%-
כתר
1
דנמרק
0.5736
0.035%-
כתר
1
נורווגיה
0.4315
0.346%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2627
0.038%-
כתר
1
שוודיה
0.4149
0.336%-
פרנק
1
שוויץ
3.7805
0.390%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2915
0.200%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0249
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2096
0.048%-

שערי מט”ח יציגים 18/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7630
0.397%-
לישט
1
בריטניה
4.7739
0.128%
יין
100
יפן
3.3496
0.438%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2846
0.007%
דולר
1
אוסטרליה
2.7074
0.129%-
דולר
1
קנדה
2.8079
0.496%-
כתר
1
דנמרק
0.5738
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.4330
1.187%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2628
0.076%-
כתר
1
שוודיה
0.4163
0.240%-
פרנק
1
שוויץ
3.7953
0.237%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3021
0.393%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0249
0.400%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2097
0.333%-

שערי מט”ח יציגים 17/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7780
0.186%
לישט
1
בריטניה
4.7678
0.464%
יין
100
יפן
3.3350
0.391%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2843
0.603%
דולר
1
אוסטרליה
2.7109
0.393%
דולר
1
קנדה
2.8219
0.213%
כתר
1
דנמרק
0.5738
0.578%
כתר
1
נורווגיה
0.4382
0.114%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2630
0.343%
כתר
1
שוודיה
0.4173
0.724%
פרנק
1
שוויץ
3.8043
0.592%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3230
0.184%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2104
0.190%