שערי מט”ח יציגים 31/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3620
0.178%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4820
0.199%
ין
100
יפן
3.1732
0.063%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0126
0.207%
דולר
1
אוסטרליה
2.4739
0.487%
דולר
1
קנדה
2.5720
0.031%-
כתר
1
דנמרק
0.5391
0.204%
כתר
1
נורווגיה
0.3842
0.602%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2012
0.953%
כתר
1
שוודיה
0.3899
0.257%
פרנק
1
שוויץ
3.7250
0.011%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7416
0.179%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
0.448%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2120
0.094%-

שערי מט”ח יציגים 28/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3680
0.030%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4731
0.832%
ין
100
יפן
3.1752
0.022%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0043
0.737%
דולר
1
אוסטרליה
2.4619
0.881%
דולר
1
קנדה
2.5728
0.449%
כתר
1
דנמרק
0.5380
0.749%
כתר
1
נורווגיה
0.3819
1.219%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1993
0.302%
כתר
1
שוודיה
0.3889
0.934%
פרנק
1
שוויץ
3.7246
0.676%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7501
0.032%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2122
0.376%-

שערי מט”ח יציגים 27/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3690
0.941%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4362
0.807%-
ין
100
יפן
3.1745
0.788%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9750
1.011%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4404
0.396%-
דולר
1
קנדה
2.5613
0.748%-
כתר
1
דנמרק
0.5340
1.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3773
0.763%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1987
2.022%-
כתר
1
שוודיה
0.3853
0.773%-
פרנק
1
שוויץ
3.6996
1.054%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7516
0.944%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
0.889%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2130
0.560%-

שערי מט”ח יציגים 26/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4010
0.029%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4723
0.175%
ין
100
יפן
3.1997
0.182%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0156
0.042%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4501
0.414%
דולר
1
קנדה
2.5806
0.182%
כתר
1
דנמרק
0.5395
0.037%-
כתר
1
נורווגיה
0.3802
0.053%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2028
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3883
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.7390
0.067%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7969
0.023%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2142
0.187%

שערי מט”ח יציגים 25/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4000
0.059%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4645
0.056%-
ין
100
יפן
3.1939
0.737%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0173
0.293%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4400
0.347%-
דולר
1
קנדה
2.5759
0.533%-
כתר
1
דנמרק
0.5397
0.296%-
כתר
1
נורווגיה
0.3800
0.158%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2028
1.097%
כתר
1
שוודיה
0.3883
0.077%-
פרנק
1
שוויץ
3.7365
0.208%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7958
0.054%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2138
0.373%-

שערי מט”ח יציגים 24/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4020
0.059%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4670
0.813%-
ין
100
יפן
3.2176
0.229%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0291
0.074%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4485
0.049%
דולר
1
קנדה
2.5897
0.271%
כתר
1
דנמרק
0.5413
0.055%-
כתר
1
נורווגיה
0.3794
0.524%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2006
1.776%
כתר
1
שוודיה
0.3886
0.385%-
פרנק
1
שוויץ
3.7443
0.008%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7984
0.050%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2146
0.421%

שערי מט”ח יציגים 21/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4040
0.059%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5036
0.711%
ין
100
יפן
3.2250
0.392%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0321
0.047%
דולר
1
אוסטרליה
2.4473
0.390%
דולר
1
קנדה
2.5827
0.229%
כתר
1
דנמרק
0.5416
0.055%
כתר
1
נורווגיה
0.3814
0.210%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1971
0.303%-
כתר
1
שוודיה
0.3901
0.205%
פרנק
1
שוויץ
3.7446
0.233%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8008
0.054%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2137
0.047%

שערי מט”ח יציגים 20/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4020
0.059%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4718
0.558%-
ין
100
יפן
3.2124
0.539%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0302
0.741%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4378
1.411%-
דולר
1
קנדה
2.5768
0.387%-
כתר
1
דנמרק
0.5413
0.734%-
כתר
1
נורווגיה
0.3806
1.143%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1977
0.101%
כתר
1
שוודיה
0.3893
1.168%-
פרנק
1
שוויץ
3.7359
0.733%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7982
0.048%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2136
0.188%

שערי מט”ח יציגים 19/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4000
0.029%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4969
0.350%
ין
100
יפן
3.2298
0.189%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0603
0.299%
דולר
1
אוסטרליה
2.4727
0.467%
דולר
1
קנדה
2.5868
0.108%
כתר
1
דנמרק
0.5453
0.313%
כתר
1
נורווגיה
0.3850
0.130%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1975
1.023%
כתר
1
שוודיה
0.3939
0.485%
פרנק
1
שוויץ
3.7635
0.149%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7959
0.029%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2132
0.187%-

שערי מט”ח יציגים 18/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4010
0.235%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4812
0.489%
ין
100
יפן
3.2237
0.590%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0482
0.225%
דולר
1
אוסטרליה
2.4612
0.502%
דולר
1
קנדה
2.5840
0.295%
כתר
1
דנמרק
0.5436
0.221%
כתר
1
נורווגיה
0.3855
0.364%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1955
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3920
0.026%-
פרנק
1
שוויץ
3.7579
0.109%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7973
0.220%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2136
0.047%-