שערי מט”ח יציגים 30/04/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5000
0.029%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3810
0.703%
ין
100
יפן
3.2844
0.570%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8066
0.478%
דולר
1
אוסטרליה
2.2913
1.148%
דולר
1
קנדה
2.5226
1.248%
כתר
1
דנמרק
0.5104
0.472%
כתר
1
נורווגיה
0.3400
2.286%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1937
4.140%
כתר
1
שוודיה
0.3567
2.002%
פרנק
1
שוויץ
3.6045
0.743%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9328
0.032%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2217
0.180%-

שערי מט”ח יציגים 28/04/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4990
0.455%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3504
0.401%-
ין
100
יפן
3.2658
0.436%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7885
0.593%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2653
0.101%-
דולר
1
קנדה
2.4915
0.252%-
כתר
1
דנמרק
0.5080
0.587%-
כתר
1
נורווגיה
0.3324
0.120%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1860
0.375%-
כתר
1
שוודיה
0.3497
0.285%-
פרנק
1
שוויץ
3.5779
0.840%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9344
0.472%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2221
0.537%-

שערי מט”ח יציגים 27/04/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5150
0.255%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3679
0.654%
ין
100
יפן
3.2801
0.269%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8111
0.751%
דולר
1
אוסטרליה
2.2676
1.255%
דולר
1
קנדה
2.4978
0.116%-
כתר
1
דנמרק
0.5110
0.749%
כתר
1
נורווגיה
0.3328
0.818%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1867
1.357%
כתר
1
שוודיה
0.3507
0.516%
פרנק
1
שוויץ
3.6082
0.289%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9578
0.253%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2233
0.045%

שערי מט”ח יציגים 24/04/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5240
0.928%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3395
1.177%-
ין
100
יפן
3.2713
1.014%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7827
1.307%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2395
0.705%-
דולר
1
קנדה
2.5007
0.545%-
כתר
1
דנמרק
0.5072
1.304%-
כתר
1
נורווגיה
0.3301
0.960%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1842
1.021%-
כתר
1
שוודיה
0.3489
0.909%-
פרנק
1
שוויץ
3.5978
1.325%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9704
0.921%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.851%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2232
1.151%-

שערי מט”ח יציגים 23/04/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5570
0.452%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3912
0.363%
ין
100
יפן
3.3048
0.511%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8328
0.348%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2554
0.566%
דולר
1
קנדה
2.5144
0.411%
כתר
1
דנמרק
0.5139
0.330%-
כתר
1
נורווגיה
0.3333
0.180%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1861
0.905%-
כתר
1
שוודיה
0.3521
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.6461
0.222%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0166
0.436%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
0.427%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2258
0.445%

שערי מט”ח יציגים 22/04/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5410
0.310%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3753
0.021%-
ין
100
יפן
3.2880
0.523%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8462
0.016%
דולר
1
אוסטרליה
2.2427
0.700%
דולר
1
קנדה
2.5041
0.566%
כתר
1
דנמרק
0.5156
0.000%
כתר
1
נורווגיה
0.3327
0.419%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1878
0.643%
כתר
1
שוודיה
0.3521
0.028%
פרנק
1
שוויץ
3.6542
0.082%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9948
0.287%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.426%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2248
0.310%-

שערי מט”ח יציגים 21/04/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5520
0.782%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3762
1.896%-
ין
100
יפן
3.3053
0.542%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8456
1.134%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2271
2.337%-
דולר
1
קנדה
2.4900
1.961%-
כתר
1
דנמרק
0.5156
1.131%-
כתר
1
נורווגיה
0.3341
3.131%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1866
1.944%-
כתר
1
שוודיה
0.3520
1.676%-
פרנק
1
שוויץ
3.6572
1.093%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0092
0.806%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
0.844%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2255
0.792%-

שערי מט”ח יציגים 20/04/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5800
0.306%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4608
0.166%-
ין
100
יפן
3.3233
0.237%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8897
0.000%
דולר
1
אוסטרליה
2.2804
0.467%
דולר
1
קנדה
2.5398
0.302%-
כתר
1
דנמרק
0.5215
0.038%
כתר
1
נורווגיה
0.3449
0.583%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1903
0.523%-
כתר
1
שוודיה
0.3580
0.084%
פרנק
1
שוויץ
3.6976
0.005%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0499
0.292%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2273
0.307%-

שערי מט”ח יציגים 17/04/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5910
0.083%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4682
0.386%-
ין
100
יפן
3.3312
0.204%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8897
0.486%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2698
0.314%
דולר
1
קנדה
2.5475
0.039%-
כתר
1
דנמרק
0.5213
0.477%-
כתר
1
נורווגיה
0.3429
0.410%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1913
0.881%-
כתר
1
שוודיה
0.3577
0.223%-
פרנק
1
שוויץ
3.6978
0.514%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0647
0.085%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2280
0.088%-

שערי מט”ח יציגים 16/04/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5940
0.419%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4855
0.289%-
ין
100
יפן
3.3380
0.328%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9087
0.031%
דולר
1
אוסטרליה
2.2627
1.317%-
דולר
1
קנדה
2.5485
1.121%-
כתר
1
דנמרק
0.5238
0.057%
כתר
1
נורווגיה
0.3415
1.585%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1930
2.869%-
כתר
1
שוודיה
0.3585
0.250%-
פרנק
1
שוויץ
3.7169
0.294%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0690
0.408%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2282
0.662%