שערי מט”ח יציגים לתאריך 02/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3750
0.327%
ליש”ט
1
בריטניה
3.9024
0.151%
ין
100
יפן
2.4066
0.348%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3722
0.095%
דולר
1
אוסטרליה
2.2944
0.022%-
דולר
1
קנדה
2.5678
0.603%
כתר
1
דנמרק
0.4534
0.088%
כתר
1
נורווגיה
0.3367
0.268%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1952
0.204%-
כתר
1
שוודיה
0.3137
0.096%-
פרנק
1
שוויץ
3.4477
0.408%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7597
0.416%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
0.450%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1755
0.228%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 01/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3640
0.688%
ליש”ט
1
בריטניה
3.8965
0.322%
ין
100
יפן
2.4150
0.303%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3690
1.026%
דולר
1
אוסטרליה
2.2949
0.192%
דולר
1
קנדה
2.5524
0.169%
כתר
1
דנמרק
0.4530
1.026%
כתר
1
נורווגיה
0.3358
0.119%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1956
0.204%-
כתר
1
שוודיה
0.3140
0.577%
פרנק
1
שוויץ
3.4337
0.559%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7400
0.594%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
0.452%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1751
0.690%