שערי מט”ח יציגים 29/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6320
0.110%-
לישט
1
בריטניה
4.7326
0.994%-
יין
100
יפן
3.2778
0.549%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0782
0.228%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5729
0.178%-
דולר
1
קנדה
2.7052
0.078%-
כתר
1
דנמרק
0.5462
0.237%-
כתר
1
נורווגיה
0.4203
0.024%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2493
0.768%
כתר
1
שוודיה
0.3909
0.282%
פרנק
1
שוויץ
3.6494
0.060%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1278
0.008%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2095
0.143%-

שערי מט”ח יציגים 28/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6360
0.028%
לישט
1
בריטניה
4.7801
0.570%-
יין
100
יפן
3.2959
0.088%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0875
0.229%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5775
0.023%
דולר
1
קנדה
2.7073
0.078%-
כתר
1
דנמרק
0.5475
0.219%-
כתר
1
נורווגיה
0.4202
0.591%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2474
0.242%-
כתר
1
שוודיה
0.3898
0.764%-
פרנק
1
שוויץ
3.6516
0.104%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1282
0.035%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2098
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 27/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6350
0.498%
לישט
1
בריטניה
4.8075
0.483%
יין
100
יפן
3.2930
0.491%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0969
0.054%
דולר
1
אוסטרליה
2.5769
0.039%-
דולר
1
קנדה
2.7094
0.356%
כתר
1
דנמרק
0.5487
0.036%
כתר
1
נורווגיה
0.4227
0.401%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2480
1.470%-
כתר
1
שוודיה
0.3928
0.179%
פרנק
1
שוויץ
3.6554
0.335%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1264
0.498%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2098
0.479%

שערי מט”ח יציגים 26/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6170
0.166%-
לישט
1
בריטניה
4.7844
0.090%-
יין
100
יפן
3.2769
0.392%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0947
0.173%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5779
0.148%
דולר
1
קנדה
2.6998
0.059%
כתר
1
דנמרק
0.5485
0.164%-
כתר
1
נורווגיה
0.4244
0.094%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2517
0.399%
כתר
1
שוודיה
0.3921
0.254%-
פרנק
1
שוויץ
3.6432
0.143%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1010
0.174%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2088
0.524%-

שערי מט”ח יציגים 25/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6230
0.416%
לישט
1
בריטניה
4.7887
0.474%
יין
100
יפן
3.2898
1.644%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1018
0.061%
דולר
1
אוסטרליה
2.5741
0.523%
דולר
1
קנדה
2.6982
0.274%-
כתר
1
דנמרק
0.5494
0.018%
כתר
1
נורווגיה
0.4248
0.402%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2507
0.360%
כתר
1
שוודיה
0.3931
0.025%
פרנק
1
שוויץ
3.6484
0.963%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1099
0.464%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2099
0.479%

שערי מט”ח יציגים 20/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6080
0.055%
לישט
1
בריטניה
4.7661
0.432%-
יין
100
יפן
3.2366
0.025%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0993
0.161%
דולר
1
אוסטרליה
2.5607
0.055%
דולר
1
קנדה
2.7056
0.243%-
כתר
1
דנמרק
0.5493
0.164%
כתר
1
נורווגיה
0.4231
0.095%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2498
0.120%-
כתר
1
שוודיה
0.3930
0.409%
פרנק
1
שוויץ
3.6136
0.272%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0863
0.016%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2089
0.048%

שערי מט”ח יציגים 19/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6060
0.139%
לישט
1
בריטניה
4.7868
0.367%
יין
100
יפן
3.2374
0.254%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0927
0.090%
דולר
1
אוסטרליה
2.5593
0.047%
דולר
1
קנדה
2.7122
0.411%
כתר
1
דנמרק
0.5484
0.091%
כתר
1
נורווגיה
0.4227
0.047%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2501
0.200%-
כתר
1
שוודיה
0.3914
0.128%
פרנק
1
שוויץ
3.6038
0.136%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0855
0.118%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2088
0.530%

שערי מט”ח יציגים 18/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6010
0.083%-
לישט
1
בריטניה
4.7693
0.230%-
יין
100
יפן
3.2292
0.037%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0890
0.169%
דולר
1
אוסטרליה
2.5581
0.192%
דולר
1
קנדה
2.7011
0.258%-
כתר
1
דנמרק
0.5479
0.183%
כתר
1
נורווגיה
0.4229
0.332%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2506
0.401%
כתר
1
שוודיה
0.3909
0.592%
פרנק
1
שוויץ
3.5989
0.223%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0795
0.220%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2077
0.290%

שערי מט”ח יציגים 15/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6040
0.111%
לישט
1
בריטניה
4.7803
0.107%
יין
100
יפן
3.2280
0.087%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0821
0.283%
דולר
1
אוסטרליה
2.5532
0.559%
דולר
1
קנדה
2.7081
0.330%
כתר
1
דנמרק
0.5469
0.257%
כתר
1
נורווגיה
0.4215
0.597%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2496
0.564%
כתר
1
שוודיה
0.3886
0.621%
פרנק
1
שוויץ
3.5909
0.165%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0907
0.148%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.420%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2071
0.048%

שערי מט”ח יציגים 14/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6000
0.470%-
לישט
1
בריטניה
4.7752
0.334%
יין
100
יפן
3.2252
0.702%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0706
0.345%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5390
0.607%-
דולר
1
קנדה
2.6992
0.369%-
כתר
1
דנמרק
0.5455
0.365%-
כתר
1
נורווגיה
0.4190
0.214%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2482
1.625%-
כתר
1
שוודיה
0.3862
0.232%-
פרנק
1
שוויץ
3.5850
0.270%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0832
0.480%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.833%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2070
0.241%-