שערי מט"ח יציגים 11/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2600
0.215%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5059
0.111%
ין
100
יפן
3.1126
0.248%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9514
0.221%
דולר
1
אוסטרליה
2.5227
0.326%
דולר
1
קנדה
2.5705
0.304%
כתר
1
דנמרק
0.5313
0.226%
כתר
1
נורווגיה
0.3848
0.130%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2223
0.497%
כתר
1
שוודיה
0.3917
0.128%
פרנק
1
שוויץ
3.6597
0.288%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5976
0.196%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.465%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2086
0.433%

שערי מט"ח יציגים 10/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2530
0.184%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5009
0.292%
ין
100
יפן
3.1049
0.254%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9427
0.015%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5145
0.004%-
דולר
1
קנדה
2.5627
0.192%
כתר
1
דנמרק
0.5301
0.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3853
0.312%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2212
0.591%
כתר
1
שוודיה
0.3912
0.333%
פרנק
1
שוויץ
3.6492
0.096%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5886
0.172%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.463%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2077
0.336%-

שערי מט"ח יציגים 09/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2590
0.701%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4878
0.178%-
ין
100
יפן
3.1128
0.167%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9433
0.144%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5146
0.004%-
דולר
1
קנדה
2.5578
0.490%-
כתר
1
דנמרק
0.5302
0.169%-
כתר
1
נורווגיה
0.3841
0.260%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2199
0.228%
כתר
1
שוודיה
0.3899
0.281%-
פרנק
1
שוויץ
3.6457
0.038%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5965
0.706%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.461%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2084
0.715%-

שערי מט"ח יציגים 08/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2820
0.122%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4958
0.144%-
ין
100
יפן
3.1076
0.343%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9490
0.310%
דולר
1
אוסטרליה
2.5147
0.443%
דולר
1
קנדה
2.5704
0.074%
כתר
1
דנמרק
0.5311
0.321%
כתר
1
נורווגיה
0.3851
0.917%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2194
0.227%-
כתר
1
שוודיה
0.3910
0.488%
פרנק
1
שוויץ
3.6443
0.069%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6292
0.106%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2099
0.239%

שערי מט"ח יציגים 05/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2860
0.364%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5023
0.131%-
ין
100
יפן
3.1183
0.482%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9368
0.478%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5036
0.418%-
דולר
1
קנדה
2.5685
0.260%-
כתר
1
דנמרק
0.5294
0.489%-
כתר
1
נורווגיה
0.3816
0.157%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2199
0.365%
כתר
1
שוודיה
0.3891
0.256%-
פרנק
1
שוויץ
3.6418
0.399%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6341
0.436%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.459%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2094
0.570%-

שערי מט"ח יציגים 04/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2980
0.061%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5082
0.140%
ין
100
יפן
3.1334
0.267%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9557
0.310%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5141
0.016%-
דולר
1
קנדה
2.5752
0.202%-
כתר
1
דנמרק
0.5320
0.281%-
כתר
1
נורווגיה
0.3822
0.183%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2191
0.545%-
כתר
1
שוודיה
0.3901
0.383%-
פרנק
1
שוויץ
3.6564
0.411%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6544
0.011%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2106
0.190%

שערי מט"ח יציגים 03/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3000
0.000%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5019
0.217%-
ין
100
יפן
3.1418
0.019%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9680
0.048%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5145
0.359%
דולר
1
קנדה
2.5804
0.237%
כתר
1
דנמרק
0.5335
0.056%-
כתר
1
נורווגיה
0.3829
0.078%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2203
0.136%
כתר
1
שוודיה
0.3916
0.205%
פרנק
1
שוויץ
3.6715
0.038%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6549
0.019%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2102
0.095%

שערי מט"ח יציגים 02/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3000
0.365%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5117
0.129%
ין
100
יפן
3.1412
0.227%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9699
0.035%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5055
0.112%-
דולר
1
קנדה
2.5743
0.269%
כתר
1
דנמרק
0.5338
0.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3832
0.288%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2200
0.640%
כתר
1
שוודיה
0.3908
0.102%-
פרנק
1
שוויץ
3.6729
0.049%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6540
0.362%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.461%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2100
0.430%

שערי מט"ח יציגים 01/02/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2880
0.091%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5059
0.171%
ין
100
יפן
3.1341
0.124%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9713
0.396%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5083
0.310%-
דולר
1
קנדה
2.5674
0.230%
כתר
1
דנמרק
0.5339
0.410%-
כתר
1
נורווגיה
0.3821
0.547%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2186
0.552%
כתר
1
שוודיה
0.3912
0.610%-
פרנק
1
שוויץ
3.6711
0.770%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6372
0.093%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.459%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2091
0.191%-

שערי מט"ח יציגים 29/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2910
0.091%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4982
0.060%-
ין
100
יפן
3.1380
0.621%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9871
0.025%
דולר
1
אוסטרליה
2.5161
0.387%
דולר
1
קנדה
2.5615
0.004%-
כתר
1
דנמרק
0.5361
0.019%
כתר
1
נורווגיה
0.3842
1.265%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2174
0.509%
כתר
1
שוודיה
0.3936
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.6996
0.041%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6415
0.082%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2095
0.048%-