שערי מט"ח יציגים 09/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4790
0.115%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2175
0.399%-
ין
100
יפן
3.2835
0.024%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8929
0.264%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3684
0.165%
דולר
1
קנדה
2.6311
0.431%
כתר
1
דנמרק
0.5216
0.268%-
כתר
1
נורווגיה
0.3901
0.077%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2308
0.043%
כתר
1
שוודיה
0.3633
0.138%
פרנק
1
שוויץ
3.5692
0.008%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9068
0.112%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2100
0.285%-

שערי מט"ח יציגים 08/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4830
0.115%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2344
0.005%
ין
100
יפן
3.2827
0.049%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9032
0.113%
דולר
1
אוסטרליה
2.3645
0.690%
דולר
1
קנדה
2.6198
0.137%-
כתר
1
דנמרק
0.5230
0.115%
כתר
1
נורווגיה
0.3898
0.383%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2307
1.788%-
כתר
1
שוודיה
0.3628
0.138%-
פרנק
1
שוויץ
3.5695
0.267%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9123
0.112%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.433%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2106
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 07/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4870
0.200%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2342
0.468%-
ין
100
יפן
3.2811
0.085%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8988
0.223%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3483
1.041%-
דולר
1
קנדה
2.6234
0.772%-
כתר
1
דנמרק
0.5224
0.210%-
כתר
1
נורווגיה
0.3913
0.280%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2349
0.592%-
כתר
1
שוודיה
0.3633
0.274%-
פרנק
1
שוויץ
3.5600
0.531%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9178
0.203%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2106
0.190%-

שערי מט"ח יציגים 06/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4940
ללא שינוי
ליש"ט
1
בריטניה
4.2541
0.214%
ין
100
יפן
3.2783
0.552%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9075
0.190%
דולר
1
אוסטרליה
2.3730
0.359%
דולר
1
קנדה
2.6438
0.098%
כתר
1
דנמרק
0.5235
0.230%
כתר
1
נורווגיה
0.3924
0.307%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2363
0.854%
כתר
1
שוודיה
0.3643
0.469%
פרנק
1
שוויץ
3.5790
0.212%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9278
0.008%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2110
0.142%-

שערי מט"ח יציגים 05/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4940
0.427%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2450
0.179%-
ין
100
יפן
3.2965
0.469%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9001
0.239%
דולר
1
אוסטרליה
2.3645
0.959%-
דולר
1
קנדה
2.6412
0.456%-
כתר
1
דנמרק
0.5223
0.211%
כתר
1
נורווגיה
0.3912
0.584%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2343
2.253%-
כתר
1
שוודיה
0.3626
0.083%-
פרנק
1
שוויץ
3.5866
0.957%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9282
0.432%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2113
0.189%-

שערי מט"ח יציגים 02/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5090
0.426%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2526
0.305%-
ין
100
יפן
3.2811
1.469%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8908
0.059%
דולר
1
אוסטרליה
2.3874
1.044%-
דולר
1
קנדה
2.6533
0.443%-
כתר
1
דנמרק
0.5212
0.077%
כתר
1
נורווגיה
0.3935
0.832%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2397
1.520%-
כתר
1
שוודיה
0.3629
0.384%-
פרנק
1
שוויץ
3.5526
0.396%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9496
0.420%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2117
0.423%-

שערי מט"ח יציגים 01/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5240
0.714%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2656
0.171%
ין
100
יפן
3.2336
0.348%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8885
0.287%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4126
0.037%
דולר
1
קנדה
2.6651
0.131%
כתר
1
דנמרק
0.5208
0.268%-
כתר
1
נורווגיה
0.3968
0.477%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2434
1.017%-
כתר
1
שוודיה
0.3643
0.383%-
פרנק
1
שוויץ
3.5386
0.190%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9705
0.725%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.866%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2126
0.615%

שערי מט"ח יציגים 31/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4990
0.029%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2583
0.056%-
ין
100
יפן
3.2224
0.031%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8997
0.046%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4117
0.071%
דולר
1
קנדה
2.6616
0.154%
כתר
1
דנמרק
0.5222
0.057%-
כתר
1
נורווגיה
0.3987
0.499%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2459
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3657
0.218%-
פרנק
1
שוויץ
3.5319
0.059%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9347
0.049%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2113
0.095%

שערי מט"ח יציגים 30/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5000
0.709%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2607
1.949%-
ין
100
יפן
3.2234
0.663%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9015
0.533%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4100
1.019%-
דולר
1
קנדה
2.6575
0.699%-
כתר
1
דנמרק
0.5225
0.533%-
כתר
1
נורווגיה
0.4007
0.988%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2459
0.807%-
כתר
1
שוודיה
0.3665
1.186%-
פרנק
1
שוויץ
3.5340
0.599%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9371
0.700%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.858%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2111
0.565%-

שערי מט"ח יציגים 29/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5250
0.028%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3454
0.858%-
ין
100
יפן
3.2449
0.031%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9224
0.087%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4348
0.360%-
דולר
1
קנדה
2.6762
0.030%
כתר
1
דנמרק
0.5253
0.095%-
כתר
1
נורווגיה
0.4047
0.025%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2479
0.522%-
כתר
1
שוודיה
0.3709
0.322%-
פרנק
1
שוויץ
3.5553
0.037%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9719
0.014%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2123
0.094%-