שער יציג לתאריך 07/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6680
0.623%-
לישט
1
בריטניה
4.8305
0.409%
יין
100
יפן
3.2439
0.543%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2172
0.252%
דולר
1
אוסטרליה
2.6779
0.307%
דולר
1
קנדה
2.8054
0.256%-
כתר
1
דנמרק
0.5653
0.230%
כתר
1
נורווגיה
0.4424
0.317%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2635
1.698%
כתר
1
שוודיה
0.4085
0.393%
פרנק
1
שוויץ
3.6850
0.308%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1704
0.613%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
0.820%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2045
0.776%-

שער יציג לתאריך 06/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6910
0.243%-
לישט
1
בריטניה
4.8108
0.106%
יין
100
יפן
3.2616
0.159%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2066
0.024%
דולר
1
אוסטרליה
2.6697
0.357%
דולר
1
קנדה
2.8126
0.421%-
כתר
1
דנמרק
0.5640
0.018%
כתר
1
נורווגיה
0.4410
0.113%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2591
0.582%
כתר
1
שוודיה
0.4069
0.025%
פרנק
1
שוויץ
3.6737
0.071%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2023
0.238%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2061
ללא שינוי

שער יציג לתאריך 05/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7000
0.244%
לישט
1
בריטניה
4.8057
0.137%-
יין
100
יפן
3.2668
0.070%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2056
0.410%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6602
0.468%-
דולר
1
קנדה
2.8245
0.106%-
כתר
1
דנמרק
0.5639
0.389%-
כתר
1
נורווגיה
0.4415
0.563%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2576
0.077%-
כתר
1
שוודיה
0.4068
0.829%-
פרנק
1
שוויץ
3.6763
0.350%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2147
0.238%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.410%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2061
ללא שינוי

שער יציג לתאריך 02/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6910
0.405%-
לישט
1
בריטניה
4.8123
0.781%
יין
100
יפן
3.2691
0.363%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2229
0.133%
דולר
1
אוסטרליה
2.6727
0.762%
דולר
1
קנדה
2.8275
0.057%
כתר
1
דנמרק
0.5661
0.142%
כתר
1
נורווגיה
0.4440
0.271%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2578
1.297%
כתר
1
שוודיה
0.4102
0.244%
פרנק
1
שוויץ
3.6892
0.125%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2023
0.393%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2061
0.290%-

שער יציג לתאריך 01/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7060
0.403%-
לישט
1
בריטניה
4.7750
0.743%
יין
100
יפן
3.2810
0.137%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2173
0.140%
דולר
1
אוסטרליה
2.6525
0.592%
דולר
1
קנדה
2.8259
0.286%-
כתר
1
דנמרק
0.5653
0.159%
כתר
1
נורווגיה
0.4428
0.408%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2545
1.435%
כתר
1
שוודיה
0.4092
1.062%
פרנק
1
שוויץ
3.6938
0.005%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2228
0.353%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.407%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2067
0.529%-

שער יציג לתאריך 31/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7210
0.459%
לישט
1
בריטניה
4.7398
0.190%-
יין
100
יפן
3.2855
0.349%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2114
0.104%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6369
0.419%
דולר
1
קנדה
2.8340
0.255%
כתר
1
דנמרק
0.5644
0.106%-
כתר
1
נורווגיה
0.4410
0.519%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2509
1.954%-
כתר
1
שוודיה
0.4049
0.295%-
פרנק
1
שוויץ
3.6940
0.246%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2413
0.391%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.408%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2078
0.727%

שער יציג לתאריך 29/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7040
0.081%
לישט
1
בריטניה
4.7488
0.086%
יין
100
יפן
3.2970
0.248%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2158
0.131%
דולר
1
אוסטרליה
2.6259
0.891%
דולר
1
קנדה
2.8268
0.341%
כתר
1
דנמרק
0.5650
0.106%
כתר
1
נורווגיה
0.4433
0.226%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2559
1.267%
כתר
1
שוודיה
0.4061
0.321%
פרנק
1
שוויץ
3.7031
0.084%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2209
0.096%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.145%-

שער יציג לתאריך 26/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7010
0.217%
לישט
1
בריטניה
4.7447
0.401%-
יין
100
יפן
3.3052
0.541%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2103
0.069%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6027
0.554%-
דולר
1
קנדה
2.8172
0.431%-
כתר
1
דנמרק
0.5644
0.053%-
כתר
1
נורווגיה
0.4423
0.338%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2527
1.018%-
כתר
1
שוודיה
0.4048
0.173%-
פרנק
1
שוויץ
3.7000
0.162%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2159
0.281%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2066
0.194%

שער יציג לתאריך 25/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6930
0.353%
לישט
1
בריטניה
4.7638
0.350%
יין
100
יפן
3.2874
0.683%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2132
0.518%
דולר
1
אוסטרליה
2.6172
0.314%
דולר
1
קנדה
2.8294
0.619%
כתר
1
דנמרק
0.5647
0.516%
כתר
1
נורווגיה
0.4438
0.430%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2553
0.777%-
כתר
1
שוודיה
0.4055
0.173%
פרנק
1
שוויץ
3.6940
0.222%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2013
0.272%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.823%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2062
0.634%

שער יציג לתאריך 24/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6800
0.273%
לישט
1
בריטניה
4.7472
0.390%-
יין
100
יפן
3.2651
0.092%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1915
0.510%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6090
0.335%
דולר
1
קנדה
2.8120
0.361%
כתר
1
דנמרק
0.5618
0.514%-
כתר
1
נורווגיה
0.4419
0.338%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2573
0.705%
כתר
1
שוודיה
0.4048
0.589%-
פרנק
1
שוויץ
3.6858
0.108%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1872
0.333%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2049
0.049%-