שערי מט"ח יציגים 09/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6820
0.460%-
לישט
1
בריטניה
4.6914
0.539%-
יין
100
יפן
3.3822
0.602%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2156
0.446%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6392
0.080%
דולר
1
קנדה
2.7817
0.101%-
כתר
1
דנמרק
0.5646
0.441%-
כתר
1
נורווגיה
0.4318
0.346%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2633
0.265%-
כתר
1
שוודיה
0.4119
1.009%-
פרנק
1
שוויץ
3.7530
0.477%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1887
0.451%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2051
0.582%-

שערי מט"ח יציגים 08/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6990
0.135%
לישט
1
בריטניה
4.7168
0.132%
יין
100
יפן
3.4027
0.273%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2345
0.168%
דולר
1
אוסטרליה
2.6371
0.042%
דולר
1
קנדה
2.7845
0.614%
כתר
1
דנמרק
0.5671
0.194%
כתר
1
נורווגיה
0.4333
0.487%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2640
0.826%-
כתר
1
שוודיה
0.4161
0.629%
פרנק
1
שוויץ
3.7710
0.165%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2122
0.125%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.410%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.048%

שערי מט"ח יציגים 07/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6940
0.699%-
לישט
1
בריטניה
4.7106
0.085%-
יין
100
יפן
3.4120
0.906%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2274
0.349%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6360
0.542%
דולר
1
קנדה
2.7675
0.018%
כתר
1
דנמרק
0.5660
0.352%-
כתר
1
נורווגיה
0.4312
0.349%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2662
1.102%
כתר
1
שוודיה
0.4135
0.024%-
פרנק
1
שוויץ
3.7648
0.098%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2057
0.584%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
1.215%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2062
0.722%-

שערי מט"ח יציגים 04/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7200
0.588%-
לישט
1
בריטניה
4.7146
0.274%
יין
100
יפן
3.4432
1.012%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2422
0.174%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6218
0.633%
דולר
1
קנדה
2.7670
0.699%
כתר
1
דנמרק
0.5680
0.193%-
כתר
1
נורווגיה
0.4297
0.468%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2633
2.213%
כתר
1
שוודיה
0.4136
0.170%
פרנק
1
שוויץ
3.7685
0.486%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2363
0.596%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
0.403%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2077
0.527%-

שערי מט"ח יציגים 03/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7420
0.107%-
לישט
1
בריטניה
4.7017
0.929%-
יין
100
יפן
3.4784
1.266%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2496
0.817%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6053
0.781%-
דולר
1
קנדה
2.7478
0.007%-
כתר
1
דנמרק
0.5691
0.836%-
כתר
1
נורווגיה
0.4277
1.133%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2576
0.077%-
כתר
1
שוודיה
0.4129
1.620%-
פרנק
1
שוויץ
3.7869
0.494%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2677
0.110%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0248
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2088
0.096%-

שערי מט"ח יציגים 02/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7460
0.053%-
לישט
1
בריטניה
4.7458
0.993%-
יין
100
יפן
3.4349
0.692%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2846
0.163%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6258
0.733%-
דולר
1
קנדה
2.7480
0.134%-
כתר
1
דנמרק
0.5739
0.122%-
כתר
1
נורווגיה
0.4326
0.255%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2578
1.226%-
כתר
1
שוודיה
0.4197
0.191%
פרנק
1
שוויץ
3.8057
0.039%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2735
0.097%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0248
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2090
0.048%-

שערי מט"ח יציגים 31/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7480
0.610%-
לישט
1
בריטניה
4.7934
0.588%
יין
100
יפן
3.4113
0.091%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2916
0.519%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6452
0.474%-
דולר
1
קנדה
2.7517
0.671%-
כתר
1
דנמרק
0.5746
0.537%-
כתר
1
נורווגיה
0.4315
0.046%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2610
0.038%-
כתר
1
שוודיה
0.4189
0.380%-
פרנק
1
שוויץ
3.8072
0.452%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2786
0.545%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0248
0.800%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2091
0.806%-

שערי מט"ח יציגים 28/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7710
0.264%-
לישט
1
בריטניה
4.7654
0.276%-
יין
100
יפן
3.4144
0.038%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3140
0.160%
דולר
1
אוסטרליה
2.6578
0.165%-
דולר
1
קנדה
2.7703
0.281%-
כתר
1
דנמרק
0.5777
0.139%
כתר
1
נורווגיה
0.4313
0.116%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2611
0.115%
כתר
1
שוודיה
0.4205
0.406%
פרנק
1
שוויץ
3.8245
0.294%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3075
0.349%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
0.398%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2108
0.095%-

שערי מט"ח יציגים 27/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7810
0.185%
לישט
1
בריטניה
4.7786
0.075%-
יין
100
יפן
3.4131
0.132%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3071
0.317%
דולר
1
אוסטרליה
2.6622
0.030%-
דולר
1
קנדה
2.7781
0.072%
כתר
1
דנמרק
0.5769
0.330%
כתר
1
נורווגיה
0.4318
0.794%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2608
0.968%
כתר
1
שוודיה
0.4188
0.770%
פרנק
1
שוויץ
3.8133
0.216%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3261
0.115%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0251
0.400%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2110
0.142%

שערי מט"ח יציגים 26/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7740
ללא שינוי
לישט
1
בריטניה
4.7822
0.140%
יין
100
יפן
3.4086
0.336%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2935
0.195%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6630
0.045%-
דולר
1
קנדה
2.7761
0.187%-
כתר
1
דנמרק
0.5750
0.191%-
כתר
1
נורווגיה
0.4284
0.672%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2583
0.462%-
כתר
1
שוודיה
0.4156
0.264%-
פרנק
1
שוויץ
3.8051
0.190%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3200
0.068%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2107
0.286%