שערי מט"ח יציגים 19/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.0870
0.260%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1523
0.014%-
ין
100
יפן
2.6966
0.011%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4950
0.031%
דולר
1
אוסטרליה
2.2422
0.094%-
דולר
1
קנדה
2.4474
0.156%
כתר
1
דנמרק
0.4700
0.043%
כתר
1
נורווגיה
0.3491
0.739%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1970
0.253%-
כתר
1
שוודיה
0.3465
0.345%-
פרנק
1
שוויץ
3.3271
0.123%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3543
0.253%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0204
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1966
0.306%

שערי מט"ח יציגים 18/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.0790
0.163%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1529
0.574%
ין
100
יפן
2.6969
0.747%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4939
0.495%
דולר
1
אוסטרליה
2.2443
0.250%
דולר
1
קנדה
2.4436
0.037%-
כתר
1
דנמרק
0.4698
0.492%
כתר
1
נורווגיה
0.3517
0.142%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1975
0.051%-
כתר
1
שוודיה
0.3477
0.288%
פרנק
1
שוויץ
3.3230
0.679%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3433
0.191%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0204
0.493%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1960
0.461%

שערי מט"ח יציגים 17/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.0740
0.518%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1292
0.654%-
ין
100
יפן
2.6769
1.050%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4767
1.050%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2387
1.361%-
דולר
1
קנדה
2.4445
0.900%-
כתר
1
דנמרק
0.4675
1.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3512
1.154%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1976
2.756%-
כתר
1
שוודיה
0.3467
0.943%-
פרנק
1
שוויץ
3.3006
0.951%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3350
0.505%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0203
0.490%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1951
0.813%-

שערי מט"ח יציגים 16/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.0900
0.387%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1564
0.247%-
ין
100
יפן
2.7053
0.716%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5136
1.092%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2696
0.683%-
דולר
1
קנדה
2.4667
0.380%-
כתר
1
דנמרק
0.4725
1.068%-
כתר
1
נורווגיה
0.3553
0.810%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2032
0.490%-
כתר
1
שוודיה
0.3500
1.353%-
פרנק
1
שוויץ
3.3323
1.180%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3570
0.398%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0204
0.488%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1967
0.355%-

שערי מט"ח יציגים 15/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1020
0.321%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1667
0.055%-
ין
100
יפן
2.7248
0.147%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5524
0.272%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2852
0.643%
דולר
1
קנדה
2.4761
0.227%
כתר
1
דנמרק
0.4776
0.271%-
כתר
1
נורווגיה
0.3582
0.084%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2042
0.492%
כתר
1
שוודיה
0.3548
0.421%-
פרנק
1
שוויץ
3.3721
0.118%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3744
0.342%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0205
0.485%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1974
0.303%-

שערי מט"ח יציגים 12/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1120
0.256%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1690
0.339%-
ין
100
יפן
2.7288
0.343%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5621
0.425%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2706
0.399%-
דולר
1
קנדה
2.4705
0.455%-
כתר
1
דנמרק
0.4789
0.437%-
כתר
1
נורווגיה
0.3585
0.195%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2032
0.830%-
כתר
1
שוודיה
0.3563
0.669%-
פרנק
1
שוויץ
3.3761
0.337%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3894
0.250%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1980
0.352%-

שערי מט"ח יציגים 11/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1200
0.354%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1832
0.383%-
ין
100
יפן
2.7382
0.284%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5773
0.401%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2797
0.337%-
דולר
1
קנדה
2.4818
0.760%-
כתר
1
דנמרק
0.4810
0.393%-
כתר
1
נורווגיה
0.3592
1.156%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2049
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3587
0.472%-
פרנק
1
שוויץ
3.3875
0.441%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4004
0.372%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1987
0.659%

שערי מט"ח יציגים 10/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1090
0.097%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1993
0.313%-
ין
100
יפן
2.7460
0.011%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5917
0.058%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2874
0.466%-
דולר
1
קנדה
2.5008
0.180%
כתר
1
דנמרק
0.4829
0.062%-
כתר
1
נורווגיה
0.3634
0.384%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2049
0.679%-
כתר
1
שוודיה
0.3604
0.744%-
פרנק
1
שוויץ
3.4025
0.271%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3841
0.078%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
0.488%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1974
0.202%-

שערי מט"ח יציגים 09/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1060
0.097%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2125
0.623%
ין
100
יפן
2.7463
0.399%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5938
0.123%
דולר
1
אוסטרליה
2.2981
0.044%
דולר
1
קנדה
2.4963
0.136%
כתר
1
דנמרק
0.4832
0.145%
כתר
1
נורווגיה
0.3648
0.551%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2063
0.194%
כתר
1
שוודיה
0.3631
0.861%
פרנק
1
שוויץ
3.3933
0.097%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3807
0.112%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0205
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1978
0.406%

שערי מט"ח יציגים 08/11/2021