שערי מט"ח יציגים 04/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6250
0.028%
לישט
1
בריטניה
4.7852
0.236%-
יין
100
יפן
3.2410
0.059%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1092
0.153%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5704
0.035%
דולר
1
קנדה
2.7228
1.248%-
כתר
1
דנמרק
0.5507
0.145%-
כתר
1
נורווגיה
0.4208
0.520%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2546
0.702%-
כתר
1
שוודיה
0.3891
0.613%-
פרנק
1
שוויץ
3.6206
0.058%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1141
0.022%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2073
0.145%

שערי מט"ח יציגים 01/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6240
0.555%
לישט
1
בריטניה
4.7965
0.027%-
יין
100
יפן
3.2391
0.452%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1155
0.032%
דולר
1
אוסטרליה
2.5695
0.148%-
דולר
1
קנדה
2.7572
0.760%
כתר
1
דנמרק
0.5515
0.018%
כתר
1
נורווגיה
0.4230
0.047%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2564
0.735%-
כתר
1
שוודיה
0.3915
0.255%-
פרנק
1
שוויץ
3.6227
0.094%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1130
0.568%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2070
0.828%

שערי מט"ח יציגים 28/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6040
0.414%-
לישט
1
בריטניה
4.7978
0.378%-
יין
100
יפן
3.2538
0.699%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1142
0.293%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5733
0.790%-
דולר
1
קנדה
2.7364
0.672%-
כתר
1
דנמרק
0.5514
0.289%-
כתר
1
נורווגיה
0.4228
0.354%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2583
1.034%-
כתר
1
שוודיה
0.3925
0.409%
פרנק
1
שוויץ
3.6261
0.154%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0841
0.413%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.417%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2053
0.581%-

שערי מט"ח יציגים 27/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6190
0.138%-
לישט
1
בריטניה
4.8160
0.635%
יין
100
יפן
3.2767
0.254%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1263
0.199%
דולר
1
אוסטרליה
2.5938
0.158%
דולר
1
קנדה
2.7549
0.470%
כתר
1
דנמרק
0.5530
0.217%
כתר
1
נורווגיה
0.4243
0.808%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2610
0.038%-
כתר
1
שוודיה
0.3909
0.540%
פרנק
1
שוויץ
3.6317
0.287%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1052
0.137%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2065
0.048%-

שערי מט"ח יציגים 26/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6240
0.527%
לישט
1
בריטניה
4.7856
1.431%
יין
100
יפן
3.2684
0.390%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1181
0.515%
דולר
1
אוסטרליה
2.5897
0.097%
דולר
1
קנדה
2.7420
0.222%-
כתר
1
דנמרק
0.5518
0.492%
כתר
1
נורווגיה
0.4209
0.143%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2611
0.423%
כתר
1
שוודיה
0.3888
0.413%
פרנק
1
שוויץ
3.6213
0.335%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1122
0.474%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2066
0.535%

שערי מט"ח יציגים 25/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6050
0.221%-
לישט
1
בריטניה
4.7181
0.257%
יין
100
יפן
3.2557
0.135%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0970
0.039%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5872
0.693%
דולר
1
קנדה
2.7481
0.567%
כתר
1
דנמרק
0.5491
0.018%-
כתר
1
נורווגיה
0.4203
0.215%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2600
0.971%
כתר
1
שוודיה
0.3872
0.103%
פרנק
1
שוויץ
3.6092
0.075%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0881
0.231%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.417%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2055
0.243%-

שערי מט"ח יציגים 22/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6130
0.111%-
לישט
1
בריטניה
4.7060
0.400%-
יין
100
יפן
3.2601
0.226%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0986
0.173%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5694
0.144%-
דולר
1
קנדה
2.7326
0.481%-
כתר
1
דנמרק
0.5492
0.182%-
כתר
1
נורווגיה
0.4194
0.071%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2575
1.038%-
כתר
1
שוודיה
0.3868
0.026%-
פרנק
1
שוויץ
3.6119
0.050%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0999
0.088%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2060
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 21/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6170
ללא שינוי
לישט
1
בריטניה
4.7249
0.204%
יין
100
יפן
3.2675
0.092%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1057
0.073%
דולר
1
אוסטרליה
2.5731
0.660%-
דולר
1
קנדה
2.7458
0.051%
כתר
1
דנמרק
0.5502
0.073%
כתר
1
נורווגיה
0.4197
0.403%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2602
1.760%
כתר
1
שוודיה
0.3869
0.309%-
פרנק
1
שוויץ
3.6137
0.011%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1044
0.025%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2060
0.097%

שערי מט"ח יציגים 20/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6170
0.386%-
לישט
1
בריטניה
4.7153
0.520%
יין
100
יפן
3.2645
0.397%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1027
0.178%
דולר
1
אוסטרליה
2.5902
0.368%
דולר
1
קנדה
2.7444
0.179%
כתר
1
דנמרק
0.5498
0.182%
כתר
1
נורווגיה
0.4214
0.309%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2557
0.195%-
כתר
1
שוודיה
0.3881
0.492%
פרנק
1
שוויץ
3.6141
0.111%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1031
0.388%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.830%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2058
0.387%-

שערי מט"ח יציגים 19/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6310
0.304%
לישט
1
בריטניה
4.6909
0.246%
יין
100
יפן
3.2775
0.086%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0954
0.127%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5807
0.348%-
דולר
1
קנדה
2.7395
0.253%
כתר
1
דנמרק
0.5488
0.127%-
כתר
1
נורווגיה
0.4201
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2562
0.233%-
כתר
1
שוודיה
0.3862
1.354%-
פרנק
1
שוויץ
3.6101
0.019%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1230
0.298%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2066
0.486%