שערי מט"ח יציגים 21/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4210
0.291%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3479
0.268%
ין
100
יפן
3.1898
0.428%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9180
0.270%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4235
0.924%
דולר
1
קנדה
2.5390
0.388%
כתר
1
דנמרק
0.5263
0.227%-
כתר
1
נורווגיה
0.3734
0.810%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2075
1.072%
כתר
1
שוודיה
0.3826
0.315%
פרנק
1
שוויץ
3.6502
0.230%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8245
0.316%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2141
0.372%-

שערי מט"ח יציגים 20/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4310
0.464%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3363
0.169%
ין
100
יפן
3.2035
0.438%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9286
0.031%
דולר
1
אוסטרליה
2.4013
0.344%-
דולר
1
קנדה
2.5292
0.370%-
כתר
1
דנמרק
0.5275
0.000%
כתר
1
נורווגיה
0.3704
0.108%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2053
0.388%-
כתר
1
שוודיה
0.3814
0.395%
פרנק
1
שוויץ
3.6586
0.222%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8398
0.459%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.555%-

שערי מט"ח יציגים 17/07/2020

שערי מט"ח יציגים 16/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4270
0.117%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2957
0.822%-
ין
100
יפן
3.1983
0.290%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9068
0.466%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3914
0.731%-
דולר
1
קנדה
2.5336
0.229%
כתר
1
דנמרק
0.5247
0.455%-
כתר
1
נורווגיה
0.3677
0.271%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2054
0.964%-
כתר
1
שוודיה
0.3774
0.553%-
פרנק
1
שוויץ
3.6242
0.508%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8336
0.107%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2142
0.418%-

שערי מט"ח יציגים 15/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4310
0.320%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3313
0.576%
ין
100
יפן
3.2076
0.084%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9251
0.422%
דולר
1
אוסטרליה
2.4090
0.715%
דולר
1
קנדה
2.5278
0.095%
כתר
1
דנמרק
0.5271
0.381%
כתר
1
נורווגיה
0.3687
1.125%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2074
1.369%
כתר
1
שוודיה
0.3795
0.904%
פרנק
1
שוויץ
3.6427
0.475%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8388
0.317%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2151
0.278%-

שערי מט"ח יציגים 14/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4420
ללא שינוי
ליש"ט
1
בריטניה
4.3065
0.722%-
ין
100
יפן
3.2049
0.289%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9086
0.239%
דולר
1
אוסטרליה
2.3919
0.375%-
דולר
1
קנדה
2.5254
0.469%-
כתר
1
דנמרק
0.5251
0.267%
כתר
1
נורווגיה
0.3646
0.328%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2046
0.486%-
כתר
1
שוודיה
0.3761
0.053%
פרנק
1
שוויץ
3.6601
0.170%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8542
0.000%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2157
0.046%

שערי מט"ח יציגים 13/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4420
0.434%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3378
0.338%-
ין
100
יפן
3.2142
0.707%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8993
0.097%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4009
0.042%-
דולר
1
קנדה
2.5373
0.114%-
כתר
1
דנמרק
0.5237
0.057%-
כתר
1
נורווגיה
0.3658
0.412%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2056
0.342%
כתר
1
שוודיה
0.3759
0.187%
פרנק
1
שוויץ
3.6539
0.498%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8542
0.455%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.278%-

שערי מט"ח יציגים 10/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4570
0.377%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3525
0.009%-
ין
100
יפן
3.2371
0.888%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9031
0.090%
דולר
1
אוסטרליה
2.4019
0.054%-
דולר
1
קנדה
2.5402
0.384%-
כתר
1
דנמרק
0.5240
0.096%
כתר
1
נורווגיה
0.3643
0.763%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2049
0.245%
כתר
1
שוודיה
0.3752
0.053%
פרנק
1
שוויץ
3.6722
0.101%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8764
0.389%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2162
0.046%

שערי מט"ח יציגים 09/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4440
0.318%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3529
0.459%
ין
100
יפן
3.2086
0.115%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8996
0.049%
דולר
1
אוסטרליה
2.4032
0.208%
דולר
1
קנדה
2.5500
0.342%
כתר
1
דנמרק
0.5235
0.057%
כתר
1
נורווגיה
0.3671
0.769%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2044
0.739%
כתר
1
שוודיה
0.3750
0.375%
פרנק
1
שוויץ
3.6685
0.025%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8575
0.322%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2161
0.046%-

שערי מט"ח יציגים 08/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.145%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3330
0.299%
ין
100
יפן
3.2123
0.293%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8977
0.067%
דולר
1
אוסטרליה
2.3982
0.150%
דולר
1
קנדה
2.5413
0.043%-
כתר
1
דנמרק
0.5232
0.115%
כתר
1
נורווגיה
0.3643
0.383%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2029
0.545%
כתר
1
שוודיה
0.3736
0.349%
פרנק
1
שוויץ
3.6694
0.276%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8732
0.232%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2162
0.465%