שערי מט”ח יציגים 31/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6640
0.082%-
לישט
1
בריטניה
4.8233
0.291%
יין
100
יפן
3.2852
0.485%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3004
0.359%
דולר
1
אוסטרליה
2.7198
0.228%
דולר
1
קנדה
2.8083
0.060%-
כתר
1
דנמרק
0.5772
0.348%
כתר
1
נורווגיה
0.4511
0.289%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2795
0.431%
כתר
1
שוודיה
0.4190
0.096%
פרנק
1
שוויץ
3.7081
0.317%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1642
0.068%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2050
0.196%

שערי מט”ח יציגים 30/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6670
0.000%
לישט
1
בריטניה
4.8093
0.160%
יין
100
יפן
3.3012
0.094%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2850
0.483%
דולר
1
אוסטרליה
2.7136
0.355%
דולר
1
קנדה
2.8100
0.153%
כתר
1
דנמרק
0.5752
0.507%
כתר
1
נורווגיה
0.4498
0.717%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2783
0.506%
כתר
1
שוודיה
0.4186
1.062%
פרנק
1
שוויץ
3.6964
0.489%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1677
0.014%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2046
0.146%-

שערי מט”ח יציגים 27/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6670
0.797%
לישט
1
בריטניה
4.8016
0.148%
יין
100
יפן
3.2981
0.469%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2644
0.101%
דולר
1
אוסטרליה
2.7040
0.144%
דולר
1
קנדה
2.8057
0.574%
כתר
1
דנמרק
0.5723
0.105%
כתר
1
נורווגיה
0.4466
0.045%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2769
0.399%
כתר
1
שוודיה
0.4142
0.169%-
פרנק
1
שוויץ
3.6784
0.393%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1670
0.768%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
0.833%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2049
0.737%

שערי מט”ח יציגים 26/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6380
0.082%-
לישט
1
בריטניה
4.7945
0.073%
יין
100
יפן
3.2827
0.116%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2601
0.068%
דולר
1
אוסטרליה
2.7001
0.007%
דולר
1
קנדה
2.7897
0.559%
כתר
1
דנמרק
0.5717
0.070%
כתר
1
נורווגיה
0.4464
0.112%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2758
0.109%
כתר
1
שוודיה
0.4149
0.290%
פרנק
1
שוויץ
3.6640
0.177%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1276
0.014%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.415%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2034
0.049%-

שערי מט”ח יציגים 25/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6410
0.219%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7910
0.006%-
יין
100
יפן
3.2789
0.161%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2572
0.311%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6999
0.070%-
דולר
1
קנדה
2.7742
0.076%-
כתר
1
דנמרק
0.5713
0.331%-
כתר
1
נורווגיה
0.4459
0.179%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2755
0.584%
כתר
1
שוודיה
0.4137
0.048%
פרנק
1
שוויץ
3.6705
0.044%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1283
0.198%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2035
0.049%-

שערי מט”ח יציגים 24/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6490
0.440%
ליש”ט
1
בריטניה
4.7913
0.375%
יין
100
יפן
3.2842
0.477%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2705
0.400%
דולר
1
אוסטרליה
2.7018
0.383%
דולר
1
קנדה
2.7763
0.416%
כתר
1
דנמרק
0.5732
0.420%
כתר
1
נורווגיה
0.4467
0.292%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2739
1.670%
כתר
1
שוודיה
0.4135
0.559%
פרנק
1
שוויץ
3.6721
0.295%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1385
0.403%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2036
0.394%

שערי מט”ח יציגים 23/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6330
0.384%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7734
0.639%
יין
100
יפן
3.2686
0.771%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2535
0.191%
דולר
1
אוסטרליה
2.6915
0.186%
דולר
1
קנדה
2.7648
0.535%
כתר
1
דנמרק
0.5708
0.211%
כתר
1
נורווגיה
0.4454
0.451%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2694
0.185%-
כתר
1
שוודיה
0.4112
0.513%
פרנק
1
שוויץ
3.6613
0.312%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1179
0.339%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
0.415%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2028
0.442%-

שערי מט”ח יציגים 20/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6470
0.055%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7431
0.032%-
יין
100
יפן
3.2436
0.412%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2454
0.224%
דולר
1
אוסטרליה
2.6865
0.097%
דולר
1
קנדה
2.7501
0.279%-
כתר
1
דנמרק
0.5696
0.229%
כתר
1
נורווגיה
0.4434
0.181%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2699
0.516%-
כתר
1
שוודיה
0.4091
0.049%
פרנק
1
שוויץ
3.6499
0.203%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1353
0.084%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2037
0.098%-

שערי מט”ח יציגים 19/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6490
0.192%
ליש”ט
1
בריטניה
4.7446
0.025%-
יין
100
יפן
3.2303
0.217%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2359
0.085%
דולר
1
אוסטרליה
2.6839
0.183%
דולר
1
קנדה
2.7578
0.273%
כתר
1
דנמרק
0.5683
0.106%
כתר
1
נורווגיה
0.4426
0.651%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2713
0.659%-
כתר
1
שוודיה
0.4089
0.463%-
פרנק
1
שוויץ
3.6425
0.066%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1396
0.199%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2039
0.147%

שערי מט”ח יציגים 18/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6420
0.303%
ליש”ט
1
בריטניה
4.7458
1.016%-
יין
100
יפן
3.2233
0.105%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2323
0.463%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6790
0.383%-
דולר
1
קנדה
2.7503
0.398%-
כתר
1
דנמרק
0.5677
0.473%-
כתר
1
נורווגיה
0.4455
0.625%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2731
0.183%-
כתר
1
שוודיה
0.4108
0.484%-
פרנק
1
שוויץ
3.6401
0.236%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1294
0.319%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2036
0.394%