שער יציג לתאריך 31/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7210
0.459%
לישט
1
בריטניה
4.7398
0.190%-
יין
100
יפן
3.2855
0.349%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2114
0.104%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6369
0.419%
דולר
1
קנדה
2.8340
0.255%
כתר
1
דנמרק
0.5644
0.106%-
כתר
1
נורווגיה
0.4410
0.519%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2509
1.954%-
כתר
1
שוודיה
0.4049
0.295%-
פרנק
1
שוויץ
3.6940
0.246%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2413
0.391%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.408%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2078
0.727%

שער יציג לתאריך 29/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7040
0.081%
לישט
1
בריטניה
4.7488
0.086%
יין
100
יפן
3.2970
0.248%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2158
0.131%
דולר
1
אוסטרליה
2.6259
0.891%
דולר
1
קנדה
2.8268
0.341%
כתר
1
דנמרק
0.5650
0.106%
כתר
1
נורווגיה
0.4433
0.226%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2559
1.267%
כתר
1
שוודיה
0.4061
0.321%
פרנק
1
שוויץ
3.7031
0.084%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2209
0.096%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.145%-

שער יציג לתאריך 26/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7010
0.217%
לישט
1
בריטניה
4.7447
0.401%-
יין
100
יפן
3.3052
0.541%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2103
0.069%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6027
0.554%-
דולר
1
קנדה
2.8172
0.431%-
כתר
1
דנמרק
0.5644
0.053%-
כתר
1
נורווגיה
0.4423
0.338%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2527
1.018%-
כתר
1
שוודיה
0.4048
0.173%-
פרנק
1
שוויץ
3.7000
0.162%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2159
0.281%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2066
0.194%

שער יציג לתאריך 25/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6930
0.353%
לישט
1
בריטניה
4.7638
0.350%
יין
100
יפן
3.2874
0.683%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2132
0.518%
דולר
1
אוסטרליה
2.6172
0.314%
דולר
1
קנדה
2.8294
0.619%
כתר
1
דנמרק
0.5647
0.516%
כתר
1
נורווגיה
0.4438
0.430%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2553
0.777%-
כתר
1
שוודיה
0.4055
0.173%
פרנק
1
שוויץ
3.6940
0.222%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2013
0.272%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.823%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2062
0.634%

שער יציג לתאריך 24/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6800
0.273%
לישט
1
בריטניה
4.7472
0.390%-
יין
100
יפן
3.2651
0.092%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1915
0.510%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6090
0.335%
דולר
1
קנדה
2.8120
0.361%
כתר
1
דנמרק
0.5618
0.514%-
כתר
1
נורווגיה
0.4419
0.338%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2573
0.705%
כתר
1
שוודיה
0.4048
0.589%-
פרנק
1
שוויץ
3.6858
0.108%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1872
0.333%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2049
0.049%-

שער יציג לתאריך 23/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6700
0.520%
לישט
1
בריטניה
4.7658
0.120%
יין
100
יפן
3.2681
1.004%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2130
0.257%
דולר
1
אוסטרליה
2.6003
0.193%
דולר
1
קנדה
2.8019
0.391%
כתר
1
דנמרק
0.5647
0.249%
כתר
1
נורווגיה
0.4434
0.068%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2555
0.039%
כתר
1
שוודיה
0.4072
0.074%
פרנק
1
שוויץ
3.6898
0.784%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1700
0.492%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
0.830%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2050
0.589%

שער יציג לתאריך 22/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6510
0.436%-
לישט
1
בריטניה
4.7601
0.270%-
יין
100
יפן
3.2356
0.770%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2022
0.219%
דולר
1
אוסטרליה
2.5953
0.403%-
דולר
1
קנדה
2.7910
0.549%-
כתר
1
דנמרק
0.5633
0.231%
כתר
1
נורווגיה
0.4437
0.068%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2554
0.433%
כתר
1
שוודיה
0.4069
0.296%
פרנק
1
שוויץ
3.6611
0.416%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1447
0.445%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.413%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2038
0.440%-

שער יציג לתאריך 19/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6670
0.411%
לישט
1
בריטניה
4.7730
0.284%-
יין
100
יפן
3.2607
0.419%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1930
0.255%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6058
0.115%-
דולר
1
קנדה
2.8064
0.239%
כתר
1
דנמרק
0.5620
0.248%-
כתר
1
נורווגיה
0.4434
0.158%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2543
0.703%-
כתר
1
שוודיה
0.4057
0.246%-
פרנק
1
שוויץ
3.6764
0.128%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1677
0.433%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
0.415%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2047
0.392%

שער יציג לתאריך 18/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6520
0.082%
לישט
1
בריטניה
4.7866
0.044%-
יין
100
יפן
3.2471
0.071%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2037
0.244%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6088
0.288%
דולר
1
קנדה
2.7997
0.536%-
כתר
1
דנמרק
0.5634
0.248%-
כתר
1
נורווגיה
0.4441
0.560%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2561
0.039%
כתר
1
שוודיה
0.4067
0.562%-
פרנק
1
שוויץ
3.6717
0.093%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1454
0.105%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2039
0.049%

שער יציג לתאריך 17/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6490
0.110%
לישט
1
בריטניה
4.7887
0.623%-
יין
100
יפן
3.2494
0.129%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2140
0.206%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6013
0.092%
דולר
1
קנדה
2.8148
0.114%
כתר
1
דנמרק
0.5648
0.194%-
כתר
1
נורווגיה
0.4466
0.268%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2560
0.118%
כתר
1
שוודיה
0.4090
0.024%
פרנק
1
שוויץ
3.6751
0.404%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1400
0.078%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2038
0.147%