שערי מט”ח יציגים 31/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6040
0.166%-
לישט
1
בריטניה
4.6941
0.104%-
יין
100
יפן
3.2544
0.578%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2119
0.251%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6141
0.714%-
דולר
1
קנדה
2.7699
0.841%-
כתר
1
דנמרק
0.5649
0.230%-
כתר
1
נורווגיה
0.4328
0.231%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2450
0.970%-
כתר
1
שוודיה
0.3960
0.025%-
פרנק
1
שוויץ
3.7318
0.339%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0799
0.167%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.418%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2021
0.198%

שערי מט”ח יציגים 30/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6100
0.906%-
לישט
1
בריטניה
4.6990
0.013%-
יין
100
יפן
3.2357
1.212%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2225
0.708%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6329
1.089%-
דולר
1
קנדה
2.7934
0.887%-
כתר
1
דנמרק
0.5662
0.719%-
כתר
1
נורווגיה
0.4338
0.505%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2474
2.522%-
כתר
1
שוודיה
0.3961
0.327%-
פרנק
1
שוויץ
3.7192
0.298%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0884
0.911%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.830%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2017
0.689%-

שערי מט”ח יציגים 29/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6430
0.524%
לישט
1
בריטניה
4.6996
0.552%
יין
100
יפן
3.2754
0.377%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2526
0.297%
דולר
1
אוסטרליה
2.6619
0.045%-
דולר
1
קנדה
2.8184
0.614%
כתר
1
דנמרק
0.5703
0.299%
כתר
1
נורווגיה
0.4360
0.046%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2538
0.665%-
כתר
1
שוודיה
0.3974
0.050%-
פרנק
1
שוויץ
3.7303
0.509%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1352
0.531%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2031
0.395%

שערי מט”ח יציגים 28/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6240
0.412%-
לישט
1
בריטניה
4.6738
0.068%-
יין
100
יפן
3.2631
0.394%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2400
0.303%
דולר
1
אוסטרליה
2.6631
0.026%
דולר
1
קנדה
2.8012
0.506%
כתר
1
דנמרק
0.5686
0.300%
כתר
1
נורווגיה
0.4358
0.023%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2555
0.630%
כתר
1
שוודיה
0.3976
0.226%-
פרנק
1
שוויץ
3.7114
0.284%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1081
0.409%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.415%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2023
0.345%-

שערי מט”ח יציגים 27/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6390
0.000%
לישט
1
בריטניה
4.6770
0.131%
יין
100
יפן
3.2760
0.251%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2272
0.420%
דולר
1
אוסטרליה
2.6624
0.506%
דולר
1
קנדה
2.7871
0.198%
כתר
1
דנמרק
0.5669
0.443%
כתר
1
נורווגיה
0.4357
0.161%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2539
0.157%-
כתר
1
שוודיה
0.3985
0.300%-
פרנק
1
שוויץ
3.7009
0.130%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1291
0.002%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2030
0.295%-

שערי מט”ח יציגים 24/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6390
0.110%
לישט
1
בריטניה
4.6709
0.384%-
יין
100
יפן
3.2678
0.402%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2095
0.024%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6490
0.113%-
דולר
1
קנדה
2.7816
0.308%-
כתר
1
דנמרק
0.5644
0.035%-
כתר
1
נורווגיה
0.4350
0.275%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2543
0.392%-
כתר
1
שוודיה
0.3997
0.274%-
פרנק
1
שוויץ
3.6961
0.111%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1292
0.103%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2036
0.098%

שערי מט”ח יציגים 23/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6350
0.000%
לישט
1
בריטניה
4.6889
0.092%-
יין
100
יפן
3.2810
0.491%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2105
0.291%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6520
0.949%-
דולר
1
קנדה
2.7902
0.168%-
כתר
1
דנמרק
0.5646
0.265%-
כתר
1
נורווגיה
0.4362
0.184%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2553
0.196%
כתר
1
שוודיה
0.4008
0.174%-
פרנק
1
שוויץ
3.7002
0.097%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1239
0.004%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2034
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 22/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6350
0.547%-
לישט
1
בריטניה
4.6932
0.149%
יין
100
יפן
3.2972
0.420%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2228
0.376%
דולר
1
אוסטרליה
2.6774
0.387%-
דולר
1
קנדה
2.7949
0.442%-
כתר
1
דנמרק
0.5661
0.372%
כתר
1
נורווגיה
0.4354
0.485%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2548
0.552%
כתר
1
שוודיה
0.4015
0.325%
פרנק
1
שוויץ
3.7038
0.149%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1237
0.551%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.826%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2034
0.587%-

שערי מט”ח יציגים 21/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6550
0.191%-
לישט
1
בריטניה
4.6862
0.276%
יין
100
יפן
3.3111
0.009%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2070
0.636%
דולר
1
אוסטרליה
2.6878
0.479%
דולר
1
קנדה
2.8073
0.207%
כתר
1
דנמרק
0.5640
0.624%
כתר
1
נורווגיה
0.4333
0.185%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2534
0.715%
כתר
1
שוודיה
0.4002
0.401%
פרנק
1
שוויץ
3.6983
0.538%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1521
0.149%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2046
0.098%

שערי מט”ח יציגים 20/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6620
0.191%-
לישט
1
בריטניה
4.6733
0.195%
יין
100
יפן
3.3108
0.094%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1804
0.031%
דולר
1
אוסטרליה
2.6750
0.214%
דולר
1
קנדה
2.8015
0.358%
כתר
1
דנמרק
0.5605
0.018%
כתר
1
נורווגיה
0.4325
0.208%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2516
2.152%
כתר
1
שוודיה
0.3986
0.125%-
פרנק
1
שוויץ
3.6785
0.095%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1598
0.195%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
0.412%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2044
0.293%-