שערי מט”ח יציגים 28/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4850
0.201%
ליש”ט
1
בריטניה
4.8402
0.029%-
יין
100
יפן
3.2534
0.163%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2586
0.502%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7204
0.180%-
דולר
1
קנדה
2.7300
0.175%-
כתר
1
דנמרק
0.5719
0.505%-
כתר
1
נורווגיה
0.4423
0.517%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2972
0.469%-
כתר
1
שוודיה
0.4222
0.565%-
פרנק
1
שוויץ
3.6965
0.359%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9118
0.130%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1976
0.152%

שערי מט”ח יציגים 27/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4780
0.458%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.8416
1.415%-
יין
100
יפן
3.2481
0.830%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2801
0.708%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7253
0.808%-
דולר
1
קנדה
2.7348
1.081%-
כתר
1
דנמרק
0.5748
0.725%-
כתר
1
נורווגיה
0.4446
0.715%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2986
1.028%-
כתר
1
שוודיה
0.4246
1.072%-
פרנק
1
שוויץ
3.7098
0.762%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9054
0.378%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0229
0.866%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1973
0.101%-

שערי מט”ח יציגים 26/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4940
0.258%
ליש”ט
1
בריטניה
4.9111
0.809%
יין
100
יפן
3.2753
0.432%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3106
0.408%
דולר
1
אוסטרליה
2.7475
0.759%
דולר
1
קנדה
2.7647
0.835%
כתר
1
דנמרק
0.5790
0.434%
כתר
1
נורווגיה
0.4478
1.312%
רנד
1
דרום אפריקה
0.3017
0.399%
כתר
1
שוודיה
0.4292
0.374%
פרנק
1
שוויץ
3.7383
0.198%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9240
0.199%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
0.435%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1975
0.254%

שערי מט”ח יציגים 23/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4850
0.343%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.8717
0.346%
יין
100
יפן
3.2612
0.107%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2931
0.114%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7268
0.230%-
דולר
1
קנדה
2.7418
0.526%-
כתר
1
דנמרק
0.5765
0.121%-
כתר
1
נורווגיה
0.4420
0.203%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.3005
0.704%
כתר
1
שוודיה
0.4276
0.558%-
פרנק
1
שוויץ
3.7309
0.048%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9142
0.355%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
0.433%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1970
0.253%-

שערי מט”ח יציגים 22/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4970
0.114%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.8549
0.341%-
יין
100
יפן
3.2577
0.006%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2980
0.352%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7331
0.586%-
דולר
1
קנדה
2.7563
0.322%-
כתר
1
דנמרק
0.5772
0.345%-
כתר
1
נורווגיה
0.4429
0.806%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2984
0.100%-
כתר
1
שוודיה
0.4300
0.532%-
פרנק
1
שוויץ
3.7291
0.179%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9317
0.022%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1975
0.253%-

שערי מט”ח יציגים 21/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5010
0.086%
ליש”ט
1
בריטניה
4.8715
0.407%-
יין
100
יפן
3.2579
0.242%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3132
0.155%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7492
0.507%-
דולר
1
קנדה
2.7652
0.464%-
כתר
1
דנמרק
0.5792
0.155%-
כתר
1
נורווגיה
0.4465
0.134%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2987
0.302%
כתר
1
שוודיה
0.4323
0.277%-
פרנק
1
שוויץ
3.7358
0.262%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9328
0.024%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1980
0.304%

שערי מט”ח יציגים 20/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4980
0.653%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.8914
0.930%-
יין
100
יפן
3.2658
1.177%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3199
1.169%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7632
0.953%-
דולר
1
קנדה
2.7781
0.994%-
כתר
1
דנמרק
0.5801
1.142%-
כתר
1
נורווגיה
0.4471
1.172%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2978
1.391%-
כתר
1
שוודיה
0.4335
1.768%-
פרנק
1
שוויץ
3.7456
1.317%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9340
0.582%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1974
1.053%-

שערי מט”ח יציגים 19/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5210
0.396%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.9373
0.941%-
יין
100
יפן
3.3047
0.903%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3710
1.274%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7898
1.127%-
דולר
1
קנדה
2.8060
1.155%-
כתר
1
דנמרק
0.5868
1.295%-
כתר
1
נורווגיה
0.4524
1.136%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.3020
0.854%-
כתר
1
שוודיה
0.4413
1.297%-
פרנק
1
שוויץ
3.7956
1.233%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9629
0.473%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1995
0.399%-

שערי מט”ח יציגים 16/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5350
0.284%
ליש”ט
1
בריטניה
4.9842
0.492%
יין
100
יפן
3.3348
0.813%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.4274
0.602%
דולר
1
אוסטרליה
2.8216
0.999%
דולר
1
קנדה
2.8388
0.613%
כתר
1
דנמרק
0.5945
0.626%
כתר
1
נורווגיה
0.4576
1.217%
רנד
1
דרום אפריקה
0.3046
0.794%
כתר
1
שוודיה
0.4471
0.766%
פרנק
1
שוויץ
3.8430
0.821%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9865
0.411%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2003
0.401%

שערי מט”ח יציגים 15/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5250
0.226%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.9598
1.318%
יין
100
יפן
3.3079
0.578%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.4009
0.839%
דולר
1
אוסטרליה
2.7937
0.522%
דולר
1
קנדה
2.8215
0.427%
כתר
1
דנמרק
0.5908
0.854%
כתר
1
נורווגיה
0.4521
0.735%
רנד
1
דרום אפריקה
0.3022
0.969%
כתר
1
שוודיה
0.4437
0.933%
פרנק
1
שוויץ
3.8117
0.666%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9661
0.351%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1995
0.050%