שערי מט”ח יציגים 30/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2470
0.031%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5145
0.230%-
ין
100
יפן
2.9814
0.077%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9272
0.191%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5198
0.328%-
דולר
1
קנדה
2.6422
0.129%
כתר
1
דנמרק
0.5281
0.189%-
כתר
1
נורווגיה
0.3952
0.252%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2255
1.226%-
כתר
1
שוודיה
0.3868
0.463%-
פרנק
1
שוויץ
3.5694
0.017%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5793
0.015%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2073
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 29/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2460
0.154%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5249
0.328%
ין
100
יפן
2.9791
0.161%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9347
0.306%
דולר
1
אוסטרליה
2.5281
0.393%
דולר
1
קנדה
2.6388
0.714%
כתר
1
דנמרק
0.5291
0.304%
כתר
1
נורווגיה
0.3962
0.789%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2283
0.928%
כתר
1
שוודיה
0.3886
0.180%
פרנק
1
שוויץ
3.5688
0.450%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5786
0.131%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2073
0.193%

שערי מט”ח יציגים 28/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2510
0.309%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5101
0.020%
ין
100
יפן
2.9839
0.294%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9227
0.197%
דולר
1
אוסטרליה
2.5182
0.139%-
דולר
1
קנדה
2.6201
0.230%
כתר
1
דנמרק
0.5275
0.190%
כתר
1
נורווגיה
0.3931
0.614%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2262
0.044%-
כתר
1
שוודיה
0.3879
0.414%
פרנק
1
שוויץ
3.5528
0.132%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5846
0.287%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.467%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2069
0.048%

שערי מט”ח יציגים 27/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2410
0.031%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5092
0.140%
ין
100
יפן
2.9927
0.240%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9150
0.003%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5217
0.071%-
דולר
1
קנדה
2.6141
0.338%
כתר
1
דנמרק
0.5265
0.000%
כתר
1
נורווגיה
0.3907
0.154%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2263
0.352%-
כתר
1
שוודיה
0.3863
0.052%-
פרנק
1
שוויץ
3.5481
0.271%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5715
0.031%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2068
0.242%

שערי מט”ח יציגים 26/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2400
0.461%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5029
0.347%-
ין
100
יפן
2.9999
0.507%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9151
0.219%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5235
0.222%
דולר
1
קנדה
2.6053
0.096%-
כתר
1
דנמרק
0.5265
0.208%-
כתר
1
נורווגיה
0.3901
0.230%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2271
0.307%-
כתר
1
שוודיה
0.3865
0.207%-
פרנק
1
שוויץ
3.5385
0.341%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5701
0.449%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.465%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.482%-

שערי מט”ח יציגים 23/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2550
0.215%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5186
0.399%-
ין
100
יפן
3.0152
0.202%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9237
0.224%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5179
0.384%-
דולר
1
קנדה
2.6078
0.042%-
כתר
1
דנמרק
0.5276
0.227%-
כתר
1
נורווגיה
0.3910
0.255%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2278
0.350%-
כתר
1
שוודיה
0.3873
0.309%-
פרנק
1
שוויץ
3.5506
0.412%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5907
0.217%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.463%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2073
0.432%-

שערי מט”ח יציגים 22/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2620
0.184%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5367
0.040%
ין
100
יפן
3.0213
0.315%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9325
0.557%
דולר
1
אוסטרליה
2.5276
0.457%
דולר
1
קנדה
2.6089
0.928%
כתר
1
דנמרק
0.5288
0.571%
כתר
1
נורווגיה
0.3920
0.616%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2286
0.175%
כתר
1
שוודיה
0.3885
0.883%
פרנק
1
שוויץ
3.5653
0.524%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6007
0.174%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.465%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2082
0.192%

שערי מט”ח יציגים 21/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2560
0.123%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5349
0.224%-
ין
100
יפן
3.0118
0.413%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9107
0.255%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5161
0.502%-
דולר
1
קנדה
2.5849
0.454%-
כתר
1
דנמרק
0.5258
0.247%-
כתר
1
נורווגיה
0.3896
0.536%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2282
0.220%
כתר
1
שוודיה
0.3851
0.440%-
פרנק
1
שוויץ
3.5467
0.082%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5927
0.126%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2078
0.338%

שערי מט”ח יציגים 20/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2520
0.398%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5451
0.031%-
ין
100
יפן
2.9994
0.659%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9207
0.211%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5288
0.362%-
דולר
1
קנדה
2.5967
0.662%-
כתר
1
דנמרק
0.5271
0.246%-
כתר
1
נורווגיה
0.3917
0.508%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2277
0.698%-
כתר
1
שוודיה
0.3868
0.591%-
פרנק
1
שוויץ
3.5496
0.638%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5869
0.402%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.463%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2071
0.528%-

שערי מט”ח יציגים 19/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2650
0.488%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5465
0.861%
ין
100
יפן
3.0193
0.192%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9290
0.061%
דולר
1
אוסטרליה
2.5380
0.028%-
דולר
1
קנדה
2.6140
0.233%-
כתר
1
דנמרק
0.5284
0.076%
כתר
1
נורווגיה
0.3937
0.794%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2293
0.693%-
כתר
1
שוודיה
0.3891
0.154%
פרנק
1
שוויץ
3.5724
0.230%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6054
0.486%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.461%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2082
0.526%-