שערי מט”ח יציגים 27/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8660 0.719%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.9280 0.778%-
יין 100 יפן 3.2131 0.165%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2760 0.422%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8013 0.811%-
דולר 1 קנדה 2.9327 1.059%-
כתר 1 דנמרק 0.5732 0.417%-
כתר 1 נורווגיה 0.4599 1.330%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2824 1.155%-
כתר 1 שוודיה 0.4554 0.654%-
פרנק 1 שוויץ 3.9287 0.950%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4492 0.709%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4815 0.701%-

שער הדולר היום ירד ב0.719%- לשער של 3.8660 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.422%- לשער של 4.2760 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.778%- לשער של 5.9280 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.165%- לשער של 3.2131 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 27/10/2015

שערי מט”ח יציגים 26/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8940 0.335%
ליש”ט 1 בריטניה 5.9745 0.013%-
יין 100 יפן 3.2184 0.164%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2941 0.267%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8242 0.071%-
דולר 1 קנדה 2.9641 0.212%-
כתר 1 דנמרק 0.5756 0.294%-
כתר 1 נורווגיה 0.4661 0.449%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2857 1.855%-
כתר 1 שוודיה 0.4584 0.044%
פרנק 1 שוויץ 3.9664 0.472%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4881 0.406%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4849 0.331%

שער הדולר היום עלה ב0.335% לשער של 3.8940 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.267%- לשער של 4.2941 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.013%- לשער של 5.9745 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.164%- לשער של 3.2184 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 26/10/2015

שערי מט”ח יציגים 23/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8810 0.674%
ליש”ט 1 בריטניה 5.9753 0.231%
יין 100 יפן 3.2237 0.180%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3056 1.300%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8262 1.684%
דולר 1 קנדה 2.9704 1.123%
כתר 1 דנמרק 0.5773 1.282%-
כתר 1 נורווגיה 0.4682 0.383%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2911 2.176%
כתר 1 שוודיה 0.4582 1.079%-
פרנק 1 שוויץ 3.9852 0.509%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4659 0.537%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.781%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4833 0.687%

שערי מט”ח יציגים 22/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8550 0.155%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.9615 0.060%-
יין 100 יפן 3.2179 0.044%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3623 0.488%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7794 0.412%-
דולר 1 קנדה 2.9374 1.084%-
כתר 1 דנמרק 0.5848 0.493%-
כתר 1 נורווגיה 0.4700 0.655%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2849 0.939%-
כתר 1 שוודיה 0.4632 0.430%-
פרנק 1 שוויץ 4.0056 0.734%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4367 0.163%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4800 0.166%-

שער הדולר היום ירד ב0.155%- לשער של 3.8550 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.488%- לשער של 4.3623 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.060%- לשער של 5.9615 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.044% לשער של 3.2179 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח מחר? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 22/10/2015

שערי מט”ח יציגים 21/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8610 0.052%
ליש”ט 1 בריטניה 5.9651 0.132%-
יין 100 יפן 3.2165 0.282%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3837 0.191%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7909 0.697%-
דולר 1 קנדה 2.9696 0.084%
כתר 1 דנמרק 0.5877 0.187%-
כתר 1 נורווגיה 0.4731 0.295%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2876 1.473%-
כתר 1 שוודיה 0.4652 0.150%-
פרנק 1 שוויץ 4.0352 0.596%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4456 0.134%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4808 1.212%-

שער הדולר היום עלה ב0.052% לשער של 3.8610 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.191%- לשער של 4.3837 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.132%- לשער של 5.9651 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.282%- לשער של 3.2165 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 21/10/2015

שערי מט”ח יציגים 20/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8590 0.442%
ליש”ט 1 בריטניה 5.9730 0.381%
יין 100 יפן 3.2256 0.267%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3921 0.991%
דולר 1 אוסטרליה 2.8105 0.225%
דולר 1 קנדה 2.9671 0.252%-
כתר 1 דנמרק 0.5888 0.995%
כתר 1 נורווגיה 0.4745 0.254%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2919 0.511%-
כתר 1 שוודיה 0.4659 0.388%
פרנק 1 שוויץ 4.0594 1.028%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4383 0.453%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4867 1.735%

שער הדולר היום עלה ב0.442% לשער של 3.8590 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.991% לשער של 4.3921 יורו לשקל, שער הפאונד היום עלה ב0.381% לשער של 5.9730 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.267% לשער של 3.2256 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 20/10/2015

שערי מט”ח יציגים 19/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8420 0.681%
ליש”ט 1 בריטניה 5.9503 0.835%
יין 100 יפן 3.2170 0.399%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3490 0.304%
דולר 1 אוסטרליה 2.8042 0.969%
דולר 1 קנדה 2.9746 0.520%
כתר 1 דנמרק 0.5830 0.327%
כתר 1 נורווגיה 0.4733 0.318%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2934 1.103%
כתר 1 שוודיה 0.4641 0.216%
פרנק 1 שוויץ 4.0181 0.465%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4138 0.460%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.791%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4784 0.582%-

שער הדולר היום עלה ב0.681% לשער של 3.8420 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.304% לשער של 4.3490 יורו לשקל, שער הפאונד היום עלה ב0.835% לשער של 5.9503 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.399% לשער של 3.2170 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 19/10/2015

שערי מט”ח יציגים 16/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8160 0.131%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.9010 0.198%-
יין 100 יפן 3.2042 0.900%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3358 0.758%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7773 0.853%-
דולר 1 קנדה 2.9592 0.074%-
כתר 1 דנמרק 0.5811 0.751%-
כתר 1 נורווגיה 0.4718 0.275%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2902 0.412%-
כתר 1 שוודיה 0.4631 1.132%-
פרנק 1 שוויץ 3.9995 0.475%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3890 0.199%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4812 0.145%-

שערי מט”ח יציגים 15/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8210 0.753%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.9127 0.122%-
יין 100 יפן 3.2333 0.457%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3689 0.501%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8012 0.276%
דולר 1 קנדה 2.9614 0.115%-
כתר 1 דנמרק 0.5855 0.493%-
כתר 1 נורווגיה 0.4731 0.379%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2914 1.498%
כתר 1 שוודיה 0.4684 1.098%-
פרנק 1 שוויץ 4.0186 0.166%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3783 0.945%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.781%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4819 1.973%-

שערי מט”ח יציגים 14/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8500 0.414%-
ליש”ט 1 בריטניה 5.9199 0.745%
יין 100 יפן 3.2186 0.297%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3909 0.125%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7935 0.957%-
דולר 1 קנדה 2.9648 0.084%
כתר 1 דנמרק 0.5884 0.153%-
כתר 1 נורווגיה 0.4749 0.105%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2871 ללא שינוי
כתר 1 שוודיה 0.4736 0.232%-
פרנק 1 שוויץ 4.0253 0.067%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4296 0.398%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4916 0.425%-