שערי מט”ח יציגים 31/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5290
0.028%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5749
0.572%
ין
100
יפן
3.2619
0.629%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9365
0.398%
דולר
1
אוסטרליה
2.4341
0.487%
דולר
1
קנדה
2.6797
0.627%-
כתר
1
דנמרק
0.5269
0.400%
כתר
1
נורווגיה
0.3830
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2331
3.438%-
כתר
1
שוודיה
0.3654
0.606%
פרנק
1
שוויץ
3.5750
0.574%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9763
0.036%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.137%

שערי מט”ח יציגים 30/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5280
0.057%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5489
0.196%
ין
100
יפן
3.2415
0.009%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9209
0.194%
דולר
1
אוסטרליה
2.4223
0.124%
דולר
1
קנדה
2.6966
0.311%-
כתר
1
דנמרק
0.5248
0.191%
כתר
1
נורווגיה
0.3830
0.578%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2414
0.041%-
כתר
1
שוודיה
0.3632
0.138%
פרנק
1
שוויץ
3.5546
0.234%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9745
0.068%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2182
0.411%-

שערי מט”ח יציגים 29/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5300
0.028%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5400
0.170%
ין
100
יפן
3.2412
0.132%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9133
0.092%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4193
0.398%
דולר
1
קנדה
2.7050
0.137%
כתר
1
דנמרק
0.5238
0.095%-
כתר
1
נורווגיה
0.3808
0.652%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2415
0.535%-
כתר
1
שוודיה
0.3627
0.548%-
פרנק
1
שוויץ
3.5463
0.025%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9779
0.046%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2191
0.091%

שערי מט”ח יציגים 28/10/2019

שערי מט”ח יציגים 25/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5390
0.454%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5446
0.119%
ין
100
יפן
3.2576
0.463%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9339
0.375%
דולר
1
אוסטרליה
2.4176
0.440%
דולר
1
קנדה
2.7089
0.594%
כתר
1
דנמרק
0.5266
0.381%
כתר
1
נורווגיה
0.3868
0.104%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2413
0.124%
כתר
1
שוודיה
0.3661
0.055%
פרנק
1
שוויץ
3.5682
0.323%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9910
0.356%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2191
0.229%

שערי מט”ח יציגים 24/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5230
0.424%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5392
0.215%-
ין
100
יפן
3.2426
0.570%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9192
0.282%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4070
0.541%-
דולר
1
קנדה
2.6929
0.304%-
כתר
1
דנמרק
0.5246
0.285%-
כתר
1
נורווגיה
0.3864
0.130%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2410
0.083%
כתר
1
שוודיה
0.3659
0.027%-
פרנק
1
שוויץ
3.5567
0.437%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9733
0.327%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2186
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 23/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5380
0.028%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5490
0.694%-
ין
100
יפן
3.2612
0.098%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9303
0.304%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4201
0.301%-
דולר
1
קנדה
2.7011
0.096%-
כתר
1
דנמרק
0.5261
0.303%-
כתר
1
נורווגיה
0.3859
0.284%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2408
0.166%-
כתר
1
שוודיה
0.3660
0.327%-
פרנק
1
שוויץ
3.5723
0.162%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9896
0.018%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2186
0.092%

שערי מט”ח יציגים 22/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5370
0.113%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5808
0.397%
ין
100
יפן
3.2580
0.209%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9423
0.249%
דולר
1
אוסטרליה
2.4274
0.497%
דולר
1
קנדה
2.7037
0.528%
כתר
1
דנמרק
0.5277
0.247%
כתר
1
נורווגיה
0.3870
0.703%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2412
0.878%
כתר
1
שוודיה
0.3672
0.685%
פרנק
1
שוויץ
3.5781
0.028%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9887
0.116%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2184
0.460%

שערי מט”ח יציגים 18/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5330
0.338%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5627
0.671%
ין
100
יפן
3.2512
0.239%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9325
0.145%
דולר
1
אוסטרליה
2.4154
0.478%
דולר
1
קנדה
2.6895
0.153%
כתר
1
דנמרק
0.5264
0.152%
כתר
1
נורווגיה
0.3843
0.492%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2391
0.378%
כתר
1
שוודיה
0.3647
0.579%
פרנק
1
שוויץ
3.5791
0.216%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9829
0.342%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2174
0.458%-

שערי מט”ח יציגים 17/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5450
0.255%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5323
1.061%
ין
100
יפן
3.2590
0.169%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9268
0.682%
דולר
1
אוסטרליה
2.4039
0.873%
דולר
1
קנדה
2.6854
0.400%
כתר
1
דנמרק
0.5256
0.690%
כתר
1
נורווגיה
0.3862
0.260%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2382
0.975%
כתר
1
שוודיה
0.3626
0.555%
פרנק
1
שוויץ
3.5714
0.776%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0000
0.291%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2184
0.046%