שערי מט”ח יציגים 30/11/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4990
0.143%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7040
0.249%
יין
100
יפן
3.1149
0.613%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1429
0.046%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6467
0.181%-
דולר
1
קנדה
2.7141
0.593%-
כתר
1
דנמרק
0.5567
0.036%-
כתר
1
נורווגיה
0.4220
0.776%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2571
0.390%
כתר
1
שוודיה
0.4177
0.072%-
פרנק
1
שוויץ
3.5490
0.107%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9300
0.241%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1979
0.203%

שערי מט”ח יציגים 29/11/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5040
0.029%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6923
0.790%
יין
100
יפן
3.1341
0.410%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1448
0.447%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6515
0.473%-
דולר
1
קנדה
2.7303
0.278%-
כתר
1
דנמרק
0.5569
0.447%-
כתר
1
נורווגיה
0.4253
0.491%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2561
0.471%
כתר
1
שוודיה
0.4180
0.595%-
פרנק
1
שוויץ
3.5528
0.362%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9419
0.097%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1975
0.101%

שערי מט”ח יציגים 28/11/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5030
0.057%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6555
0.330%-
יין
100
יפן
3.1470
0.006%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1634
0.397%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6641
0.445%-
דולר
1
קנדה
2.7379
0.822%-
כתר
1
דנמרק
0.5594
0.392%-
כתר
1
נורווגיה
0.4274
0.512%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2549
0.079%
כתר
1
שוודיה
0.4205
0.379%-
פרנק
1
שוויץ
3.5657
0.126%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9371
0.010%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.433%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1973
0.051%-

שערי מט”ח יציגים 27/11/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5010
0.342%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6709
0.205%-
יין
100
יפן
3.1468
0.241%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1800
0.379%
דולר
1
אוסטרליה
2.6760
0.030%
דולר
1
קנדה
2.7606
ללא שינוי
כתר
1
דנמרק
0.5616
0.375%
כתר
1
נורווגיה
0.4296
0.371%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2547
1.031%
כתר
1
שוודיה
0.4221
0.189%-
פרנק
1
שוויץ
3.5702
0.271%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9366
0.287%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1974
0.604%-

שערי מט”ח יציגים 24/11/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5130
0.028%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6805
0.064%
יין
100
יפן
3.1544
0.149%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1642
0.077%
דולר
1
אוסטרליה
2.6752
0.194%-
דולר
1
קנדה
2.7606
0.314%-
כתר
1
דנמרק
0.5595
0.072%
כתר
1
נורווגיה
0.4312
0.116%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2521
0.356%-
כתר
1
שוודיה
0.4229
0.213%
פרנק
1
שוויץ
3.5799
0.100%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9508
0.087%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1986
0.252%

שערי מט”ח יציגים 23/11/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5120
0.369%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6775
0.246%
יין
100
יפן
3.1591
0.429%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1610
0.468%
דולר
1
אוסטרליה
2.6804
0.563%
דולר
1
קנדה
2.7693
0.177%
כתר
1
דנמרק
0.5591
0.467%
כתר
1
נורווגיה
0.4317
0.559%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2530
0.040%
כתר
1
שוודיה
0.4220
0.620%
פרנק
1
שוויץ
3.5835
0.581%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9465
0.521%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1981
0.502%-

שערי מט”ח יציגים 22/11/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5250
0.113%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6660
0.124%-
יין
100
יפן
3.1456
0.351%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1416
0.104%
דולר
1
אוסטרליה
2.6654
0.303%-
דולר
1
קנדה
2.7644
0.308%
כתר
1
דנמרק
0.5565
0.108%
כתר
1
נורווגיה
0.4293
0.586%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2529
0.878%
כתר
1
שוודיה
0.4194
0.963%
פרנק
1
שוויץ
3.5628
0.389%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9724
0.104%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1991
0.350%-

שערי מט”ח יציגים 21/11/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5290
0.370%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6718
0.294%
יין
100
יפן
3.1346
0.013%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1373
0.085%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6735
0.568%
דולר
1
קנדה
2.7559
0.196%
כתר
1
דנמרק
0.5559
0.108%-
כתר
1
נורווגיה
0.4268
0.447%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2507
0.120%
כתר
1
שוודיה
0.4154
0.120%-
פרנק
1
שוויץ
3.5490
0.008%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9776
0.381%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
0.862%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1998
0.352%

שערי מט”ח יציגים 20/11/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5160
0.085%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6581
0.116%-
יין
100
יפן
3.1350
0.265%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1408
0.236%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6584
0.143%
דולר
1
קנדה
2.7505
0.247%-
כתר
1
דנמרק
0.5565
0.215%-
כתר
1
נורווגיה
0.4249
0.910%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2504
1.090%
כתר
1
שוודיה
0.4159
0.645%-
פרנק
1
שוויץ
3.5487
0.028%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9587
0.097%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1991
0.201%-

שערי מט”ח יציגים 17/11/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5190
0.114%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6635
0.314%
יין
100
יפן
3.1267
0.382%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1506
0.106%
דולר
1
אוסטרליה
2.6546
0.737%-
דולר
1
קנדה
2.7573
0.087%-
כתר
1
דנמרק
0.5577
0.108%
כתר
1
נורווגיה
0.4288
0.140%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2477
0.405%
כתר
1
שוודיה
0.4186
0.191%-
פרנק
1
שוויץ
3.5477
0.014%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9635
0.101%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1995
0.050%