שערי מט”ח יציגים 31/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6420
0.790%-
לישט
1
בריטניה
4.7880
0.379%-
יין
100
יפן
3.3542
0.009%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1856
0.267%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6508
0.386%
דולר
1
קנדה
2.7725
0.061%-
כתר
1
דנמרק
0.5607
0.267%-
כתר
1
נורווגיה
0.4335
0.231%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2742
1.631%
כתר
1
שוודיה
0.4037
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.6675
0.342%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1328
0.867%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.823%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.960%-

שערי מט”ח יציגים 30/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6710
0.190%-
לישט
1
בריטניה
4.8062
0.596%-
יין
100
יפן
3.3539
0.196%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1968
0.212%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6406
0.209%
דולר
1
קנדה
2.7742
0.004%-
כתר
1
דנמרק
0.5622
0.213%-
כתר
1
נורווגיה
0.4325
0.162%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2698
0.037%
כתר
1
שוודיה
0.4037
0.591%-
פרנק
1
שוויץ
3.6801
0.629%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1777
0.112%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
0.410%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2083
0.096%-

שערי מט”ח יציגים 29/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6780
0.054%-
לישט
1
בריטניה
4.8350
0.045%-
יין
100
יפן
3.3605
0.045%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2057
0.095%
דולר
1
אוסטרליה
2.6351
0.197%-
דולר
1
קנדה
2.7743
0.219%-
כתר
1
דנמרק
0.5634
0.107%
כתר
1
נורווגיה
0.4332
0.324%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2697
0.037%
כתר
1
שוודיה
0.4061
0.049%
פרנק
1
שוויץ
3.7034
0.116%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1835
0.046%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2085
0.096%-

שערי מט”ח יציגים 28/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6800
0.136%-
לישט
1
בריטניה
4.8372
0.378%
יין
100
יפן
3.3620
0.188%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2017
0.652%
דולר
1
אוסטרליה
2.6403
0.913%
דולר
1
קנדה
2.7804
0.521%
כתר
1
דנמרק
0.5628
0.662%
כתר
1
נורווגיה
0.4318
0.442%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2696
0.372%
כתר
1
שוודיה
0.4059
0.123%
פרנק
1
שוויץ
3.7077
0.230%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1859
0.141%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2087
1.311%

שערי מט”ח יציגים 25/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6850
0.054%
לישט
1
בריטניה
4.8190
0.419%
יין
100
יפן
3.3557
ללא שינוי
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1745
0.136%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6164
0.015%
דולר
1
קנדה
2.7660
0.337%
כתר
1
דנמרק
0.5591
0.143%-
כתר
1
נורווגיה
0.4299
0.070%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2686
0.712%
כתר
1
שוודיה
0.4054
0.222%-
פרנק
1
שוויץ
3.6992
0.032%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1932
0.058%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.412%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2060
0.049%

שערי מט”ח יציגים 24/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6830
0.000%
לישט
1
בריטניה
4.7989
0.038%
יין
100
יפן
3.3557
0.101%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1802
0.158%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6160
0.498%-
דולר
1
קנדה
2.7567
0.333%-
כתר
1
דנמרק
0.5599
0.143%-
כתר
1
נורווגיה
0.4296
0.210%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2667
0.339%
כתר
1
שוודיה
0.4063
0.465%-
פרנק
1
שוויץ
3.7004
0.214%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1902
0.010%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
0.410%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2059
0.243%

שערי מט”ח יציגים 23/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6830
0.190%-
לישט
1
בריטניה
4.7971
0.788%
יין
100
יפן
3.3591
0.421%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1868
0.153%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6291
0.019%-
דולר
1
קנדה
2.7659
0.079%-
כתר
1
דנמרק
0.5607
0.142%-
כתר
1
נורווגיה
0.4287
0.140%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2658
0.189%
כתר
1
שוודיה
0.4082
0.098%-
פרנק
1
שוויץ
3.6925
0.319%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1907
0.187%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2054
0.243%-

שערי מט”ח יציגים 22/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6900
0.216%-
לישט
1
בריטניה
4.7596
0.067%-
יין
100
יפן
3.3733
0.021%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1932
0.240%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6296
0.548%-
דולר
1
קנדה
2.7681
0.478%-
כתר
1
דנמרק
0.5615
0.266%-
כתר
1
נורווגיה
0.4293
0.533%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2653
0.450%-
כתר
1
שוודיה
0.4086
0.366%-
פרנק
1
שוויץ
3.7043
0.022%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2004
0.213%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2059
0.194%-

שערי מט”ח יציגים 21/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6980
0.163%
לישט
1
בריטניה
4.7628
0.287%-
יין
100
יפן
3.3726
0.089%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2033
0.109%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6441
0.245%-
דולר
1
קנדה
2.7814
0.040%-
כתר
1
דנמרק
0.5630
0.124%-
כתר
1
נורווגיה
0.4316
0.231%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2665
0.374%-
כתר
1
שוודיה
0.4101
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.7051
0.240%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2115
0.161%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.410%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.048%-

שערי מט”ח יציגים 18/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6920
0.108%
לישט
1
בריטניה
4.7765
0.334%
יין
100
יפן
3.3696
0.608%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2079
0.067%
דולר
1
אוסטרליה
2.6506
0.284%
דולר
1
קנדה
2.7825
0.220%
כתר
1
דנמרק
0.5637
0.071%
כתר
1
נורווגיה
0.4326
0.418%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2675
0.521%-
כתר
1
שוודיה
0.4101
0.293%
פרנק
1
שוויץ
3.7140
0.102%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2031
0.100%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2064
0.292%