שערי מט”ח יציגים 31/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1100
0.000%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2031
0.207%
ין
100
יפן
2.7021
0.026%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5199
0.060%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2598
0.027%
דולר
1
קנדה
2.4424
0.382%
כתר
1
דנמרק
0.4732
0.084%-
כתר
1
נורווגיה
0.3525
0.113%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1957
0.256%
כתר
1
שוודיה
0.3436
0.029%-
פרנק
1
שוויץ
3.4045
0.224%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3860
0.016%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1979
0.051%

שערי מט”ח יציגים 30/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1100
0.032%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1944
0.357%
ין
100
יפן
2.7014
0.152%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5220
0.174%
דולר
1
אוסטרליה
2.2592
0.458%
דולר
1
קנדה
2.4331
0.243%
כתר
1
דנמרק
0.4736
0.148%
כתר
1
נורווגיה
0.3529
0.227%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1952
0.459%-
כתר
1
שוודיה
0.3437
0.292%
פרנק
1
שוויץ
3.3969
0.283%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3867
0.023%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1978
0.101%-

שערי מט”ח יציגים 29/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1110
ללא שינוי
ליש”ט
1
בריטניה
4.1795
0.134%-
ין
100
יפן
2.7055
0.111%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5159
0.267%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2489
0.315%-
דולר
1
קנדה
2.4272
0.169%-
כתר
1
דנמרק
0.4729
0.232%-
כתר
1
נורווגיה
0.3521
0.255%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1961
0.659%-
כתר
1
שוודיה
0.3427
0.320%-
פרנק
1
שוויץ
3.3873
0.206%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3877
0.000%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1980
ללא שינוי

 

שערי מט”ח יציגים 28/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1110
0.797%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1851
0.502%-
ין
100
יפן
2.7085
0.889%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5253
0.615%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2560
0.243%-
דולר
1
קנדה
2.4313
0.422%-
כתר
1
דנמרק
0.4740
0.629%-
כתר
1
נורווגיה
0.3530
0.085%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1974
2.277%-
כתר
1
שוודיה
0.3438
0.087%
פרנק
1
שוויץ
3.3943
0.510%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3877
0.791%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
0.483%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1980
0.802%-

שערי מט”ח יציגים 27/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1360
0.413%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2062
0.393%-
ין
100
יפן
2.7328
0.716%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5471
0.678%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2615
0.833%-
דולר
1
קנדה
2.4416
0.675%-
כתר
1
דנמרק
0.4770
0.687%-
כתר
1
נורווגיה
0.3533
0.925%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2020
0.049%-
כתר
1
שוודיה
0.3435
1.094%-
פרנק
1
שוויץ
3.4117
0.606%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4227
0.423%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0207
0.481%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1996
0.399%-

שערי מט”ח יציגים 24/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1490
0.032%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2228
0.099%-
ין
100
יפן
2.7525
0.152%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5713
0.084%
דולר
1
אוסטרליה
2.2805
0.044%-
דולר
1
קנדה
2.4582
0.020%
כתר
1
דנמרק
0.4803
0.083%
כתר
1
נורווגיה
0.3566
0.197%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2021
0.798%
כתר
1
שוודיה
0.3473
0.405%
פרנק
1
שוויץ
3.4325
0.251%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4415
0.031%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0208
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2004
0.050%-

שערי מט”ח יציגים 23/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1500
0.474%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2270
0.351%
ין
100
יפן
2.7567
0.502%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5683
0.260%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2815
0.498%
דולר
1
קנדה
2.4577
0.220%
כתר
1
דנמרק
0.4799
0.249%-
כתר
1
נורווגיה
0.3559
0.113%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2005
0.703%
כתר
1
שוודיה
0.3459
0.489%-
פרנק
1
שוויץ
3.4239
0.213%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4429
0.470%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0208
0.478%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2005
0.496%-

שערי מט”ח יציגים 22/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1650
0.032%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2122
0.398%
ין
100
יפן
2.7706
0.449%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5776
0.171%
דולר
1
אוסטרליה
2.2702
0.549%
דולר
1
קנדה
2.4523
0.225%
כתר
1
דנמרק
0.4811
0.167%
כתר
1
נורווגיה
0.3555
1.052%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1991
0.450%-
כתר
1
שוודיה
0.3476
0.404%
פרנק
1
שוויץ
3.4312
0.058%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4639
0.027%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2015
0.050%

שערי מט”ח יציגים 21/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1640
0.381%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1955
0.844%
ין
100
יפן
2.7831
0.263%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5715
0.541%
דולר
1
אוסטרליה
2.2578
0.696%
דולר
1
קנדה
2.4468
0.271%
כתר
1
דנמרק
0.4803
0.544%
כתר
1
נורווגיה
0.3518
1.034%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2000
0.604%
כתר
1
שוודיה
0.3462
0.261%
פרנק
1
שוויץ
3.4332
0.580%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4651
0.427%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
0.481%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2014
0.449%

שערי מט”ח יציגים 20/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1520
1.188%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1604
0.176%
ין
100
יפן
2.7758
1.192%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5523
0.655%
דולר
1
אוסטרליה
2.2422
0.439%
דולר
1
קנדה
2.4402
0.156%
כתר
1
דנמרק
0.4777
0.653%
כתר
1
נורווגיה
0.3482
0.491%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1988
1.325%
כתר
1
שוודיה
0.3453
0.349%
פרנק
1
שוויץ
3.4134
0.607%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4461
1.200%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0208
0.971%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2005
1.314%