שערי מט”ח יציגים 29/03/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5140
0.429%
ליש”ט
1
בריטניה
4.9442
0.127%-
יין
100
יפן
3.2990
0.254%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3288
0.178%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6999
0.667%
דולר
1
קנדה
2.7238
0.409%
כתר
1
דנמרק
0.5808
0.206%-
כתר
1
נורווגיה
0.4475
0.600%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2964
0.803%-
כתר
1
שוודיה
0.4210
0.213%-
פרנק
1
שוויץ
3.6745
0.120%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9492
0.404%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.433%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1991
0.505%

שערי מט”ח יציגים 28/03/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4990
0.344%
ליש”ט
1
בריטניה
4.9505
0.616%
יין
100
יפן
3.3074
0.297%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3365
0.247%
דולר
1
אוסטרליה
2.6820
0.271%-
דולר
1
קנדה
2.7127
0.192%
כתר
1
דנמרק
0.5820
0.172%
כתר
1
נורווגיה
0.4502
0.530%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2988
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.4219
0.354%-
פרנק
1
שוויץ
3.6789
0.044%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9293
0.320%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
0.435%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1981
0.202%

שערי מט”ח יציגים 27/03/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4870
0.115%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.9202
0.928%-
יין
100
יפן
3.2976
0.717%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3258
0.164%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6893
0.496%-
דולר
1
קנדה
2.7075
0.170%-
כתר
1
דנמרק
0.5810
0.120%-
כתר
1
נורווגיה
0.4526
0.198%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2988
0.200%-
כתר
1
שוודיה
0.4234
0.540%-
פרנק
1
שוויץ
3.6773
0.341%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9136
0.053%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1977
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 26/03/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4910
ללא שינוי
ליש”ט
1
בריטניה
4.9663
0.851%
יין
100
יפן
3.3214
0.021%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3329
0.707%
דולר
1
אוסטרליה
2.7027
0.208%
דולר
1
קנדה
2.7121
0.218%
כתר
1
דנמרק
0.5817
0.710%
כתר
1
נורווגיה
0.4535
0.890%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2994
1.457%
כתר
1
שוודיה
0.4257
0.877%
פרנק
1
שוויץ
3.6899
0.095%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9162
0.008%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1977
0.202%-

שערי מט”ח יציגים 23/03/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4910
0.316%
ליש”ט
1
בריטניה
4.9244
0.020%-
יין
100
יפן
3.3221
0.673%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3025
0.326%
דולר
1
אוסטרליה
2.6971
0.368%
דולר
1
קנדה
2.7062
0.152%
כתר
1
דנמרק
0.5776
0.330%
כתר
1
נורווגיה
0.4495
0.310%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2951
0.068%
כתר
1
שוודיה
0.4220
0.589%-
פרנק
1
שוויץ
3.6864
0.379%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9166
0.304%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1981
0.355%

שערי מט”ח יציגים 22/03/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4800
0.429%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.9254
0.275%
יין
100
יפן
3.2999
0.298%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2885
0.072%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6872
0.123%
דולר
1
קנדה
2.7021
0.416%
כתר
1
דנמרק
0.5757
0.087%-
כתר
1
נורווגיה
0.4509
0.155%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2949
1.166%
כתר
1
שוודיה
0.4245
0.212%-
פרנק
1
שוויץ
3.6725
0.128%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9017
0.491%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
0.433%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1974
0.404%-

שערי מט”ח יציגים 21/03/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4950
0.460%
ליש”ט
1
בריטניה
4.9119
0.742%
יין
100
יפן
3.2901
0.692%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2916
0.264%
דולר
1
אוסטרליה
2.6839
0.022%
דולר
1
קנדה
2.6909
1.044%
כתר
1
דנמרק
0.5762
0.261%
כתר
1
נורווגיה
0.4516
0.177%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2915
0.310%
כתר
1
שוודיה
0.4254
0.024%
פרנק
1
שוויץ
3.6678
0.518%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9259
0.461%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
0.435%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1982
0.507%

שערי מט”ח יציגים 20/03/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4790
0.317%
ליש”ט
1
בריטניה
4.8757
0.006%
יין
100
יפן
3.2675
0.074%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2803
0.288%
דולר
1
אוסטרליה
2.6833
0.344%
דולר
1
קנדה
2.6631
0.347%
כתר
1
דנמרק
0.5747
0.297%
כתר
1
נורווגיה
0.4508
0.535%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2906
0.973%
כתר
1
שוודיה
0.4253
0.496%
פרנק
1
שוויץ
3.6489
0.258%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9033
0.317%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1972
0.356%

שערי מט”ח יציגים 19/03/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4680
0.464%
ליש”ט
1
בריטניה
4.8754
1.107%
יין
100
יפן
3.2651
0.018%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2680
0.322%
דולר
1
אוסטרליה
2.6741
0.536%-
דולר
1
קנדה
2.6539
0.473%
כתר
1
דנמרק
0.5730
0.315%
כתר
1
נורווגיה
0.4484
0.112%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2878
0.415%-
כתר
1
שוודיה
0.4232
0.356%
פרנק
1
שוויץ
3.6395
0.110%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.8878
0.380%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1965
0.255%

שערי מט”ח יציגים 16/03/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4520
0.524%
ליש”ט
1
בריטניה
4.8220
0.769%
יין
100
יפן
3.2657
0.799%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2543
0.283%
דולר
1
אוסטרליה
2.6885
0.215%-
דולר
1
קנדה
2.6414
0.234%-
כתר
1
דנמרק
0.5712
0.299%
כתר
1
נורווגיה
0.4479
0.336%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2890
0.276%-
כתר
1
שוודיה
0.4217
0.238%
פרנק
1
שוויץ
3.6355
0.165%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.8693
0.599%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0228
0.441%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1960
0.564%