שערי מט”ח יציגים 30/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6080
0.276%-
לישט
1
בריטניה
4.6877
0.250%
יין
100
יפן
3.2406
0.105%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0438
0.203%
דולר
1
אוסטרליה
2.5444
0.235%-
דולר
1
קנדה
2.6824
0.149%-
כתר
1
דנמרק
0.5417
0.222%
כתר
1
נורווגיה
0.4179
0.312%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2521
0.079%-
כתר
1
שוודיה
0.3802
0.079%-
פרנק
1
שוויץ
3.5407
0.144%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0883
0.360%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.417%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2100
0.332%-

שערי מט”ח יציגים 29/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6180
0.276%-
לישט
1
בריטניה
4.6760
0.079%-
יין
100
יפן
3.2372
0.216%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0356
0.289%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5504
0.232%
דולר
1
קנדה
2.6864
0.045%-
כתר
1
דנמרק
0.5405
0.277%-
כתר
1
נורווגיה
0.4166
0.359%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2523
0.759%
כתר
1
שוודיה
0.3805
0.053%
פרנק
1
שוויץ
3.5458
0.228%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1067
0.279%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.415%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2107
0.237%-

שערי מט”ח יציגים 25/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6280
0.387%
לישט
1
בריטניה
4.6797
0.150%
יין
100
יפן
3.2442
0.402%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0473
0.158%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5445
0.063%-
דולר
1
קנדה
2.6876
0.033%
כתר
1
דנמרק
0.5420
0.166%-
כתר
1
נורווגיה
0.4181
0.830%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2504
0.635%-
כתר
1
שוודיה
0.3803
1.502%-
פרנק
1
שוויץ
3.5539
0.158%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1210
0.475%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2112
0.428%

שערי מט”ח יציגים 24/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6140
0.584%
לישט
1
בריטניה
4.6727
0.120%
יין
100
יפן
3.2312
0.579%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0537
0.329%
דולר
1
אוסטרליה
2.5461
0.364%-
דולר
1
קנדה
2.6867
0.004%
כתר
1
דנמרק
0.5429
0.314%
כתר
1
נורווגיה
0.4216
0.024%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2520
0.316%-
כתר
1
שוודיה
0.3861
0.364%
פרנק
1
שוויץ
3.5483
0.510%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0968
0.572%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.840%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2103
0.382%

שערי מט”ח יציגים 23/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5930
0.111%
לישט
1
בריטניה
4.6671
0.041%-
יין
100
יפן
3.2126
0.190%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0404
0.020%
דולר
1
אוסטרליה
2.5554
0.584%-
דולר
1
קנדה
2.6866
0.097%
כתר
1
דנמרק
0.5412
0.037%
כתר
1
נורווגיה
0.4215
0.262%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2528
0.707%-
כתר
1
שוודיה
0.3847
0.130%-
פרנק
1
שוויץ
3.5303
0.541%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0678
0.126%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2095
0.431%

שערי מט”ח יציגים 18/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5890
0.392%
לישט
1
בריטניה
4.6690
0.111%
יין
100
יפן
3.2065
0.464%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0396
0.099%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5704
0.132%-
דולר
1
קנדה
2.6840
0.011%
כתר
1
דנמרק
0.5410
0.129%-
כתר
1
נורווגיה
0.4204
0.332%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2546
0.702%-
כתר
1
שוודיה
0.3852
0.594%-
פרנק
1
שוויץ
3.5495
0.104%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0614
0.373%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2086
0.822%

שערי מט”ח יציגים 17/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5750
0.478%
לישט
1
בריטניה
4.6638
0.180%
יין
100
יפן
3.1917
0.381%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0436
0.580%
דולר
1
אוסטרליה
2.5738
1.279%
דולר
1
קנדה
2.6837
1.001%
כתר
1
דנמרק
0.5417
0.538%
כתר
1
נורווגיה
0.4218
0.692%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2564
1.504%
כתר
1
שוודיה
0.3875
0.911%
פרנק
1
שוויץ
3.5458
0.252%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0426
0.488%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.424%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2069
0.681%

שערי מט”ח יציגים 16/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5580
0.084%-
לישט
1
בריטניה
4.6554
0.270%-
יין
100
יפן
3.1796
0.025%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0203
0.184%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5413
0.532%-
דולר
1
קנדה
2.6571
0.599%-
כתר
1
דנמרק
0.5388
0.148%-
כתר
1
נורווגיה
0.4189
0.119%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2526
0.824%-
כתר
1
שוודיה
0.3840
0.260%-
פרנק
1
שוויץ
3.5369
0.386%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0181
0.086%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2055
0.146%

שערי מט”ח יציגים 15/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5610
0.475%-
לישט
1
בריטניה
4.6680
0.169%-
יין
100
יפן
3.1804
0.560%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0277
0.297%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5549
0.008%-
דולר
1
קנדה
2.6731
0.265%-
כתר
1
דנמרק
0.5396
0.296%-
כתר
1
נורווגיה
0.4194
0.119%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2547
0.274%-
כתר
1
שוודיה
0.3850
0.156%-
פרנק
1
שוויץ
3.5506
0.529%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0224
0.482%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2052
0.726%-

שערי מט”ח יציגים 12/04/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5780
0.140%-
לישט
1
בריטניה
4.6759
0.330%-
יין
100
יפן
3.1983
0.819%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0397
0.042%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5551
0.405%-
דולר
1
קנדה
2.6802
0.082%-
כתר
1
דנמרק
0.5412
0.018%-
כתר
1
נורווגיה
0.4199
0.380%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2554
0.584%-
כתר
1
שוודיה
0.3856
0.310%-
פרנק
1
שוויץ
3.5695
0.179%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0467
0.168%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2067
ללא שינוי