שערי מט”ח יציגים 31/10/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5210
0.198%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6534
0.060%
יין
100
יפן
3.1067
0.077%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0956
0.193%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6963
0.340%-
דולר
1
קנדה
2.7410
0.287%-
כתר
1
דנמרק
0.5504
0.199%-
כתר
1
נורווגיה
0.4301
0.463%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2495
0.359%-
כתר
1
שוודיה
0.4206
0.450%-
פרנק
1
שוויץ
3.5269
0.184%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9666
0.185%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1997
0.100%-

שערי מט”ח יציגים 30/10/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5280
0.198%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6506
0.564%
יין
100
יפן
3.1043
0.103%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1035
0.204%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7055
0.126%
דולר
1
קנדה
2.7489
0.087%
כתר
1
דנמרק
0.5515
0.199%-
כתר
1
נורווגיה
0.4321
0.139%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2504
1.008%
כתר
1
שוודיה
0.4225
0.118%-
פרנק
1
שוויץ
3.5334
0.161%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9758
0.189%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1999
0.150%-

שערי מט”ח יציגים 27/10/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5350
0.712%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6245
0.420%-
יין
100
יפן
3.1011
0.395%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1119
0.813%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7021
0.188%-
דולר
1
קנדה
2.7465
0.146%
כתר
1
דנמרק
0.5526
0.790%-
כתר
1
נורווגיה
0.4327
0.893%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2479
0.283%
כתר
1
שוודיה
0.4230
0.867%-
פרנק
1
שוויץ
3.5391
0.133%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9852
0.695%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2002
0.603%

שערי מט”ח יציגים 26/10/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5100
0.057%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6440
0.013%
יין
100
יפן
3.0889
0.419%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1456
0.259%
דולר
1
אוסטרליה
2.7072
0.070%
דולר
1
קנדה
2.7425
0.928%-
כתר
1
דנמרק
0.5570
0.270%
כתר
1
נורווגיה
0.4366
0.342%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2472
3.249%-
כתר
1
שוודיה
0.4267
0.117%-
פרנק
1
שוויץ
3.5438
0.119%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9508
0.063%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1990
0.151%

שערי מט”ח יציגים 25/10/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5120
0.314%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6434
0.755%
יין
100
יפן
3.0760
0.055%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1349
0.471%
דולר
1
אוסטרליה
2.7053
0.690%-
דולר
1
קנדה
2.7682
0.036%
כתר
1
דנמרק
0.5555
0.470%
כתר
1
נורווגיה
0.4381
0.046%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2555
0.118%
כתר
1
שוודיה
0.4272
0.141%
פרנק
1
שוויץ
3.5396
0.113%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9539
0.326%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1987
0.202%

שערי מט”ח יציגים 24/10/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5010
0.286%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6086
0.244%
יין
100
יפן
3.0743
0.300%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1155
0.373%
דולר
1
אוסטרליה
2.7241
0.081%-
דולר
1
קנדה
2.7672
0.148%
כתר
1
דנמרק
0.5529
0.363%
כתר
1
נורווגיה
0.4383
0.458%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2552
0.314%
כתר
1
שוודיה
0.4266
0.306%
פרנק
1
שוויץ
3.5436
0.218%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9378
0.278%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.870%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1983
0.202%

שערי מט”ח יציגים 23/10/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4910
0.057%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5974
0.227%
יין
100
יפן
3.0651
0.542%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1002
0.505%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7263
0.475%-
דולר
1
קנדה
2.7631
1.039%-
כתר
1
דנמרק
0.5509
0.488%-
כתר
1
נורווגיה
0.4363
0.320%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2544
0.469%-
כתר
1
שוודיה
0.4253
0.584%-
פרנק
1
שוויץ
3.5359
0.439%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9241
0.055%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1979
0.051%-

שערי מט”ח יציגים 20/10/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4930
0.228%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5870
0.467%-
יין
100
יפן
3.0818
1.009%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1210
0.464%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7393
0.591%-
דולר
1
קנדה
2.7921
0.662%-
כתר
1
דנמרק
0.5536
0.450%-
כתר
1
נורווגיה
0.4377
0.500%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2556
1.236%-
כתר
1
שוודיה
0.4278
0.465%-
פרנק
1
שוויץ
3.5515
1.028%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9268
0.237%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
0.433%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1980
0.050%-

שערי מט”ח יציגים 19/10/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5010
0.370%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6085
0.340%-
יין
100
יפן
3.1132
0.013%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1402
0.303%
דולר
1
אוסטרליה
2.7556
0.175%
דולר
1
קנדה
2.8107
0.207%
כתר
1
דנמרק
0.5561
0.289%
כתר
1
נורווגיה
0.4399
0.272%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2588
0.347%-
כתר
1
שוודיה
0.4298
0.093%-
פרנק
1
שוויץ
3.5884
0.397%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9385
0.359%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1981
0.502%-

שערי מט”ח יציגים 18/10/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5140
0.143%
ליש”ט
1
בריטניה
4.6242
0.112%-
יין
100
יפן
3.1136
0.486%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1277
0.019%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7508
0.123%-
דולר
1
קנדה
2.8049
0.204%
כתר
1
דנמרק
0.5545
0.018%-
כתר
1
נורווגיה
0.4411
0.406%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2597
0.688%-
כתר
1
שוודיה
0.4302
0.209%-
פרנק
1
שוויץ
3.5742
0.404%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9563
0.131%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1991
0.151%