שערי מט”ח יציגים 31/03/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5650
0.586%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3986
1.339%-
ין
100
יפן
3.2788
1.190%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9003
1.632%-
דולר
1
אוסטרליה
2.1722
1.106%-
דולר
1
קנדה
2.5002
1.264%-
כתר
1
דנמרק
0.5223
1.638%-
כתר
1
נורווגיה
0.3402
0.770%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1994
0.598%-
כתר
1
שוודיה
0.3519
1.868%-
פרנק
1
שוויץ
3.6854
1.699%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0275
0.589%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2263
0.615%-

שערי מט”ח יציגים 30/03/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5860
0.333%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4583
1.825%
ין
100
יפן
3.3183
0.384%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9650
0.000%
דולר
1
אוסטרליה
2.1965
0.697%
דולר
1
קנדה
2.5322
1.047%-
כתר
1
דנמרק
0.5310
0.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3376
1.344%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2006
2.242%-
כתר
1
שוודיה
0.3586
0.499%-
פרנק
1
שוויץ
3.7491
0.353%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0573
0.335%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2277
0.306%-

שערי מט”ח יציגים 27/03/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5980
0.717%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3784
1.013%
ין
100
יפן
3.3056
0.070%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9650
0.088%-
דולר
1
אוסטרליה
2.1813
0.313%
דולר
1
קנדה
2.5590
0.074%
כתר
1
דנמרק
0.5311
0.075%-
כתר
1
נורווגיה
0.3422
0.291%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2052
0.917%-
כתר
1
שוודיה
0.3604
0.194%-
פרנק
1
שוויץ
3.7359
0.040%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0743
0.732%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.833%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2284
0.739%-

שערי מט”ח יציגים 26/03/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6240
0.494%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3345
0.203%
ין
100
יפן
3.3033
1.021%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9685
0.795%
דולר
1
אוסטרליה
2.1745
0.690%-
דולר
1
קנדה
2.5571
0.971%
כתר
1
דנמרק
0.5315
0.816%
כתר
1
נורווגיה
0.3432
2.052%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2071
1.004%-
כתר
1
שוודיה
0.3611
0.306%
פרנק
1
שוויץ
3.7344
0.530%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1117
0.475%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.415%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2301
0.476%-

שערי מט”ח יציגים 25/03/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6420
0.437%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3257
0.755%
ין
100
יפן
3.2699
0.861%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9372
0.806%-
דולר
1
אוסטרליה
2.1896
1.122%
דולר
1
קנדה
2.5325
0.115%
כתר
1
דנמרק
0.5272
0.790%-
כתר
1
נורווגיה
0.3363
1.234%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2092
0.577%
כתר
1
שוודיה
0.3600
0.390%
פרנק
1
שוויץ
3.7147
0.918%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1361
0.440%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.413%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2312
0.431%-

שערי מט”ח יציגים 24/03/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6580
1.082%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2933
0.808%
ין
100
יפן
3.2983
1.204%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9692
0.473%
דולר
1
אוסטרליה
2.1653
2.214%
דולר
1
קנדה
2.5296
0.994%-
כתר
1
דנמרק
0.5314
0.511%
כתר
1
נורווגיה
0.3322
3.554%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2080
0.048%
כתר
1
שוודיה
0.3586
1.271%
פרנק
1
שוויץ
3.7491
0.104%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1588
1.081%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
1.224%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2322
0.854%-

שערי מט”ח יציגים 23/03/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6980
2.808%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2589
0.396%
ין
100
יפן
3.3385
2.179%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9505
2.059%
דולר
1
אוסטרליה
2.1184
0.470%-
דולר
1
קנדה
2.5550
1.052%
כתר
1
דנמרק
0.5287
2.085%
כתר
1
נורווגיה
0.3208
2.906%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2079
0.048%
כתר
1
שוודיה
0.3541
0.883%
פרנק
1
שוויץ
3.7452
2.013%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2152
2.793%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
2.941%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2342
2.539%

שערי מט”ח יציגים 20/03/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5970
2.335%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2421
0.767%-
ין
100
יפן
3.2673
2.678%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8708
2.661%-
דולר
1
אוסטרליה
2.1284
0.061%-
דולר
1
קנדה
2.5284
0.543%-
כתר
1
דנמרק
0.5179
2.669%-
כתר
1
נורווגיה
0.3304
3.057%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2078
3.124%-
כתר
1
שוודיה
0.3510
1.404%-
פרנק
1
שוויץ
3.6713
2.752%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0735
2.324%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
2.459%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2284
2.435%-

שערי מט”ח יציגים 19/03/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6830
3.763%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2749
5.791%-
ין
100
יפן
3.3572
5.728%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9766
5.202%-
דולר
1
אוסטרליה
2.1297
5.674%-
דולר
1
קנדה
2.5422
4.522%-
כתר
1
דנמרק
0.5321
5.202%-
כתר
1
נורווגיה
0.3206
10.796%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2145
4.454%-
כתר
1
שוודיה
0.3560
6.684%-
פרנק
1
שוויץ
3.7752
5.074%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1942
3.763%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
3.557%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2341
3.663%-

שערי מט”ח יציגים 18/03/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.8270
0.906%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5377
2.875%-
ין
100
יפן
3.5612
1.445%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1948
1.227%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2578
2.471%-
דולר
1
קנדה
2.6626
2.376%-
כתר
1
דנמרק
0.5613
1.232%-
כתר
1
נורווגיה
0.3594
2.310%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2245
2.982%-
כתר
1
שוודיה
0.3815
1.370%-
פרנק
1
שוויץ
3.9770
1.200%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3973
0.901%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0253
0.784%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2430
0.654%-