שערי מט”ח יציגים 31/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6340
0.387%
לישט
1
בריטניה
4.5845
0.328%
יין
100
יפן
3.3386
1.200%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0489
0.429%
דולר
1
אוסטרליה
2.5137
0.207%
דולר
1
קנדה
2.6842
0.037%
כתר
1
דנמרק
0.5422
0.445%
כתר
1
נורווגיה
0.4141
0.169%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2454
0.929%-
כתר
1
שוודיה
0.3805
0.343%
פרנק
1
שוויץ
3.6148
0.814%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1322
0.525%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2165
0.417%

שערי מט”ח יציגים 30/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6200
0.083%
לישט
1
בריטניה
4.5695
0.057%-
יין
100
יפן
3.2990
0.284%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0316
0.067%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5085
0.188%
דולר
1
קנדה
2.6832
0.202%
כתר
1
דנמרק
0.5398
0.093%-
כתר
1
נורווגיה
0.4134
0.048%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2477
1.392%
כתר
1
שוודיה
0.3792
0.610%
פרנק
1
שוויץ
3.5856
0.292%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1054
0.086%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.419%

שערי מט”ח יציגים 29/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6170
0.083%
לישט
1
בריטניה
4.5721
0.157%-
יין
100
יפן
3.3084
0.151%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0343
0.240%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5038
0.092%
דולר
1
קנדה
2.6778
0.186%-
כתר
1
דנמרק
0.5403
0.240%-
כתר
1
נורווגיה
0.4132
0.577%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2443
1.173%-
כתר
1
שוודיה
0.3769
0.344%-
פרנק
1
שוויץ
3.5961
0.106%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1010
0.065%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2147
0.047%

שערי מט”ח יציגים 28/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6140
0.250%
לישט
1
בריטניה
4.5793
0.186%
יין
100
יפן
3.3034
0.416%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0440
0.238%
דולר
1
אוסטרליה
2.5015
0.535%
דולר
1
קנדה
2.6828
0.056%
כתר
1
דנמרק
0.5416
0.259%
כתר
1
נורווגיה
0.4156
0.605%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2472
1.199%-
כתר
1
שוודיה
0.3782
0.665%
פרנק
1
שוויץ
3.5999
0.078%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0977
0.187%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.420%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2146
0.374%

שערי מט”ח יציגים 24/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6050
0.277%-
לישט
1
בריטניה
4.5708
0.020%-
יין
100
יפן
3.2897
0.149%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0344
0.206%
דולר
1
אוסטרליה
2.4882
0.193%
דולר
1
קנדה
2.6813
0.130%-
כתר
1
דנמרק
0.5402
0.204%
כתר
1
נורווגיה
0.4131
0.048%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2502
0.040%
כתר
1
שוודיה
0.3757
0.240%
פרנק
1
שוויץ
3.5971
0.360%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0882
0.218%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.418%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2138
0.373%-

שערי מט”ח יציגים 23/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6150
0.111%
לישט
1
בריטניה
4.5717
0.007%
יין
100
יפן
3.2848
0.471%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0261
0.154%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4834
0.153%-
דולר
1
קנדה
2.6848
0.449%-
כתר
1
דנמרק
0.5391
0.148%-
כתר
1
נורווגיה
0.4129
0.048%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2501
0.517%-
כתר
1
שוודיה
0.3748
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.5842
0.165%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0993
0.126%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2146
0.798%

שערי מט”ח יציגים 22/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6110
0.361%
לישט
1
בריטניה
4.5714
0.068%
יין
100
יפן
3.2694
0.153%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0323
0.516%
דולר
1
אוסטרליה
2.4872
0.485%
דולר
1
קנדה
2.6969
0.563%
כתר
1
דנמרק
0.5399
0.521%
כתר
1
נורווגיה
0.4131
0.854%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2514
0.721%
כתר
1
שוודיה
0.3748
0.699%
פרנק
1
שוויץ
3.5783
0.441%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0929
0.353%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.420%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2129
0.567%

שערי מט”ח יציגים 21/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5980
0.700%
לישט
1
בריטניה
4.5683
0.343%
יין
100
יפן
3.2644
0.434%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0116
0.615%
דולר
1
אוסטרליה
2.4752
0.162%
דולר
1
קנדה
2.6818
0.884%
כתר
1
דנמרק
0.5371
0.599%
כתר
1
נורווגיה
0.4096
0.664%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2496
0.483%
כתר
1
שוודיה
0.3722
0.486%
פרנק
1
שוויץ
3.5626
0.655%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0750
0.615%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.847%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2117
0.954%

שערי מט”ח יציגים 20/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5730
0.056%-
לישט
1
בריטניה
4.5527
0.368%-
יין
100
יפן
3.2503
0.246%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9871
0.213%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4712
0.349%
דולר
1
קנדה
2.6583
0.102%
כתר
1
דנמרק
0.5339
0.206%-
כתר
1
נורווגיה
0.4069
0.343%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2484
0.600%-
כתר
1
שוודיה
0.3704
0.162%-
פרנק
1
שוויץ
3.5394
0.121%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0440
0.044%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2097
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 17/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5750
0.196%
לישט
1
בריטניה
4.5695
0.037%-
יין
100
יפן
3.2583
0.135%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9956
0.020%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4626
0.215%-
דולר
1
קנדה
2.6556
0.105%-
כתר
1
דנמרק
0.5350
0.037%-
כתר
1
נורווגיה
0.4083
0.415%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2499
0.833%-
כתר
1
שוודיה
0.3710
0.161%-
פרנק
1
שוויץ
3.5437
0.255%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0462
0.205%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2097
0.143%