שערי מט”ח יציגים 31/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4560
0.202%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5597
0.282%
ין
100
יפן
3.1847
0.407%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8782
0.062%
דולר
1
אוסטרליה
2.4231
0.004%-
דולר
1
קנדה
2.6535
0.181%
כתר
1
דנמרק
0.5191
0.039%
כתר
1
נורווגיה
0.3932
0.076%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2465
0.163%
כתר
1
שוודיה
0.3715
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.5750
0.311%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8739
0.135%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2155
0.046%-

שערי מט”ח יציגים 30/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4630
0.144%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5469
0.382%
ין
100
יפן
3.1718
0.133%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8758
0.368%
דולר
1
אוסטרליה
2.4232
0.435%
דולר
1
קנדה
2.6487
0.076%
כתר
1
דנמרק
0.5189
0.348%
כתר
1
נורווגיה
0.3935
0.717%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2461
0.041%
כתר
1
שוודיה
0.3715
0.650%
פרנק
1
שוויץ
3.5639
0.544%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8805
0.180%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.278%-

שערי מט”ח יציגים 27/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4680
0.115%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5296
0.577%
ין
100
יפן
3.1676
0.022%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8616
0.262%
דולר
1
אוסטרליה
2.4127
0.324%
דולר
1
קנדה
2.6467
0.265%
כתר
1
דנמרק
0.5171
0.311%
כתר
1
נורווגיה
0.3907
0.154%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2460
0.367%
כתר
1
שוודיה
0.3691
0.217%
פרנק
1
שוויץ
3.5446
0.164%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8893
0.125%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2162
0.139%-

שערי מט”ח יציגים 26/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4720
0.173%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5036
0.363%
ין
100
יפן
3.1683
0.009%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8515
0.339%
דולר
1
אוסטרליה
2.4049
0.284%
דולר
1
קנדה
2.6397
0.235%
כתר
1
דנמרק
0.5155
0.331%
כתר
1
נורווגיה
0.3901
0.723%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2451
0.327%
כתר
1
שוודיה
0.3683
0.245%
פרנק
1
שוויץ
3.5388
0.235%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8954
0.143%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2165
0.511%

שערי מט”ח יציגים 24/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4660
0.173%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4873
0.386%-
ין
100
יפן
3.1680
0.161%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8385
0.187%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3981
0.299%-
דולר
1
קנדה
2.6335
0.227%-
כתר
1
דנמרק
0.5138
0.175%-
כתר
1
נורווגיה
0.3873
0.206%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2443
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3674
0.271%-
פרנק
1
שוויץ
3.5305
0.232%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8884
0.086%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2154
0.554%-

שערי מט”ח יציגים 23/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4720
0.144%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5047
0.651%-
ין
100
יפן
3.1731
0.217%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8457
0.533%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4053
0.376%
דולר
1
קנדה
2.6395
0.253%-
כתר
1
דנמרק
0.5147
0.560%-
כתר
1
נורווגיה
0.3881
0.026%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2443
0.041%-
כתר
1
שוודיה
0.3684
0.432%-
פרנק
1
שוויץ
3.5387
0.268%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8926
0.230%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2166
0.046%-

שערי מט”ח יציגים 20/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4770
0.458%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5342
0.718%-
ין
100
יפן
3.1800
0.317%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8663
0.422%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3963
0.117%-
דולר
1
קנדה
2.6462
0.582%-
כתר
1
דנמרק
0.5176
0.385%-
כתר
1
נורווגיה
0.3882
0.231%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2444
0.205%
כתר
1
שוודיה
0.3700
0.135%-
פרנק
1
שוויץ
3.5482
0.376%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9039
0.384%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.433%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2167
0.459%-

שערי מט”ח יציגים 19/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4930
0.228%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5670
0.330%-
ין
100
יפן
3.1901
0.166%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8827
0.295%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3991
0.050%-
דולר
1
קנדה
2.6617
0.004%-
כתר
1
דנמרק
0.5196
0.307%-
כתר
1
נורווגיה
0.3891
0.309%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2439
0.041%
כתר
1
שוודיה
0.3705
0.564%-
פרנק
1
שוויץ
3.5616
0.151%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9228
0.223%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2177
0.046%-

שערי מט”ח יציגים 18/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5010
0.258%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5821
0.691%-
ין
100
יפן
3.1954
0.251%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8942
0.128%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4003
0.330%
דולר
1
קנדה
2.6618
0.404%
כתר
1
דנמרק
0.5212
0.096%-
כתר
1
נורווגיה
0.3879
0.181%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2438
0.453%
כתר
1
שוודיה
0.3726
0.107%-
פרנק
1
שוויץ
3.5670
0.259%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9338
0.244%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.433%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2178
0.092%

שערי מט”ח יציגים 17/12/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4920
0.172%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.6140
1.258%-
ין
100
יפן
3.1874
0.294%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8992
0.082%
דולר
1
אוסטרליה
2.3924
0.631%-
דולר
1
קנדה
2.6511
0.477%-
כתר
1
דנמרק
0.5217
0.077%
כתר
1
נורווגיה
0.3872
0.412%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2427
0.248%
כתר
1
שוודיה
0.3730
0.107%-
פרנק
1
שוויץ
3.5578
0.065%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9218
0.154%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2176
0.138%-