שערי מט”ח יציגים 30/06/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4960
0.172%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5421
0.400%
יין
100
יפן
3.1240
0.709%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9859
0.085%
דולר
1
אוסטרליה
2.6832
0.213%
דולר
1
קנדה
2.6908
0.328%
כתר
1
דנמרק
0.5360
0.093%
כתר
1
נורווגיה
0.4175
0.288%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2671
0.854%-
כתר
1
שוודיה
0.4130
0.707%
פרנק
1
שוויץ
3.6468
0.104%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9271
0.110%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1929
0.156%

שערי מט”ח יציגים 29/06/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4900
0.880%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5240
0.239%
יין
100
יפן
3.1020
1.166%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9825
0.492%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6775
0.202%
דולר
1
קנדה
2.6820
0.286%-
כתר
1
דנמרק
0.5355
0.502%-
כתר
1
נורווגיה
0.4163
0.168%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2694
0.443%-
כתר
1
שוודיה
0.4101
0.098%
פרנק
1
שוויץ
3.6430
0.652%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9217
0.744%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.855%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1926
0.773%-

שערי מט”ח יציגים 28/06/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5210
0.085%
ליש”ט
1
בריטניה
4.5132
0.606%
יין
100
יפן
3.1386
0.314%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0022
1.084%
דולר
1
אוסטרליה
2.6721
0.172%-
דולר
1
קנדה
2.6897
1.128%
כתר
1
דנמרק
0.5382
1.070%
כתר
1
נורווגיה
0.4170
0.361%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2706
0.843%-
כתר
1
שוודיה
0.4097
1.235%
פרנק
1
שוויץ
3.6669
0.758%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9586
0.065%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1941
0.103%

שערי מט”ח יציגים 27/06/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5180
0.509%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4860
0.298%-
יין
100
יפן
3.1485
0.556%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9593
0.182%
דולר
1
אוסטרליה
2.6767
0.008%
דולר
1
קנדה
2.6597
0.449%-
כתר
1
דנמרק
0.5325
0.207%
כתר
1
נורווגיה
0.4155
0.407%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2729
0.438%-
כתר
1
שוודיה
0.4047
0.074%-
פרנק
1
שוויץ
3.6393
0.193%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9554
0.574%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1939
0.513%-

שערי מט”ח יציגים 26/06/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5360
0.141%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4994
0.191%-
יין
100
יפן
3.1661
0.497%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9521
0.111%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6765
0.183%-
דולר
1
קנדה
2.6717
0.198%-
כתר
1
דנמרק
0.5314
0.113%-
כתר
1
נורווגיה
0.4172
0.263%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2741
0.329%
כתר
1
שוודיה
0.4050
0.099%
פרנק
1
שוויץ
3.6323
0.428%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9840
0.078%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
0.426%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1949
0.154%-

שערי מט”ח יציגים 23/06/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5410
0.056%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5080
0.417%
יין
100
יפן
3.1819
0.072%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9565
0.030%
דולר
1
אוסטרליה
2.6814
0.284%
דולר
1
קנדה
2.6770
0.586%
כתר
1
דנמרק
0.5320
0.038%
כתר
1
נורווגיה
0.4183
0.192%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2732
0.367%
כתר
1
שוודיה
0.4046
0.173%-
פרנק
1
שוויץ
3.6479
0.234%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9879
0.048%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0235
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1952
0.306%-

שערי מט”ח יציגים 22/06/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5430
ללא שינוי
ליש”ט
1
בריטניה
4.4893
0.211%-
יין
100
יפן
3.1842
0.044%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9553
0.129%
דולר
1
אוסטרליה
2.6738
0.280%-
דולר
1
קנדה
2.6614
0.158%-
כתר
1
דנמרק
0.5318
0.170%
כתר
1
נורווגיה
0.4175
0.724%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2722
0.110%
כתר
1
שוודיה
0.4053
0.396%
פרנק
1
שוויץ
3.6394
0.058%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9903
0.134%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0235
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1958
0.307%

שערי מט”ח יציגים 21/06/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5430
0.283%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4988
0.536%
יין
100
יפן
3.1828
0.486%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9502
0.239%
דולר
1
אוסטרליה
2.6813
0.283%-
דולר
1
קנדה
2.6656
0.049%-
כתר
1
דנמרק
0.5309
0.208%
כתר
1
נורווגיה
0.4145
0.265%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2719
0.592%
כתר
1
שוודיה
0.4037
0.074%-
פרנק
1
שוויץ
3.6373
0.262%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9970
0.347%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0235
0.427%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1952
0.051%

שערי מט”ח יציגים 20/06/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5330
0.369%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4748
0.611%-
יין
100
יפן
3.1674
0.095%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9408
0.137%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6889
0.347%
דולר
1
קנדה
2.6669
0.180%
כתר
1
דנמרק
0.5298
0.151%-
כתר
1
נורווגיה
0.4156
0.407%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2703
1.350%-
כתר
1
שוודיה
0.4040
0.222%-
פרנק
1
שוויץ
3.6278
0.061%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9797
0.419%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1951
0.671%

שערי מט”ח יציגים 19/06/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5200
0.198%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.5023
0.058%-
יין
100
יפן
3.1704
0.079%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9462
0.175%
דולר
1
אוסטרליה
2.6796
0.067%-
דולר
1
קנדה
2.6621
0.015%
כתר
1
דנמרק
0.5306
0.151%
כתר
1
נורווגיה
0.4173
0.409%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2740
0.364%-
כתר
1
שוודיה
0.4049
0.272%
פרנק
1
שוויץ
3.6300
0.204%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9589
0.245%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1938
0.309%-